search

location
briefcase

Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Xây dựng & Vật liệu xây dựng
We are seeking a Project Support to join our team. This role is crucial for maintaining the high standards of quality and safety in our construction projects across Japan.
Responsibilities:
- Input and manage data related to quality and safety (Clemas) for construction projects in Japan.
- Serve as the primary point of contact for interactions with the headquarters in Japan.
- Interpretation for internal Vietnamese staff.
- Participate in extensive training in Tokyo, Japan, for approximately 6 months to 1 year to enhance understanding of company operations and standards.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking QS Staff (Mechanical Equipment) to join our team. The candidate will be responsible for overseeing cost estimation processes and interacting with key stakeholders to ensure the accurate financial management of mechanical equipment construction projects.
Responsibilities:
- Conduct detailed cost estimation for mechanical equipment construction projects.
- Collaborate with general contractors, primarily Japanese, to align project specifications.
- Lead and develop a cost estimation team dedicated to mechanical equipment, ensuring high performance and efficiency.
- Engage in business trips to Japan as required, facilitating direct interaction with the head office and clients to enhance project execution and client satisfaction.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
Kỹ sư cầu nối (BSE) sẽ đóng vai trò là điểm kết nối chính giữa công ty mẹ tại Nhật Bản và đội ngũ phát triển phần mềm tại Việt Nam. Người giữ vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phỏng vấn và phát triển đội ngũ phát triển (DEV team), đảm bảo rằng các yêu cầu và tiêu chuẩn của dự án được hiểu rõ và thực hiện một cách hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án.
- Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội Developer ở Việt Nam
- Đảm nhận công việc thiết kế hệ thống, quản lý dự án (Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh schedule ...).
- Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.
- Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.
Location
Bình Dương
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
Vị trí Admin Staff chịu trách nhiệm hỗ trợ các thủ tục hành chính, dịch thuật tài liệu, giải đáp thắc mắc của khách hàng, và các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
Trách Nhiệm Chính:
- Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản trong các thủ tục hành chính như khám sức khỏe, đặt xe, và vé máy bay.
- Hỗ trợ dịch thuật tiếng Nhật cho tài liệu và trong giao tiếp.
- Chịu trách nhiệm tổng đài  (giải đáp thắc mắc tìm kiếm của khách hàng liên lạc đến công ty).
- Phối hợp và điều phối xe theo yêu cầu của công ty.
- Làm việc trực tiếp với các nhà thầu dịch vụ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác theo yêu cầu liên quan đến phòng Tổng Vụ.
Location
Bình Dương
Briefcase
Biên phiên thông dịch
Vị trí Phiên dịch sẽ chịu trách nhiệm phiên dịch trong các cuộc họp trong nội bộ công ty, dịch các loại mail và tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, Hỗ trợ phiên dịch trong các tương tác và trao đổi giữa nhân viên và cấp trên
Trách nhiệm chính:
- Phiên dịch các cuộc họp trong nội bộ công ty để đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả giữa các bên liên quan.
- Dịch các loại mail và tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo rằng tất cả thông tin được hiểu rõ và không có sự nhầm lẫn.
- Hỗ trợ phiên dịch trong các trao đổi giữa nhân viên và cấp trên người Việt và Nhật, góp phần cải thiện mối quan hệ làm việc và hiệu quả công việc.
- Phiên dịch các chỉ thị từ người Nhật, đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu và hướng dẫn được hiểu một cách đầy đủ và đúng đắn.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Assistant to support our sales team in various operational and administrative tasks. 
Responsibilities:
- Assist in the preparation and submission of product development proposals to the Japanese head office.
- Provide logistical and administrative support to business travelers from Japan.
- Source and evaluate potential supplier factories to ensure quality and compliance with company standards.
- Verify and confirm product specifications and details, ensuring alignment with company requirements and standards.
Location
Bình Dương
Briefcase
Bảo trì
Nhân viên bảo trì sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng và bảo trì các thiết bị của công ty, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và an toàn, thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo trì thiết bị, cũng như trao đổi với các nhà cung cấp bằng tiếng Nhật.
Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện bảo dưỡng và bảo trì định kỳ cho tất cả thiết bị của công ty.
- Khắc phục sự cố kỹ thuật, đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru.
- Kiểm tra định kì và đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.
- Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Nhật với các nhà sản xuất (Maker) và nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- Lập báo cáo tổng hợp hàng ngày về tình trạng bảo trì và các vấn đề kỹ thuật đã giải quyết.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Biên phiên thông dịch
We are seeking a Interpreter to facilitate clear and accurate communication for Japanese executives in a dynamic restaurant business environment. The interpreter will a crucial role in meetings, business negotiations, human resources discussions, and customer service, ensuring seamless communication across all levels of the organization.
Responsibilities:
- Provide Japanese interpretation during various business settings including general meetings, sales reports, and company discussions predominantly related to our three restaurants in southern Vietnam.
