Điều khoản sử dụng

Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung

Website iconicJob là trang web được thiết kế cho phép người dùng đăng ký sử dụng các dịch vụ dưới dạng một tài khoản trực tuyến. iconicJob sẽ đăng tải những nội dung, bài viết, tin tức, thông tin tuyển dụng. Người dùng/người tìm việc có thể đọc, tham khảo thông tin, xem hoặc ứng tuyển một công việc. iconicJob được sở hữu và điều hành bởi ICONIC Co., Ltd. , iconicJob website có thể bao gồm thông tin, trao đổi, quan điểm, văn bản, hình ảnh, liên kết, hiệu ứng đồ họa, âm thanh, video, phần mềm, hoặc các dữ liệu khác, gọi chung là “nội dung”, được định dạng, tổ chức và thu thập từ nhiều dạng khác nhau và có thể được truy cập bởi người dùng. Người dùng có thể đưa thông tin, tải dữ liệu, đăng ký tài khoản trên iconicJob Website. Tất cả nội dung trên iconicJob Website đều được quản lý và xuất bản bởi ICONIC Co., Ltd. Người dùng không thể trực tiếp đăng tải bất kỳ nội dung nào.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào iconicJob phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của iconicJob.

Để có thể sử dụng tất cả các dịch vụ trên iconicJob Website, bạn cần đăng ký một tài khoản và cung cấp cho iconicJob một số thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email của bạn để phục vụ cho việc liên lạc giữa bạn với iconicJob Website cũng như nhân viên của ICONIC Co., Ltd.

Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đồng ý nhận email về tin tức và các thông tin khác từ dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn không muốn nhận những email này, bạn có thể thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách sử dụng tính năng “unsubscribing” có trong mỗi cuối email, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Thông tin cá nhân bạn đưa lên website sẽ được sử dụng tuân theo Chính sách Bảo mật của iconicJob Website.

iconicJob có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Quy định chung

Tên miền iconicJob do ICONIC Co., Ltd. (Công ty TNHH Ký Hiệu) phát triển với tên miền giao dịch là: https://iconicjob.vn (sau đây gọi tắt là: “iconicJob”).

1. “Đơn vị quảng cáo” là một cá nhân hoặc một tổ chức ký hợp đồng đăng quảng cáo trên trang web iconicJob
2. “Tài liệu đăng tải” bao gồm các tờ quảng cáo, email, thông tin công việc, nội dung trang web, tài liệu công việc, âm thanh, video, hình ảnh, biểu tượng, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, hồ sơ được cung cấp bởi iconicJob, nếu có, sử dụng liên quan đến Dịch vụ iconicJob.
3. “Người dùng” là các cá nhân truy cập vào trang web của Japarter để xem, đọc, tham khảo thông tin, nội dung tin tức, bài viết hoặc sử dụng các dịch vụ.
4. “Ứng viên” hoặc “Các ứng viên” là một người dùng truy cập vào trang web của iconicJob để tìm kiếm công việc hoặc hoạt động khác.
5. “Thành viên” là bao gồm cả người dùng và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web iconicJob
6. “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin cá nhân được tạo bởi Người dùng và/hoặc Ứng viên.
7. “Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web iconicJob và/hoặc các Dịch vụ iconicJob.
8. “Nội dung Người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web iconicJob.
9. “Bạn” là người (hoặc tổ chức đại diện cho vai trò của bạn) đồng ý với Điều Khoản này.
Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào iconicJob phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của iconicJob.

III. Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp giữa các thành viên và website iconicJob

ICONIC Co.,Ltd. đề cao hướng giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Thành viên phản ánh về email: contact@iconicjob.vn.

+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

+ Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

iconicJob tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng/người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tải thông tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người dùng, người tìm việc, iconicJob sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với các thành viên cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với iconicJob. Đối với iconicJob sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người dùng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. Sau khi người tìm việc, người dùng và iconicJob đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban điều hành ICONIC Co., Ltd.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giữa 2 bên người tìm việc/người dùng và iconicJob, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. Đảm bảo an toàn thông tin

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin iconicJob để đảm bảo các thông tin tuyển dụng, dịch vụ được sử dụng thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người dùng, người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

V. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Tất cả thông tin của bạn trên website sẽ được giữ bí mật. Người dùng khác trên website và các cỗ máy tìm kiếm (Google search, Bing, Yahoo search,…) sẽ không thể truy cập được thông tin của bạn mà không được bạn đồng ý.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên iconicJob bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thông tin đăng ký thành viên). Đây là các thông tin mà iconicJob cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để iconicJob liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho iconicJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và iconicJob.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến sử dụng dịch vụ tại iconicJob.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: iconicJob có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên hosting của iconicJob.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

