Đừng bỏ lỡ việc làm tiếng Nhật mới nhất

Quy trình tuyển dụng

việc làm tiếng Nhật1
việc làm tiếng Nhật

Tạo tài khoản nhanh chóng
trên website của iconicJob chỉ với 3s

việc làm tiếng Nhật
việc làm tiếng Nhật

Truy cập Hồ sơ cá nhân, đăng tải CV xin việc hoặc điền mẫu hồ sơ trực tuyến

việc làm tiếng Nhật
việc làm tiếng Nhật

Tìm kiếm, chọn việc làm tiếng Nhật mà bạn yêu thích và nhấn nút ứng tuyển

việc làm tiếng Nhật
việc làm tiếng Nhật

Chuyên viên của Iconic sẽ tiến hành xem xét CV và gửi cho công ty phù hợp

việc làm tiếng Nhật
việc làm tiếng Nhật

Tiếp tục hỗ trợ đàm phán để bạn có thể bắt đầu công việc trong thời gian sớm nhất

back-to-top iconicjob
Loading...