- Interpret for human resources staff in matters concerning hiring, promotions, salary consultations, and other HR-related communications.
- Accompany Japanese managers to business trips, particularly to our store location in Binh Duong, ensuring effective communication and operational alignment.
- Assist in Japanese customer service to enhance customer satisfaction and uphold the company’s service standards.
- Support restaurant operations through effective language assistance, helping bridge communication between Japanese executives and local staff.
Location
Bình Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking a Quality Assurance (QA) Manager to lead our quality assurance department. The QA Manager will be responsible for designing, implementing, and enhancing the company's quality standards, analyzing data to identify areas for improvement, assisting in recruitment, and managing training.
Responsibilities:
- Design, implement, and improve company quality standards.
- Analyze data in order to find areas for growth.
- Assist in the recruiting process.
- Tranining. Motivatin. Coaching, and correcting employees to ensure that standards are met.
- Create report to track progress.
- Formulate strategies to increase productivity.
- Review processes in order to ensure thay they align with curent trends.
Location
Hà Nam
Briefcase
Biên phiên thông dịch
We are seeking a  Interpreter fluent in both Japanese and Vietnamese to facilitate clear and accurate communication between Japanese managers and local Vietnamese staff within our production facility. 
Responsibilities:
- Provide accurate and effective interpretation between Japanese and Vietnamese during meetings, training sessions, and in daily communications within the production environment.
- Learn and adapt to new technical terms specific to the production industry, which will be taught after commencement of employment.
- Must be able to convey the detailed nuances and instructions of the Japanese manager to the Vietnamese staff.
Location
Hưng Yên
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
We are seeking a GA Staff to support our company’s general administrative functions while actively participating in the planning and implementation of organizational development initiatives. 
Responsibilities:
- Perform general administrative duties including, document management, scheduling, and correspondence handling.
- Assist in the development and reform of human resource systems to enhance organizational efficiency and employee satisfaction.
- Coordinate and manage internal training programs aimed at staff development and operational excellence.
- Collaborate with various departments to ensure smooth execution of administrative and organizational development tasks.
Location
Hải Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
Phó phòng chất lượng sẽ chịu trách nhiệm thiết lập, vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QMS), đảm bảo các tiêu chuẩn và mục tiêu chất lượng được thực hiện hiệu quả nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm của Công ty.
Nhiệm vụ chính:
- Thiết lập, vận hành, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QMS).
- Thiết lập mục tiêu chất lượng.
- Lập và quản lý kế hoạch để đạt mục tiêu chất lượng.
- Soạn thảo và thực thi chương trình kiểm toán nội bộ QMS.
- Lập và thực thi kế hoạch rà soát, điều chỉnh tiêu chuẩn  toàn Công ty.
- Đề án phân tích, đánh giá, cải tiến tình trạng chất lượng toàn Công ty.
- Đối ứng phàn nàn từ khách hàng, giải quyết vấn đề phát sinh trong Công ty liên quan chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện mẫu, đăng ký thay đổi công đoạn.
- Lập báo cáo đánh giá quản lý.
- Báo cáo người phụ trách định kỳ về tình trạng chất lượng trong Công ty.
- Quản lý nhân sự bộ phận Chất lượng.
- Khác: Tất cả các hoạt động liên quan đến chất lượng.
Location
Đồng Nai
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Nhân viên quản lý sẽ chịu trách nhiệm quản lý và điều chỉnh tiến độ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, và hướng dẫn công việc cho công nhân để đạt được hiệu quả tối ưu trong quá trình sản xuất.
Nhiệm vụ chính:
- Quản lý, kiểm soát, điều chỉnh tiến độ sản xuất.
- Đảm bảo, thúc đẩy chất lượng sản phẩm trong quá trình làm việc..
- Quản lý, triển khai, hướng dẫn công việc cho công nhân.
- Báo cáo thông tin, tiến độ công việc tới sếp nhật và truyền đạt cho nhân viên người Việt.
- Các công việc khác do cấp trên phân công, làm việc trực tiếp với sếp Nhật.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
Kỹ sư cầu nối (BSE) sẽ đóng vai trò là điểm liên kết chính giữa đội ngũ phát triển phần mềm tại Việt Nam và công ty mẹ ở Nhật Bản. Người giữ vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phỏng vấn và phát triển đội ngũ phát triển, thiết kế hệ thống, và quản lý dự án để đảm bảo các yêu cầu và mục tiêu được thực hiện một cách hiệu quả.
Nhiệm vụ chính: 
- Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án.
- Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội ngũ phát triển tại Việt Nam.
- Đảm nhận công việc thiết kế hệ thống, quản lý dự án trên (Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh schedule ...).
- Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.
- Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.
Location
Hà Nam
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a  Project Manager for New Business Development to join our team. The candidate will be responsible for coordinating the launch of new production items, managing schedules, and facilitating communication and collaboration between related departments in Vietnam and Japan.