ICONIC Co., Ltd.
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, HCM
Điện thoại: (84-28) 3821 5122
Email: contact@iconicjob.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu iconicJob thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của iconicJob. Khi tiếp nhận những phản hồi này, iconicJob sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: contact@iconicjob.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website iconicJob được iconicJob cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của iconicJob. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, iconicJob sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của iconicJob.
- Ban quản lý iconicJob yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý iconicJob không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VI. Quản lý thông tin xấu

Mọi quy định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT của website iconicJob nếu phát hiện Thành viên vi phạm quy định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại iconicJob.

BQT iconicJob khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các quy định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những quy định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên iconicJob.

1. Chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc nước sở tại, phá huỷ tính thống nhất của quốc gia, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, đưa thông tin chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ nước sở tại.
2. Kích động bạo lực, chiến tranh, gây hấn giữa các các quốc gia và con người, tuyên truyền kích động văn hoá phẩm đồi truỵ , phạm pháp, mê tín, gây tác hại đến cộng đồng, phá hoại thuần phong mỹ tục.
3. Tiết lộ bí mật quốc gia, quân đội, kinh tế, hoặc các bí mật khác bị cấm theo pháp luật
4. Bóp méo, vu khống, phỉ báng hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân hoặc tổ chức
5. Giới thiệu hoặc tuyên truyền sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm theo pháp luật
6. Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo
7. Sử dụng từ ngữ thiếu văn hoá vi phạm văn hoá của Việt Nam và nước sở tại
8. Ngăn chặn hoặc chống phá người dùng khác trong quá trình họ sử dụng các dịch vụ trên trang web
9. Đăng tải hoặc chuyển giao các thông tin không hợp pháp, mang tính đe doạ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm hoặc bất lịch sự dưới bất kỳ hình thức nào có thể cấu thành tội phạm, gây ảnh hưởng đến công dân hoặc vi phạm pháp luật địa phương, quốc gia, quốc tế.
10. Đăng tải hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu vi phạm đến quyền lợi người khác, bao gồm các tài liệu xâm hại đến quyền riêng tư, quyền công cộng, hoặc những quyền lợi được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật đăng ký hoặc luật sở hữu, mà không được sự cho phép từ người sở hữu.
11. Đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc tài liệu có chứa virus hoặc các thành phần độc hại
12. Làm hư hại hoặc mất mát bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào của người khác khi họ tương tác với iconicJob website
13. Phá vỡ quy trình sử dụng trong quá trình tương tác với các dịch vụ của website
14. Sử dụng website vào bất kỳ mục đích phi pháp nào, bao gồm việc chống phá luật pháp và chính sách điều hành, quản lý của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc dịch vụ trực tuyến.

Thành viên vi phạm lần đầu chúng tôi sẽ gửi email nhắc nhở và xóa nội dung nếu tái phạm sẽ bị xóa tài khoản và nội khỏi website.

VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

iconicJob cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của iconicJob, iconicJob sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
Khi thực hiện các đăng tải trên, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý iconicJob cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia vào trang web. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia trang web được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý website iconicJob qua địa chỉ email: contact@iconicjob.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia iconicJob
Tuy nhiên, Ban quản lý iconicJob sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VII. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website iconicJob

1. Quyền của Ban quản lý website iconicJob

Website iconicJob sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà iconicJob nêu ra.
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho iconicJob không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì iconicJob có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
iconicJob có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của iconicJob hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên iconicJob.
iconicJob có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu iconicJob phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho iconicJob trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của iconicJob, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
iconicJob giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên iconicJob theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của iconicJob. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của iconicJob

iconicJob chịu trách nhiệm xây dựng trang web iconicJob bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động iconicJob trong điều kiện và phạm vi cho phép. iconicJob sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ của các thành viên tham gia và người sử dụng trên iconicJob.
iconicJob có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp, Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét những phản ánh đó. Tùy theo mức độ iconicJob sẽ có phương án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.
iconicJob ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.
iconicJob loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tải/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
iconicJob chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của iconicJob.
iconicJob sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá website iconicJob ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường trong nước và nước ngoài của các thành viên tham gia website iconicJob.
iconicJob sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của iconicJob và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì iconicJob không phải chịu trách nhiệm liên đới.

