Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Dữ liệu thu thập chủ yếu trên iconicJob bao gồm: họ và tên, số điện thoại, email, mật khẩu, địa chỉ,...khi người dùng đăng ký thành viên. Đây là các thông tin mà iconicJob cần người dùng bắt buộc cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ của iconicJob. Thông tin trên cũng để iconicJob liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho iconicJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

iconicJob sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập vào trang web
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và iconicJob.
- Liên lạc và hỗ trợ nhu cầu tìm việc của thành viên
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tại iconicJob.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: iconicJob có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của iconicJob.
- Khi có nhu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân, thành viên có thể gửi email yêu cầu đến địa chỉ: contact@iconicjob.vn hoặc truy cập vào https://iconicjob.vn/lien-he, điền đầy đủ thông tin form và click “gửi ngay” về iconicJob.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

ICONIC Co., Ltd.
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, HCM
Điện thoại: (84-28) 3821 5122
Email: contact@iconicjob.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại iconicJob và xem lại hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp thành viên không thực hiện được việc điều chỉnh thông tin cá nhân trên website vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tại địa chỉ.
Email: contact@iconicjob.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên được iconicJob cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của iconicJob. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân thành viên iconicJob sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên.
- Ban quản lý iconicJob yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
Ban quản lý iconicJob không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
back-to-top iconicjob
Loading...