Responsibilities:
- Coordinate the production start-up of new production items, ensuring timely and efficient execution.
- Schedule management
- Coordination with related departments in Vietnam
- Communication and coordination with related departments on the Japanese side.
(Japanese side departments in charge of this business field, quality assurance department, production technology department, production control department, etc.)
Location
Bình Dương
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Nhân viên QA/QMS chịu trách nhiệm xem xét và thiết lập các quy trình đảm bảo chất lượng, kiểm soát các form mẫu theo tiêu chuẩn ISO 9001 và các nghiệp vụ liên quan đến ISO, kiểm soát thiết bị máy móc của phòng QA và cập nhật báo cáo chất lượng hàng tháng.
Nhiệm vụ chính:
- Xem xét và thiết lập các quy trình, kiểm soát form mẫu theo ISO 9001 và các nghiệp vụ liên quan ISO.
- Kiểm tra và bảo trì thiết bị máy móc trong phòng QA, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và an toàn.
- Chuẩn bị và cập nhật báo cáo chất lượng hàng tháng, phân tích dữ liệu và đề xuất các cải tiến.
- Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng một cách nhất quán.
Location
Bình Dương
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
GA Manager chịu trách nhiệm quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động của phòng Hành chánh, đảm bảo các thủ tục hành chánh được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định của công ty.
Trách nhiệm chính:
- Đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chánh liên quan đến hoạt động của công ty.
- Quản lý mua sắm, cấp phát và bảo trì trang thiết bị làm việc, tài sản, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị văn phòng.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị theo quy định của nhà sản xuất.
- Đảm bảo an toàn lao động và an ninh tại nơi làm việc, đồng thời duy trì kỷ luật lao động.
- Giám sát và hỗ trợ công việc cho nhân viên trong phòng.
- Tổ chức, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc và phát triển năng lực của nhân viên.
- Đề bạt, sắp xếp, bố trí và khen thưởng/kỷ luật nhân viên dựa trên hiệu suất và hành vi làm việc.
- Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của phòng hành chính để phân công công việc cho các nhân sự. 
- Báo cáo trực tiếp và thường xuyên với ban giám đốc người Nhật.
Location
Long An
Briefcase
Biên phiên thông dịch
We are seeking a proficient Vietnamese-Japanese Interpreter to facilitate effective communication across our organization. The candidate will be responsible for interpretation during recruitment interviews, IT development meetings, and other professional interactions with Japanese counterparts. 
Responsibilities:
- Provide accurate and timely interpretation between Vietnamese and Japanese during recruitment interviews, ensuring clear communication between all parties.
- Interpret for IT development meetings and other technical discussions with Japanese stakeholders to support project execution and collaboration.
- Design and deliver Japanese language training sessions to Vietnamese employees to enhance their communication skills with Japanese colleagues.
- Assist in general affairs and administrative tasks as needed to support the overall operations of the organization.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Xây dựng & Vật liệu xây dựng
We are seeking a skilled CAD Operator to join our dynamic team. This role involves collaborating closely with clients to prepare presentation materials and detailed drawings, conducting on-site dimensioning, and engaging in basic to implementation design phases, cost estimation meetings with construction companies, oversee fabrication during construction, and conduct design inspections prior to project completion.
Responsibilities:
- Collaborate with customers to prepare presentation materials and drawings.
- Perform dimensioning tasks on-site to ensure accuracy in designs.
- Develop basic designs and carry them through to implementation design stages.
- Meet with construction firms to discuss and determine construction costs.
- Manage and oversee fabrication processes during the construction period.
- Conduct thorough design inspections before the completion of construction projects and participate in client inspections.
- Travel within Vietnam as required to meet project demands and client needs.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a proficient IT Communicator who will act as a vital link between our Japanese stakeholders and Vietnamese engineering teams. The ideal candidate will facilitate effective communication by translating technical documents, conveying queries from engineers, and providing interpretation during meetings with Japanese counterparts.
Responsibilities:
- Translate technical specifications and documents from Japanese to Vietnamese and vice versa, ensuring accuracy and adherence to technical standards.
- Effectively communicate and clarify engineers’ questions or concerns to the Japanese team to support project requirements and objectives.
- Provide real-time interpretation during meetings with Japanese stakeholders to ensure clear and effective communication between all parties.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Responsible for bridging in communication between development staff in Vietnam and Project Manager in Japan by participating in team meetings, handling issues, and translating - interpreting.
- In charge of GEO (Global Employment Outsourcing) operation management (support Recruitment Department about documentation and necessary procedures, communicate with Management Department in Japan, develop tools, etc.).
- Participate in a part of software development process such as the documentation process, requirements analysis, design, deploying, code reviewing, unit testing and operating the product.