IX. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website iconicJob

1. Quyền của Thành viên website iconicJob

Khi bạn đăng ký thành viên và trở thành thành viên của iconicJob, thành viên sẽ được cấp một tên Đăng nhập và Mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ đọc, chia sẻ các thông tin, bài viết, ứng tuyển việc làm. Thành viên sẽ được nhân viên của iconicJob hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website iconicJob.
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho iconicJob trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho iconicJob.

2. Nghĩa vụ của Thành viên website iconicJob

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu của mình.
Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho iconicJob về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho iconicJob và những thông tin đăng tải lên iconicJob là chính xác.
Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do iconicJob cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của iconicJob.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của iconicJob dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin bất lợi cho uy tín của iconicJob.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của iconicJob chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. iconicJob có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên iconicJob cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được iconicJob cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia iconicJob có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi sử dụng dịch vụ trên website.

X. Điều khoản cam kết

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi truy cập và sử dụng các trang web của ICONIC Co., Ltd. (viết tắt là iconicJob). Bằng việc chấp nhận điều khoản sử dụng, bạn đã đồng ý tuân thủ các quy định khi sử dụng các dịch vụ của Website iconicJob. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: contact@iconicjob.vn.
Địa chỉ liên lạc chính thức của iconicJob:
- ICONIC Co., Ltd.
- Địa chỉ: Số 45 Đường Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Tel: 08.38.215.122
- Email: contact@iconicjob.vn

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
HIROAKI YASUKURAQuy trình giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp, Công Ty TNHH KÝ HIỆU đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, các thông tin đăng tải về việc làm không chính xác... qua email: CONTACT@ICONICJOB.VN.
+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
+ Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. ICONICJOB.VN người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website iconicjob.vn

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công Ty TNHH KÝ HIỆU

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, HCM
Hotline: (84-28) 3821 5122
Email: CONTACT@ICONICJOB.VN

ICONICJOB.VN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với ICONICJOB.VN sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị ICONICJOB.VN. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: ICONICJOB.VN sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. ICONICJOB.VN sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên ICONICJOB.VN.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.


Việc chấp nhận điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi truy cập và sử dụng các trang web của Công ty TNHH ICONIC (viết tắt là ICONIC Website). Bằng việc chấp nhận điều khoản sử dụng, bạn đã đồng ý tuân thủ các quy định khi sử dụng các dịch vụ của ICONIC Website. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua e-mail: contact@iconicjob.vn.

Các dịch vụ của ICONIC Website

Website của ICONIC là các trang web toàn cầu trên Internet được thết kế để cho phép người dùng đăng ký một tài khoản trực tuyến dưới dạng ứng viên (người tìm việc) hoặc công ty (nhà tuyển dụng). Nhà tuyển dụng có thể đăng tuyển và quản lý công việc của họ. Người tìm việc có thể xem hoặc ứng tiển một công việc. ICONIC website được sở hữu và điều hành bởi công ty TNHH ICONIC. ICONIC Website có thể bao gồm thông tin, trao đổi, quan điểm, văn bản, hình ảnh, liên kết, hiểu ứng hoạt hoạ, âm thanh, video, phần mềm, hoặc các dữ liệu khác, gọi chung là “nội dung”, được định dạng, tố chức và thu tập từ nhiều dạng khác nhau và có thể được truy cập bởi người dùng. Người dùng có thể đưa thông tin, tải dữ liệu, đăng ký tài khoản trên ICONIC Website. Tuy nhiên tất cả nội dung trên ICONIC Website đều được quản lý và xuất bản bởi ICONIC, người dùng khác không thể nào trực tiếp đăng tuyển bất kỳ nội dung nào lên website của chúng tôi.


Để có thể sử dụng tất cả dịch vụ trên ICONIC Website, bạn cần đăng ký một tài khoảng và cung cấp cho ICONIC Website một số thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email của bạn để phục vụ cho việc liên lạc giữa bạn với ICONIC Website cũng như nhân viên ICONIC. Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đồng ý nhận email về tin tức và các thông tin khác từ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn không muốn nhận những email này, bạn có thể thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách sử dụng tính năng “unsubscribing” có trong mỗi cuối email, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Thông tin cá nhân bạn đưa lên webiste sẽ được sử dụng tuân theo Chính sách Bảo mật của ICONIC Website.

