Việc làm theo ngành nghề

Việc Làm Nổi Bật

xem thêm
Trưởng Phòng Thu Mua
- Quản lý đội ngũ mua hàng chuyên trách về cắt giảm chi phí, phát triển nguồn cung ứng mới.
- Hỗ trợ các dự án của 5 nhà máy thành viên.
- Hàng hóa chính: nguyên liệu (kim loại), phụ kiện lắp ráp, công cụ sản xuất của doanh nghiệp sản xuất cơ khí chính xác.
- Báo cáo trong các cuộc họp định kì.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn. 
1.000 - 1.500 USD
Hồ Chí Minh
Trợ Lý / Quản Lý Kinh Doanh
- Phụ trách trực tiếp toàn bộ kênh bán hàng, duy trì khách hàng hiện tại và phát triển thị trường nhà hàng, khách sạn, nhà máy, canteen Nhật và Việt.
- Đối với mảng KH Nhật có sự hỗ trợ từ GD sales & Marketing người Nhật. 
- Làm việc độc lập 1 mình.
- Báo cáo trực tiếp với Sales Director.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Lên đến 1.200 USD
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kế Toán Tài Chính
- Tính doanh thu toàn Công ty.
- Tính giá vốn theo theo kế hoạch tuần, tháng, năm.
- Tập hợp chi phí hàng ngày.
- Và một số công việc có liên quan.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
10.000.000 - 11.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất
- Giao tiếp với người Nhật / bán hàng nước ngoài.
- Lập kế hoạch sản xuất.
- Quản lý đơn hàng và nguyên vật liệu.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên. 
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
10.000.000 - 12.000.000 VND
Đồng Nai

Những bài viết hay

xem thêm
back-to-top iconicjob