Location
Đồng Nai
Briefcase
Nhân sự
- Thực hiện các nghiệp vụ của Tổng vụ- Nhân sự như sau:
- Đặt hàng các loại văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu hao, đồng phục...
- Quản lý tồn kho văn phòng phẩm, đồng phục, hàng tiêu hao.
- Làm thanh toán và quản lý các chi phí của bộ phận.
- Chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội.
- Quản lý kỳ hạn hợp đồng nhân viên.
- Khai báo tăng, giảm, điều chỉnh lương trên phần mềm bảo hiểm TS24.
- Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Được đào tạo thêm các nghiệp vụ khác khi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại.
Location
Bình Dương
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
Trợ lý kinh doanh sẽ hỗ trợ bộ phận bán hàng trong việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hóa đơn, danh sách đóng gói, dịch thuật tài liệu và cập nhật thông tin giao hàng, đồng thời hỗ trợ các công việc văn phòng khác.
Nhiệm vụ chính:
- Chuẩn bị và quản lý Invoice và Packing List cho các đơn hàng.
- Dịch thuật các tài liệu, văn bản và phiên dịch trong các cuộc họp khi cần thiết.
- Cập nhật thông tin liên quan đến việc giao hàng (Delivery) một cách chính xác và kịp thời.
- Hỗ trợ các công việc văn phòng và các nhiệm vụ hành chính khác để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của bộ phận bán hàng.
Location
Hải Dương
Briefcase
Biên phiên thông dịch
- Trực tiếp phiên dịch Tiếng Nhật cho BGĐ và các quản lý Việt Nam/Nhật Bản trong các hoạt động tại Công ty.
- Dịch tài liệu (email, biên bản cuộc họp, thống kê, giấy tờ, văn bản khác,…)
- Tham gia và phiên dịch trong các cuộc họp,…và ghi chép, chuẩn bị các tài liệu có liên quan.
- Hỗ trợ các phòng ban trong việc giao tiếp, trao đổi giữa người Nhật Bản và Việt Nam.
- Thực hiện các công việc khác của bộ phân và theo sự sắp xếp, phân công của cấp trên.
Location
Hải Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
- Phụ trách công việc phiên dịch tiếng nhật/tiếng việt cho quản lý bộ phận kiểm tra chất lượng, trong các hoạt động tại công ty.
- Dịch tài liệu (Email, văn bản, tiêu chuẩn, báo cáo tuần, tháng và văn bản khác,…) từ tiếng việt sang tiếng nhật và ngược lại.
- Đối ứng dịch trong các buổi họp online, offline về chất lượng.
- Nghiệp vụ khác theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý bộ phận.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Điện, Điện tử & Điện lạnh
We are seeking a skilled Electrical Engineer with expertise in PLC programming to join our dynamic team. The successful candidate will be instrumental in supporting the installation, customization, and programming of automated and inspection equipment used in the assembly of smartphone parts and earphones.
Responsibilities:
- Support the installation of machinery and equipment at client factories.
- Customize existing equipment based on specific client requirements, including modifying operation programs.
- Develop new PLC programs for newly produced equipment to ensure optimal functionality and efficiency.
- Provide on-site technical support and troubleshooting during and after installation.
- Travel domestically to client sites in Northern and Central Vietnam once every 2 to 3 months to oversee and support ongoing projects.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
Nhân viên lập trình hệ thống FileMaker sẽ phát triển và quản lý các hệ thống quản lý doanh thu và đơn hàng dựa trên phần mềm FileMaker, hỗ trợ các bộ phận tại Nhật Bản.
Nhiệm vụ chính:
- Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng FileMaker để quản lý doanh thu và đơn hàng.
- Phân tích yêu cầu của người dùng cuối để tạo ra các giải pháp phần mềm hiệu quả và dễ sử dụng.
- Cập nhật và bảo trì các cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của dữ liệu.
- Đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ các chuẩn mực về quản lý thông tin.
- Các công việc liên quan khác.
Location
Đồng Nai
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
As a leading manufacturer of die-cast and stamped products. We are seeking a dedicated Production Control Staff member to oversee and enhance our production processes.
Responsibilities:
- Monitor and manage the production line process to ensure efficiency and adherence to quality standards.
- Direct and instruct operators
- Coordinate production control activities to align with company objectives and project timelines.
- Verify and confirm delivery dates, maintaining clear communication with logistics and customer service departments.
- Report key production metrics and issues to the supervisor, contributing to continuous improvement initiatives.
Location
Bình Dương
Briefcase
Biên phiên thông dịch
- Phiên dịch cho chuyên gia người Nhật về điều kiện gia công, kỹ thuật sản xuất.
- Dịch tài liệu nội bộ sản xuất, chất lượng...
- Dịch thuật hiện trường.
- Thực hiện các công việc liên quan đến tiếng Nhật.