Các dịch vụ có tính phí và Việc thanh toán

ICONIC Website hoạt động như một cổng thông tin của công ty TNHH ICONIC. Hệ thống của ICONIC tương tác với các thành viên của website bằng cách cập nhật hông tin lên website để người dùng có thể xem thấy. Một số thông tin là công cộng, như thông tin việc làm, thông tin cơ bản của nhà tuyển dụng, trong khi một số thông tin khác sẽ là riêng tư, ví dụ các việc làm gợi ý và trạng thái ứng tuyển của một ứng viên cụ thể.
Do đó, tất cả dịch vụ và tính năng trên các trang web của Công ty TNHH ICONIC đều MIỄN PHÍ. Sau khi bạn đăng ký một tài khoản trực tuyến và nhân viên ICONIC xác nhận bạn là một người dùng đáng tin cậy, bạn có thể truy cập đến toàn bộ mọi tính năng trên website.
Tuy nhiên, nếu thông tin của bạn không đầy đủ, một vài tính năng sẽ không hoạt động chính xác. Ví dụ, nếu bạn là ứng viên nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm hoặc địa chỉ của bạn, thì bạn có thể nhận được những việc làm gợi ý không chính xác. Hoặc nếu bạn là nhà tuyển dụng nhưng bạn không cung cấp đủ thông tin về công ty và công việc bạn cần tuyển, bạn có thể nhận được những đơn ửng tuyển không thích hợp. Đó là lý do vì sao ICONIC luôn quan tâm đến chất lượng của thông tin. Trong những trường hợp này, nhân viên của ICONIC sẽ liên hệ với bạn sớm nhất và giúp bạn hoàn tất những thông tin cần thiết.

Quyền lợi và trách nhiệm của người dùng


Truy cập vào trang web của Iconic

Truy cập vào các trang web của ICONIC. Bạn có trách nhiệm cung cấp các thông tin của bạn như thông tin thiết bị, phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc những thiết biệt hoặc dịch vụ giúp bạn kết nối tới Internet và truy cập vào ICONIC Website, cũng như là phí dịch vụ truy cập Internet, phí dịch vụ điện thoại hoặc những chi phí phát sinh do quá trình truy cập Internet và truy cập vào ICONIC Website.


Đạo đức người dùng

Đạo đức của người dùng. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của ICONIC và truy cập ICONIC Website, bạn hiểu rằng bạn bị cấm những hành động sau:

1. Chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc nước sở tại, phá huỷ tính thống nhất của quốc gia, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, đưa thông tin chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ nước sở tại.
2. Kích động bạo lực, chiến tranh, gây hấn giữa các các quốc gia và con người, tuyên truyền kích động văn hoá phẩm đồi truỵ , phạm pháp, mê tín, gây tác hại đến cộng đồng, phá hoại thuần phong mỹ tục.
3. Tiết lộ bí mật quốc gia, quân đội, kinh tế, hoặc các bí mật khác bị cấm theo pháp luật
4. Bóp méo, vu khống, phỉ báng hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân hoặc tổ chức
5. Giới thiệu hoặc tuyên truyền sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm theo pháp luật
6. Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo
7. Sử dụng từ ngữ thiếu văn hoá vi phạm văn hoá của Vietnam và nước sở tại
8. Ngăn chặn hoặc chống phá người dùng khác trong quá trình họ sử dụng các dịch vụ trên trang web
9. Đăng tuyển hoặc chuyển giao các thông tin không hợp pháp, mang tính đe doạ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm hoặc bất lịch sự dưới bất kỳ hình thức nào có thể cấu thành tội phạm, gây ảnh hưởng đến công dân hoặc vi phạm phá luật địa phương, quốc gia, quốc tế.
10. Đăng tuyển hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu vi phạm đến quyền lợi người khác, bao gồm các tài liệu xâm hại đến quyền riêng tư, quyền công cộng, hoặc những quyền lợi được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật đăng ký hoặc luật sở hữu, mà không được sự cho phép từ người sở hữu.
11. Đăng tuyển hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc tài liệu có chứa virus hoặc các thành phần độc hại
12. Làm hư hại hoặc mất mát bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào của người khác khi họ tương tác với ICONIC website
13. Phá vỡ quy trình sử dụng trong quá trình tương tác với các dịch vụ của website
14. Sử dụng website vào bất kỳ mục đích phi pháp nào, bao gồm việc chống phá luật pháp và chính sách điều hành, quản lý của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc dịch vụ trực tuyến."

