Điều khoản sử dụng

Việc chấp nhận điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi truy cập và sử dụng các trang web của Công ty TNHH ICONIC (viết tắt là ICONIC Website). Bằng việc chấp nhận điều khoản sử dụng, bạn đã đồng ý tuân thủ các quy định khi sử dụng các dịch vụ của ICONIC Website. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua e-mail: contact@iconicjob.vn.

Các dịch vụ của ICONIC Website

Website của ICONIC là các trang web toàn cầu trên Internet được thết kế để cho phép người dùng đăng ký một tài khoản trực tuyến dưới dạng ứng viên (người tìm việc) hoặc công ty (nhà tuyển dụng). Nhà tuyển dụng có thể đăng tuyển và quản lý công việc của họ. Người tìm việc có thể xem hoặc ứng tiển một công việc. ICONIC website được sở hữu và điều hành bởi công ty TNHH ICONIC. ICONIC Website có thể bao gồm thông tin, trao đổi, quan điểm, văn bản, hình ảnh, liên kết, hiểu ứng hoạt hoạ, âm thanh, video, phần mềm, hoặc các dữ liệu khác, gọi chung là “nội dung”, được định dạng, tố chức và thu tập từ nhiều dạng khác nhau và có thể được truy cập bởi người dùng. Người dùng có thể đưa thông tin, tải dữ liệu, đăng ký tài khoản trên ICONIC Website. Tuy nhiên tất cả nội dung trên ICONIC Website đều được quản lý và xuất bản bởi ICONIC, người dùng khác không thể nào trực tiếp đăng tuyển bất kỳ nội dung nào lên website của chúng tôi.


Để có thể sử dụng tất cả dịch vụ trên ICONIC Website, bạn cần đăng ký một tài khoảng và cung cấp cho ICONIC Website một số thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email của bạn để phục vụ cho việc liên lạc giữa bạn với ICONIC Website cũng như nhân viên ICONIC. Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đồng ý nhận email về tin tức và các thông tin khác từ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn không muốn nhận những email này, bạn có thể thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách sử dụng tính năng “unsubscribing” có trong mỗi cuối email, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Thông tin cá nhân bạn đưa lên webiste sẽ được sử dụng tuân theo Chính sách Bảo mật của ICONIC Website.

Các dịch vụ có tính phí và Việc thanh toán

ICONIC Website hoạt động như một cổng thông tin của công ty TNHH ICONIC. Hệ thống của ICONIC tương tác với các thành viên của website bằng cách cập nhật hông tin lên website để người dùng có thể xem thấy. Một số thông tin là công cộng, như thông tin việc làm, thông tin cơ bản của nhà tuyển dụng, trong khi một số thông tin khác sẽ là riêng tư, ví dụ các việc làm gợi ý và trạng thái ứng tuyển của một ứng viên cụ thể.
Do đó, tất cả dịch vụ và tính năng trên các trang web của Công ty TNHH ICONIC đều MIỄN PHÍ. Sau khi bạn đăng ký một tài khoản trực tuyến và nhân viên ICONIC xác nhận bạn là một người dùng đáng tin cậy, bạn có thể truy cập đến toàn bộ mọi tính năng trên website.
Tuy nhiên, nếu thông tin của bạn không đầy đủ, một vài tính năng sẽ không hoạt động chính xác. Ví dụ, nếu bạn là ứng viên nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm hoặc địa chỉ của bạn, thì bạn có thể nhận được những việc làm gợi ý không chính xác. Hoặc nếu bạn là nhà tuyển dụng nhưng bạn không cung cấp đủ thông tin về công ty và công việc bạn cần tuyển, bạn có thể nhận được những đơn ửng tuyển không thích hợp. Đó là lý do vì sao ICONIC luôn quan tâm đến chất lượng của thông tin. Trong những trường hợp này, nhân viên của ICONIC sẽ liên hệ với bạn sớm nhất và giúp bạn hoàn tất những thông tin cần thiết.

Quyền lợi và trách nhiệm của người dùng


Truy cập vào trang web của Iconic

Truy cập vào các trang web của ICONIC. Bạn có trách nhiệm cung cấp các thông tin của bạn như thông tin thiết bị, phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc những thiết biệt hoặc dịch vụ giúp bạn kết nối tới Internet và truy cập vào ICONIC Website, cũng như là phí dịch vụ truy cập Internet, phí dịch vụ điện thoại hoặc những chi phí phát sinh do quá trình truy cập Internet và truy cập vào ICONIC Website.


Đạo đức người dùng

Đạo đức của người dùng. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của ICONIC và truy cập ICONIC Website, bạn hiểu rằng bạn bị cấm những hành động sau:

1. Chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc nước sở tại, phá huỷ tính thống nhất của quốc gia, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, đưa thông tin chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ nước sở tại.
2. Kích động bạo lực, chiến tranh, gây hấn giữa các các quốc gia và con người, tuyên truyền kích động văn hoá phẩm đồi truỵ , phạm pháp, mê tín, gây tác hại đến cộng đồng, phá hoại thuần phong mỹ tục.
3. Tiết lộ bí mật quốc gia, quân đội, kinh tế, hoặc các bí mật khác bị cấm theo pháp luật
4. Bóp méo, vu khống, phỉ báng hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân hoặc tổ chức
5. Giới thiệu hoặc tuyên truyền sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm theo pháp luật
6. Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo
7. Sử dụng từ ngữ thiếu văn hoá vi phạm văn hoá của Vietnam và nước sở tại
8. Ngăn chặn hoặc chống phá người dùng khác trong quá trình họ sử dụng các dịch vụ trên trang web
9. Đăng tuyển hoặc chuyển giao các thông tin không hợp pháp, mang tính đe doạ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm hoặc bất lịch sự dưới bất kỳ hình thức nào có thể cấu thành tội phạm, gây ảnh hưởng đến công dân hoặc vi phạm phá luật địa phương, quốc gia, quốc tế.
10. Đăng tuyển hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu vi phạm đến quyền lợi người khác, bao gồm các tài liệu xâm hại đến quyền riêng tư, quyền công cộng, hoặc những quyền lợi được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật đăng ký hoặc luật sở hữu, mà không được sự cho phép từ người sở hữu.
11. Đăng tuyển hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc tài liệu có chứa virus hoặc các thành phần độc hại
12. Làm hư hại hoặc mất mát bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào của người khác khi họ tương tác với ICONIC website
13. Phá vỡ quy trình sử dụng trong quá trình tương tác với các dịch vụ của website
14. Sử dụng website vào bất kỳ mục đích phi pháp nào, bao gồm việc chống phá luật pháp và chính sách điều hành, quản lý của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc dịch vụ trực tuyến.