- Dịch mail, tài liệu, chỉ thị giữa kỹ sư và chuyên gia Nhật.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a highly skilled and experienced General Manager to oversee and manage our daily operations. The successful candidate will be responsible for project assignment, acting as a liaison with our group headquarters in Japan, and conducting staff evaluations among other management tasks.
Responsibilities:
- Effectively assign and manage projects to ensure timely and successful completion.
- Serve as the primary point of contact between the local office and group headquarters in Japan, facilitating communication and ensuring alignment with corporate goals and strategies.
- Conduct thorough staff evaluations, providing feedback and implementing development plans to enhance performance and achieve organizational objectives.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Xây dựng & Vật liệu xây dựng
We are seeking a Project Support to join our team. This role is crucial for maintaining the high standards of quality and safety in our construction projects across Japan.
Responsibilities:
- Input and manage data related to quality and safety (Clemas) for construction projects in Japan.
- Serve as the primary point of contact for interactions with the headquarters in Japan.
- Interpretation for internal Vietnamese staff.
- Participate in extensive training in Tokyo, Japan, for approximately 6 months to 1 year to enhance understanding of company operations and standards.
Location
Hà Nội
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking a Quality Assurance Manager to oversee the quality assurance of commercial materials sourced from Thailand, China, Japan, and Vietnam.
Responsibilities:
- Conduct quality assurance evaluations for commercial materials procured from Thailand, China, Japan, and Vietnam.
- Provide quality guidance for the acquisition of commercial materials in Vietnam.
- Engage directly with customers to address and resolve quality issues post-delivery.
- Develop and implement an internal quality assurance system compliant with ISO9001 standards.
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales  Staff to join our team, focusing on the sales of screw parts primarily to our existing customer base. The candidate will be responsible for managing the entire sales process, from initial customer engagement through to the final sale.
Responsibilities:
- Engage in direct sales activities by handling customer inquiries, processing orders, and maintaining customer relationships.
- Interpret technical drawings provided by customers to accurately communicate specifications to our manufacturing facilities in Thailand, China, and Japan.
- Collaborate with factories to obtain accurate quotations based on customer drawings and specifications.
- Conduct negotiations with customers predominantly in Vietnamese, ensuring clear communication and effective sales closures.
- Utilize English for cross-border communications with our factory teams to facilitate accurate and efficient production processes.
- Participate in regular business trips to Ho Chi Minh City and occasional visits to industrial parks in regions such as Hai Phong to meet with customers and oversee production processes.
Location
Đà Nẵng
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a Business Analyst Engineer to join our team. The candidate will play a crucial role in the development phases of outsourcing IT software projects, focusing on mobile, web, and platform solutions. 
Responsibilities:
- Participate in outsourcing IT software projects mainly in development phase or earlier in a mobile, web, or platforms.
- Provides technical analytical design documents based on the client's needs.
- Collaborate with a PM (and a communicator if necessary) to capture the client's needs and their business models and circumstances in their market.
- Analyze the findings technically to visualize how it would actually look like before the implementation through documentations.
- Work closely with the project stakeholders internally and externally to ensure everyone shares the same understandings of what they are building.
- Facilitate communication and collaboration between business users and technical teams throughout the software development lifecycle.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a IT Engineer to join our team. The candidate will have a strong background in software development and a proven track record of creating effective digital solutions.
Responsibilities:
- Design and develop robust web services and mobile applications to enhance user experience and functionality.
- Lead projects from conception to deployment, ensuring they meet quality standards and client expectations.
- Maintain and improve the performance of existing software.
- Recommend improvements to current processes and technologies to enhance efficiency and effectiveness.
* Development Example:
- Online system for online medical care
- Matching system for ordering and receiving
- SaaS system for nursery schools
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking QS Staff (Mechanical Equipment) to join our team. The candidate will be responsible for overseeing cost estimation processes and interacting with key stakeholders to ensure the accurate financial management of mechanical equipment construction projects.
Responsibilities:
- Conduct detailed cost estimation for mechanical equipment construction projects.
- Collaborate with general contractors, primarily Japanese, to align project specifications.
- Lead and develop a cost estimation team dedicated to mechanical equipment, ensuring high performance and efficiency.
- Engage in business trips to Japan as required, facilitating direct interaction with the head office and clients to enhance project execution and client satisfaction.
Inspector Urgent
Location
Bình Thuận
Briefcase
Dệt may & Giày dép
We are seeking a Inspector to join our team. This position involves rigorous inspection of apparel products at our partner factory and reporting directly to the Vietnamese manager.
Responsibilities:
- Conduct thorough inspections of apparel products to ensure quality and compliance with company standards.
- Prepare detailed inspection reports and communicate findings to the Vietnamese manager.
