Việc làm theo ngành nghề

Việc Làm Nổi Bật

Xem thêm
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh [ Hoàn Kiếm - HN ]
- Các công việc của Nhân viên hỗ trợ kinh doanh bao gồm:
- Hỗ trợ tư vấn các sản phẩm linh kiện điện như đầu nối điện.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để điều phối đơn hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
700 - 1.000 USD
Hà Nội
Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Phần Mềm (Software project manager) [ Sơn Trà - Đà Nẵng ]
- Xây dựng kế hoạch dự án, quy trình làm việc.
- Quản lý tiến độ, nguồn lực, phạm vi, các ràng buộc và thay đổi của dự án.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án.
- Xem xét kỹ lưỡng các yêu cầu từ khách hàng và đề xuất các thông số kỹ thuật cho khách hàng.
- Quản lý kì vọng của các bên liên quan và của nhóm dự án.
- Chủ động làm việc với các cấp quản lý để hỗ trợ và thúc đẩy nhân viên khi cần.
- Trao đổi tình trạng dự án với PMO một cách kịp thời.
- Phối hợp chặt chẽ với PMO để xác định rủi ro, giải quyết các vấn đề và đưa ra các kế hoạch xử lý.
- Chủ động tham gia vào các hoạt động cải thiện và giám sát quy trình của PMO.
- Hỗ trợ công việc sale dự án và nguồn lực khi cần.
2.000 USD
Đà Nẵng
iOS Developer (Middle) [ Sơn Trà - Đà Nẵng ]
- Analyze system requirement and review specifications.
- Develop code base for iOS application.
- Work closely with project manager for technical aspects of assigned projects.
- Ensure Unit testing is done for all developed code.
- Participate in code review and optimization to maximize system performance.
- Lead a small technical team (3-5 members) for assigned project.
- Report to iOS team manager and proactively contribute to skills building activities to develop more junior members in the team.
1.000 - 2.000 USD
Đà Nẵng
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Assistant) [ Sơn Trà - Đà Nẵng ]
- Hợp tác với khách hàng và nhóm dự án để hỗ trợ xác định các yêu cầu và phạm vi công việc.
- Theo dõi tiến độ dự án, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ biên phiên dịch các tài liệu liên quan tiến trình thực hiện dự án.
- Xác định rủi ro, giải quyết các vấn đề và đưa ra các kế hoạch hành động.
- Thông báo tình trạng dự án cho tất cả các bên liên quan.
- Quản lý, sắp xếp tài liệu liên quan, báo cáo, soạn thảo các giấy tờ liên quan kinh doanh.
- Tạo thông số kỹ thuật bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
- Biên phiên dịch các câu hỏi giữa khách hàng và team dự án.
- Xem xét kỹ lưỡng các yêu cầu từ khách hàng và đề xuất các thông số kỹ thuật cho khách hàng.
- Viết tài liệu thiết kế màn hình bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
- Tạo lịch trình dự án và quản lý tiến độ (Hỗ trợ PM).
20.000.000 - 30.000.000 VND
Đà Nẵng
Business Development Manager [ Q.1 - HCM ]
<Project development of onshore/offshore wind projects> 
- Sourcing of partners (Building business network, and finding local/international partners)  
- Preliminary renewable project evaluation with technical/financial/market perspective. 
- Negotiation with potential partners about commercial and legal condition. 
- Preparation of needed documents and permission like Feasibility Study for authority’s approval with potential partners and domestic third-party consultants. 
- Optimization of wind turbine layout based on wind measurement analysis and AEP. 
- Evaluation of economic feasibility of projects 
- Support for financial arrangement. 
- Negotiation with EPC contractor and turbine manufacturer for concluding TSA and related agreements.  
- Negotiation of related agreements like PPA.
<Construction and operation management of onshore/offshore wind projects> 
- Management of project construction site. 
- Business plan development, budget planning and plan vs. actual management. 
- Risk analysis and troubleshooting for smooth business operation. 
- Negotiation with O&M contractors and manufacturers for O&M of plants. 
- Communication/negotiations with stakeholders like relevant authorities (National Load Dispatch Center, EVN, local/central governments, etc.), local neighborhood and etc. for stable business operation. 
- Development and promotion of several measures to enhance value of business. 
- Support for general meeting of shareholders and meeting of board of directors. 
- Financial results management. 
- Internal control maintenance.