Các tính năng tương tác

Bạn cần nhận thức rằng ICONIC Website có thể chứa nhiều tính năng tương tác khác nhau. Những tính năng này cho phép bạn giao tiếp với ICONIC Website và nhân viên ICONIC, và giao tiếp không đồng bộ với người dùng khác. Ví dụ, khi một ứng viên ứng tuyển vào một công việc, nhà tuyển dụng đã đăng tuyển công việc đó sẽ không nhận được đơn ứng tuyển ngay lập tức. Vì ICONIC luôn có gắng cải thiện chất lược của việc giao tiếp, nên tất cả hành động của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi ICONIC. Tuy nhiên, ICONIC website và các thành phần phụ, công ty đối tác, hoặc từng nhân viên, giám đốc, người lao động của họ đều không chịu trách nhiệm cho nội dung của các tính năng tương tác.

Liên kết, từ chối bảo hành, giới hạn trách nhiệm


Các liên kết

Liên kết. Tất cả nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập từ Internet bởi các bên thứ ba riêng biệt đều không phải là một phần của ICONIC Website hoặc được quản lý bởi ICONIC Website. ICONIC Website không xác nhận và không có trách nhiệm về độ chính xác, đầy đủ, hữu ích, chất lượng của những nội dung, hàng hoá hay dịch vụ xuất hiện dưới dạng liên kết từ hoặc tới các trang web của ICONIC. Những thông tin này thuộc về trách nhiệm của bên thứ ba, nếu bạn sử dụng những liên kết này, bạn phải chấp nhận rủi ro từ chúng.


Từ chối bảo hành

Bạn phải hiểu rõ tất cả thông tin bạn lưu trữ hoặc hiển thị trên trang web của ICONIC. Chính sách của website ICONIC là không xác nhận hay chống đối quan điểm của bạn, hoặc nội dung của bạn. Bạn tuyệt đối đồng ý rằng việc sử dụng webiste của ICONIC là rủi ro của bạn. Website của ICONIC cũng như các thành phần phụ và công ty sở hữu, hoặc các đối tác hoặc từng người quản lý, nhân viên, người liên lạc, hoặc người cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ bảo hành hoặc bất kỳ liên kết từ hoặc tới website của ICONIC có thể bị đứt quãng hoặc lỗi, những nhược điểm này sẽ được khắc phục, hoặc website và các tính năng tương tác hoặc máy chủ có thể bị virus hoặc mã độc tấn công. Chúng không thể bảo đảm tuyệt đối tính đúng đắn trong quá trình sử dụng website của ICONIC hoặc bất kỳ liên kết nào trên internet tới hoặc từ website của ICONIC, độ tin cậy, độ khả dụng, độ toàn vẹn, tính xác thực, của bất kỳ nội dung, thông tin, dịch vụ, hoặc giao dịch được cung cấp thông qua website của ICONIC.


Xử lý vi phạm

Bạn phải tuân theo các quy định trong Điều khoản Sử dụng khi sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi có thể xoá bỏ nội dung, liên kết, và huỷ bỏ dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng yêu cầu bồi thường từ phía bạn nếu có thiệt hại nào xảy ra do vi phạm của bạn.

Bạn phải tuân theo các quy định trong Điều khoản Sử dụng khi sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi có thể xoá bỏ nội dung, liên kết, và huỷ bỏ dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng yêu cầu bồi thường từ phía bạn nếu có thiệt hại nào xảy ra do vi phạm của bạn.

Tính riêng tư
Bạn đồng ý rằng tính riêng tư của thông tin liên quan đến dịch vụ, giao dịch hoặc/và thông tin phát sinh phải được bảo đảm. Bạn không được để lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin về ứng viên cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự động ý của công ty đã đăng tuyển. Đồng thời, bạn có trách nhiệm bảo mât cho tên tài khoản và mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng vào mục đích tuyển dụng.


Các vấn đề khác

Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự đồng ý giữa bạn và Webiste của ICONIC. Thông tin này có thể thay đổi và có thể có hiệu lực ngay lập tức và có thể được thông báo nổi bật trên ICONIC Website.
Bạn đồng ý sẽ xem xét lại các thoả thuận này nếu có thay đổi. Nếu có bất kỳ sự không đồng ý nào, bạn phải ngưng sử dụng ICONIC Website và liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, có nghĩa là bạn mặc nhiên chấp nhận những thay đổi đó.
Việc đồng ý thoả thuận này là của riêng bạn, và bạn không quy trách nhiệm và quyền hạn cho bất kỳ ai khác. Tất cả logo, tên thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn phải đúng với quyền sở hữu chúng và tuan theo thương hiệu đã đăng ký."back-to-top iconicjob
Loading...