- Travel to the Can Tho factory approximately once a month for about one week to perform onsite inspections and assessments.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả, nhằm tăng doanh số và mở rộng thị trường trong lĩnh vực phân bón NPK. Quản lý và lãnh đạo bộ phận bán hàng, đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
Nhiệm vụ chính:
- Phát Triển Chiến Lược Bán Hàng: Đề xuất và triển khai chiến lược bán hàng chi tiết và đầy đủ để tăng doanh số bán hàng và mở rộng thị trường trong lĩnh vực phân bón NPK.
- Lãnh Đạo và Quản Lý Bộ Phận Bán Hàng: Quản lý và hướng dẫn các quản lý bán hàng và nhóm bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số và các chỉ tiêu bán hàng.
- Phân Tích Thị Trường và Cạnh Tranh: Theo dõi và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đưa ra các chiến lược bán hàng phù hợp và hiệu quả.
- Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng và Đối Tác: Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng chiến lược và các đối tác chính để tối ưu hóa cơ hội bán hàng.
- Đàm Phán Hợp Đồng và Thỏa Thuận Thương Mại: Tham gia vào các cuộc đàm phán với khách hàng và đối tác để đạt được các hợp đồng bán hàng có lợi nhuận và bền vững.
- Quản Lý Dữ Liệu và Báo Cáo: Theo dõi, phân tích và báo cáo về dữ liệu bán hàng để đánh giá hiệu suất và đề xuất các biện pháp cải thiện.
- Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên: Đào tạo và phát triển nhân viên bán hàng để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của họ.
Location
Bình Dương
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Tổ Trưởng Sản Xuất chịu trách nhiệm quản lý và điều phối hoạt động sản xuất tại công đoạn mình phụ trách, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của công ty.
Nhiệm vụ chính:
- Quản lý và theo dõi tiến độ sản xuất, năng lực sản xuất của công đoạn mình quản lý.
- Quản lý, điều phối nhân lực dưới xưởng để đáp ứng kế hoạch sản xuất, xuất hàng.
- Tư vấn, giải quyết các vấn đề mà người thao tác gặp phải trong quá trình sản xuất.
- Báo cáo cấp trên, liên lạc xử lý các sự cố phát sinh (trực tiếp, zalo, mail).
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
Kỹ sư cầu nối (BSE) sẽ đóng vai trò là điểm kết nối chính giữa công ty mẹ tại Nhật Bản và đội ngũ phát triển phần mềm tại Việt Nam. Người giữ vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phỏng vấn và phát triển đội ngũ phát triển (DEV team), đảm bảo rằng các yêu cầu và tiêu chuẩn của dự án được hiểu rõ và thực hiện một cách hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án.
- Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội Developer ở Việt Nam
- Đảm nhận công việc thiết kế hệ thống, quản lý dự án (Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh schedule ...).
- Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.
- Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Dệt may & Giày dép
Vị trí MD Staff sẽ chịu trách nhiệm theo dõi đơn hàng kiểm hàng may mặc, quản lý tiến độ đơn hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Nhiệm vụ chính:
- Tuyển dụng 2 bạn MD biết tiếng nhật.
- Theo dõi đơn hàng kiểm hàng may mặc.
- Nhận đơn hàng từ khách hàng và từ người nhật rồi chuyển xuống xưởng để tiến hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Quản lý tiến độ đơn hàng (từ khâu nhập đến xuất hàng).
- Có thể đi đến xưởng khách hàng để đối ứng trực tiếp từ khâu kiểm tra đến chỉnh sửa sản phẩm lỗi.
- Sẽ được đào tạo nghiệp vụ sau khi nhận việc.
Location
Bình Dương
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
Vị trí Admin Staff chịu trách nhiệm hỗ trợ các thủ tục hành chính, dịch thuật tài liệu, giải đáp thắc mắc của khách hàng, và các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
Trách Nhiệm Chính:
- Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản trong các thủ tục hành chính như khám sức khỏe, đặt xe, và vé máy bay.
- Hỗ trợ dịch thuật tiếng Nhật cho tài liệu và trong giao tiếp.
- Chịu trách nhiệm tổng đài  (giải đáp thắc mắc tìm kiếm của khách hàng liên lạc đến công ty).
- Phối hợp và điều phối xe theo yêu cầu của công ty.
- Làm việc trực tiếp với các nhà thầu dịch vụ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác theo yêu cầu liên quan đến phòng Tổng Vụ.
Location
Bình Dương
Briefcase
Biên phiên thông dịch
Vị trí Phiên dịch sẽ chịu trách nhiệm phiên dịch trong các cuộc họp trong nội bộ công ty, dịch các loại mail và tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, Hỗ trợ phiên dịch trong các tương tác và trao đổi giữa nhân viên và cấp trên
Trách nhiệm chính:
- Phiên dịch các cuộc họp trong nội bộ công ty để đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả giữa các bên liên quan.
- Dịch các loại mail và tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo rằng tất cả thông tin được hiểu rõ và không có sự nhầm lẫn.