Thương lượng
Hồ Chí Minh
Accounting Staff [ Q.Bình Thạnh - HCM ]
- Cost planning and cost control of activities, carried out through reports on revenues, expenditures and assets.
- Record and reflect accurately, promptly and fully the expenses incurred in the company's business process, check the validity and legality of each expense, the implementation of the plan and cost norms.
- Open a detailed expense tracking book according to each element, each item and the place where the cost is incurred.
- Determine the allocation criteria and allocation of business expenses for cost of services, service costs and related costs.
- Provide data for the inspection, analysis and evaluation of the implementation of the company's cost plan.
- Know how to control VAT invoices and store accounting data according to regulations.
- Other job related Admin job ( details talking during interview).
500 - 650 USD
Hồ Chí Minh
Installation Staff [ Q.1 - HCM ]
1) Supervise and manage for installation site of automated machine. 
- Install AS/RS (Automated Storage/ Retrieval System) or Conveyor (Mechanical, Electrical, Commissioning).
- Supervise sub-contractor’s workers at installation site (Introduction training, Assignment jobs, Safety management.
- Meeting with customer, reporting construction progress, negotiation with customer to hand over. 
- Manage installation schedule.
2) After sales service for existing customers. 
- Preventative inspection for AS/RS or Conveyor. 
- Replace parts (Motor, Invertor, sensor etc).
- Trouble shooting (On-call support, Site support, Report the cause to customer, Communicate with internal related sections).
3) Make quotation or documents of after sales service (Desk work) 
- Make quotation, contract agreement, report document of inspection .
- Order parts and issue invoice.
- Make proposal documents of inspection or spare parts sales.
600 - 2.000 USD
Hồ Chí Minh
Trợ Lý Giám Đốc [ Q. Phú Nhuận - HCM ]
- Các công việc của Trợ lý giám đốc bao gồm:
- Quản lý sản xuất : kiểm tra chất lượng ngành hàng may mặc ( túi sách) và gỗ.
- Bán hàng cho khách quen & khai thác khách hàng mới.
- Thông dịch Việt - Nhật, không yêu cầu bằng cấp, nhưng khả năng giao tiếp N3 trở lên.
- Đi công tác xa được.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
18.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Project manager IT infrastructure [ Q. Phú Nhuận - HCM ]
- Prepare project schedule, review and reach consensus with Stake Holders such as customers, general contractors, etc.
- IT infrastructure implementation management (process management of cabling, racking, and rack installation of Lan Switch, servers, etc.)
- Documentation, review, and delivery: Preparation, review, and delivery of completed documents for the client.
- Handover to operations: Handover to the internal operations team.
Thương lượng
Hồ Chí Minh
Tổ Trưởng Quản Lý Chất Lượng (QA Leader) [ Thủ Đức - HCM ]
- Chịu trách nhiệm kiểm soát và đối ứng với phàn nàn khách hàng (nội bộ - bên ngoài).
- Giám sát, theo dõi việc thực hiện, hiệu lực, hiệu quả của các đối sách.
- Chịu trách nhiệm thiết lập quy trình/tài liệu/kế hoạch kiểm soát chất lượng khi triển khai hàng mới.
- Đánh giá chất lượng công đoạn tiền sản xuất và sản xuất chính thức.
- Lập các báo cáo liên quan đến chất lượng, cải tiến chất lượng, giám sát chất lượng theo kế hoạch tuần/tháng.
- Hoạch định và tổ chức công việc trong nhóm.
- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
18.000.000 - 20.000.000 VND
Hồ Chí Minh
General Accountant [ Q.3 - HCM ]
- Handle the roles & responsibilities of General Accountant:
- Coordinate with accounting firrm and control the day-to-day accounting activities.
- Manage receivable account, payable account.
- Prepare and submit monthly tax declaration; cash flow report;others internal reports.
- Prepare financial statements and various analyses as required for the Director.
- Issue red Invoice, collate all invoices to ensure they correspond with all purchase orders.
- Read through and give useful advice on paymen terms in Sales contract, Vender Contract, etc
- Review the difference of the Company data with the data of the tax department, find the difference and adjust it in accordance with the current legal regulations.
- Communicate directly with tax authorities when there is an inspection or when it’s required.
- Support The Director to build up internal accounting system step by step.
- Others tasks as assigned.
25.000.000 VND
Hồ Chí Minh
back-to-top iconicjob