Các tính năng tương tác

Bạn cần nhận thức rằng ICONIC Website có thể chứa nhiều tính năng tương tác khác nhau. Những tính năng này cho phép bạn giao tiếp với ICONIC Website và nhân viên ICONIC, và giao tiếp không đồng bộ với người dùng khác. Ví dụ, khi một ứng viên ứng tuyển vào một công việc, nhà tuyển dụng đã đăng tuyển công việc đó sẽ không nhận được đơn ứng tuyển ngay lập tức. Vì ICONIC luôn có gắng cải thiện chất lược của việc giao tiếp, nên tất cả hành động của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi ICONIC. Tuy nhiên, ICONIC website và các thành phần phụ, công ty đối tác, hoặc từng nhân viên, giám đốc, người lao động của họ đều không chịu trách nhiệm cho nội dung của các tính năng tương tác.

Liên kết, từ chối bảo hành, giới hạn trách nhiệm


Các liên kết

Liên kết. Tất cả nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập từ Internet bởi các bên thứ ba riêng biệt đều không phải là một phần của ICONIC Website hoặc được quản lý bởi ICONIC Website. ICONIC Website không xác nhận và không có trách nhiệm về độ chính xác, đầy đủ, hữu ích, chất lượng của những nội dung, hàng hoá hay dịch vụ xuất hiện dưới dạng liên kết từ hoặc tới các trang web của ICONIC. Những thông tin này thuộc về trách nhiệm của bên thứ ba, nếu bạn sử dụng những liên kết này, bạn phải chấp nhận rủi ro từ chúng.


Từ chối bảo hành

Bạn phải hiểu rõ tất cả thông tin bạn lưu trữ hoặc hiển thị trên trang web của ICONIC. Chính sách của website ICONIC là không xác nhận hay chống đối quan điểm của bạn, hoặc nội dung của bạn. Bạn tuyệt đối đồng ý rằng việc sử dụng webiste của ICONIC là rủi ro của bạn. Website của ICONIC cũng như các thành phần phụ và công ty sở hữu, hoặc các đối tác hoặc từng người quản lý, nhân viên, người liên lạc, hoặc người cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ bảo hành hoặc bất kỳ liên kết từ hoặc tới website của ICONIC có thể bị đứt quãng hoặc lỗi, những nhược điểm này sẽ được khắc phục, hoặc website và các tính năng tương tác hoặc máy chủ có thể bị virus hoặc mã độc tấn công. Chúng không thể bảo đảm tuyệt đối tính đúng đắn trong quá trình sử dụng website của ICONIC hoặc bất kỳ liên kết nào trên internet tới hoặc từ website của ICONIC, độ tin cậy, độ khả dụng, độ toàn vẹn, tính xác thực, của bất kỳ nội dung, thông tin, dịch vụ, hoặc giao dịch được cung cấp thông qua website của ICONIC.


Xử lý vi phạm

Bạn phải tuân theo các quy định trong Điều khoản Sử dụng khi sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi có thể xoá bỏ nội dung, liên kết, và huỷ bỏ dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng yêu cầu bồi thường từ phía bạn nếu có thiệt hại nào xảy ra do vi phạm của bạn.

Bạn phải tuân theo các quy định trong Điều khoản Sử dụng khi sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi có thể xoá bỏ nội dung, liên kết, và huỷ bỏ dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng yêu cầu bồi thường từ phía bạn nếu có thiệt hại nào xảy ra do vi phạm của bạn.

Tính riêng tư
Bạn đồng ý rằng tính riêng tư của thông tin liên quan đến dịch vụ, giao dịch hoặc/và thông tin phát sinh phải được bảo đảm. Bạn không được để lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin về ứng viên cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự động ý của công ty đã đăng tuyển. Đồng thời, bạn có trách nhiệm bảo mât cho tên tài khoản và mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng vào mục đích tuyển dụng.


Các vấn đề khác

Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự đồng ý giữa bạn và Webiste của ICONIC. Thông tin này có thể thay đổi và có thể có hiệu lực ngay lập tức và có thể được thông báo nổi bật trên ICONIC Website.
Bạn đồng ý sẽ xem xét lại các thoả thuận này nếu có thay đổi. Nếu có bất kỳ sự không đồng ý nào, bạn phải ngưng sử dụng ICONIC Website và liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, có nghĩa là bạn mặc nhiên chấp nhận những thay đổi đó.
Việc đồng ý thoả thuận này là của riêng bạn, và bạn không quy trách nhiệm và quyền hạn cho bất kỳ ai khác. Tất cả logo, tên thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn phải đúng với quyền sở hữu chúng và tuan theo thương hiệu đã đăng ký.Loading...