- Hỗ trợ phiên dịch trong các trao đổi giữa nhân viên và cấp trên người Việt và Nhật, góp phần cải thiện mối quan hệ làm việc và hiệu quả công việc.
- Phiên dịch các chỉ thị từ người Nhật, đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu và hướng dẫn được hiểu một cách đầy đủ và đúng đắn.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Assistant to support our sales team in various operational and administrative tasks. 
Responsibilities:
- Assist in the preparation and submission of product development proposals to the Japanese head office.
- Provide logistical and administrative support to business travelers from Japan.
- Source and evaluate potential supplier factories to ensure quality and compliance with company standards.
- Verify and confirm product specifications and details, ensuring alignment with company requirements and standards.
Location
Bình Dương
Briefcase
Bảo trì
Nhân viên bảo trì sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng và bảo trì các thiết bị của công ty, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và an toàn, thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo trì thiết bị, cũng như trao đổi với các nhà cung cấp bằng tiếng Nhật.
Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện bảo dưỡng và bảo trì định kỳ cho tất cả thiết bị của công ty.
- Khắc phục sự cố kỹ thuật, đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru.
- Kiểm tra định kì và đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.
- Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Nhật với các nhà sản xuất (Maker) và nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- Lập báo cáo tổng hợp hàng ngày về tình trạng bảo trì và các vấn đề kỹ thuật đã giải quyết.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Biên phiên thông dịch
We are seeking a Interpreter to facilitate clear and accurate communication for Japanese executives in a dynamic restaurant business environment. The interpreter will a crucial role in meetings, business negotiations, human resources discussions, and customer service, ensuring seamless communication across all levels of the organization.
Responsibilities:
- Provide Japanese interpretation during various business settings including general meetings, sales reports, and company discussions predominantly related to our three restaurants in southern Vietnam.
- Interpret for human resources staff in matters concerning hiring, promotions, salary consultations, and other HR-related communications.
- Accompany Japanese managers to business trips, particularly to our store location in Binh Duong, ensuring effective communication and operational alignment.
- Assist in Japanese customer service to enhance customer satisfaction and uphold the company’s service standards.
- Support restaurant operations through effective language assistance, helping bridge communication between Japanese executives and local staff.
Location
Bình Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking a Quality Assurance (QA) Manager to lead our quality assurance department. The QA Manager will be responsible for designing, implementing, and enhancing the company's quality standards, analyzing data to identify areas for improvement, assisting in recruitment, and managing training.
Responsibilities:
- Design, implement, and improve company quality standards.
- Analyze data in order to find areas for growth.
- Assist in the recruiting process.
- Tranining. Motivatin. Coaching, and correcting employees to ensure that standards are met.
- Create report to track progress.
- Formulate strategies to increase productivity.
- Review processes in order to ensure thay they align with curent trends.
Location
Bình Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
Nhân viên Quality Control sẽ chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp dữ liệu liên quan đến quy trình sản xuất, hỗ trợ điều tra nguyên nhân các sự cố về quy trình và chất lượng, quản lý thống kê quá trình sản xuất (SPC), và sử dụng phần mềm Minitab để phân tích dữ liệu. 
Nhiệm vụ chính:
- Thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các quy trình sản xuất để đánh giá chất lượng sản phẩm.
- Hỗ trợ trong việc điều tra và xác định nguyên nhân của các sự cố quy trình và chất lượng, đề xuất giải pháp cải tiến.
- Quản lý và phân tích dữ liệu SPC để đảm bảo quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.
- Sử dụng phần mềm Minitab để thực hiện phân tích thống kê và báo cáo kết quả.
- Chuẩn bị và thực hiện báo cáo hàng ngày cho quản lý cấp trên.
Location
Hà Nam
Briefcase
Biên phiên thông dịch
We are seeking a  Interpreter fluent in both Japanese and Vietnamese to facilitate clear and accurate communication between Japanese managers and local Vietnamese staff within our production facility. 
Responsibilities:
- Provide accurate and effective interpretation between Japanese and Vietnamese during meetings, training sessions, and in daily communications within the production environment.
- Learn and adapt to new technical terms specific to the production industry, which will be taught after commencement of employment.
- Must be able to convey the detailed nuances and instructions of the Japanese manager to the Vietnamese staff.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
Vị trí IT Comtor có trách nhiệm chính là làm cầu nối giữa khách hàng Nhật và nhóm phát triển, đảm bảo giao tiếp hiệu quả thông qua các cuộc gọi, chat và sử dụng các công cụ quản lý nhiệm vụ hàng ngày. 
Nhiệm vụ chính:
- Trao đổi, giao tiếp trực tiếp với khách hàng Nhật hàng ngày thông qua chat, call, tool quản lý task.
- Dịch các tài liệu như định nghĩa yêu cầu, thiết kế, testcase từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.
- Hỗ trợ nhóm phát triển khi cần thiết và xử lý các công việc theo yêu cầu của dự án.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu, chỉ thị của cấp trên.
- Có thể onsite ngắn hạn nếu cần.
Location
Bình Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking a Quality Control Engineer to join our team. The candidate will act as the primary communication link between our factory and customers, ensuring that all product specifications and quality requirements are understood and met.
Responsibilities:
- Communication window between factory and customer: receiving information from customers about product specifications, inquiries, quality information,... and deploying to related section.
- Cooperate with related section for quality claim correspondents, summarize, summarize and report to customer.
- Preparing for customer audit: planning, patrolling and monitoring.
- Using Minitab for characteristic reliability testing and reporting to customer.
- Other duties as assigned by supervisors.
Location
Bình Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
Vị trí Quality Control có trách nhiệm chính là kiểm soát và đánh giá chất lượng sản phẩm, phân tích nguyên nhân và đối sách cho các lỗi phát sinh, và đánh giá các lô hàng trước khi xuất.
Nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm kiểm soát và giảm thiểu tỷ lệ lỗi ngoại quan, xác định và phân tích nguyên nhân các vấn đề bất thường, đánh giá chất lượng lô hàng trước khi xuất.
- Thực hiện các phân tích chất lượng sản phẩm, điều tra nguyên nhân phát sinh lỗi và đề xuất các biện pháp khắc phục hiệu quả.
- Theo dõi và ghi nhận hiện trạng thực tế khi có lỗi phát sinh để nhanh chóng xử lý và ngăn ngừa.
- Lập báo cáo công việc hàng ngày và cập nhật tình hình cho cấp trên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của phòng Quản lý Chất lượng (QA).
Location
Bình Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
Vị trí Quality Assurance chịu trách nhiệm thực hiện các phân tích kỹ thuật như SEM/EDX, đo kích thước các mẫu bằng máy Mitutoyo và các phương pháp khác, hỗ trợ trong việc điều tra nguyên nhân các sự cố.
Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện các yêu cầu phân tích như: phân tích SEM/EDX.
- Đo kích thước mẫu bằng máy Mitutoyo và các phương pháp liên quan tại phòng(OQA/CIS)...
- Hỗ trợ điều tra nguyên nhân sự cố và ĐGXH.
- Quản lý thiết bị phòng phân tích.
- Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày với cấp trên.
- Hệ thống tài liệu văn bản theo tiêu chuẩn ISO.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thỉ từ cấp trên.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
Local Sales Staff  có trách nhiệm chính là chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các đại lý cấp 1 và cấp 2, đồng thời thực hiện các chiến lược bán hàng nhằm tăng doanh số trong khu vực được giao. 
Nhiệm vụ chính:
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các đại lý cấp 1 và cấp 2.
- Thực hiện các chiến lược bán hàng để tăng doanh số tại khu vực được giao.
- Đảm bảo mục tiêu doanh số và phát triển thị trường địa phương được đề ra bởi công ty.
- Thu thập và phân tích thông tin thị trường để hỗ trợ hoạt động bán hàng hiệu quả.
- 01 Nhân Viên Địa Bàn làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.
- 01 Nhân Viên Địa Bàn làm việc tại tỉnh GiaLai – KonTum.
- 01 Nhân Viên Địa Bàn làm việc tại tỉnh Sơn La.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
Sale Admin chịu trách nhiệm phụ trách các công việc hành chính bán hàng, bao gồm báo giá cho khách hàng và xử lý phản hồi cũng như khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Nhiệm vụ chính:
- Phụ trách các công việc Sales Admin, bao gồm báo giá và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng.
- Hỗ trợ xử lý các khiếu nại của khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Location
Long An
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Vị trí Production Supervisor / Production Team Leader chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì và giám sát quy trình sản xuất và đóng gói, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn GMP và EHS. 
Nhiệm vụ chính:
- Duy trì tiêu chuẩn tuân thủ cao nhất đối với các chính sách và thủ tục của GMP và An toàn, Sức khỏe và Môi trường.
- Trực tiếp giám sát dây chuyền sản xuất bao gồm sản xuất và đóng gói dịch truyền vô trùng và báo cáo cho quản lý bộ phận.
- Phối hợp với quản lý bộ phận để giải quyết các vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ và đề xuất cải tiến quy trình thông qua giao tiếp rõ ràng.
- Hỗ trợ đào tạo nhân viên và khi được yêu cầu, trong việc phát triển và truyền đạt đào tạo cho nhân viên.
- Bố trí lao động/nhân viên phù hợp với yêu cầu của dây chuyền sản xuất & đóng gói.
- Báo cáo với quản lý bộ phận về bất kỳ thiếu sót nào về kỹ năng hoặc thái độ của nhân viên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chương trình sản xuất.
- Cung cấp phản hồi khách quan cho trưởng bộ phận về việc cấp dưới tuân thủ đào tạo GMP và EHS.
- Giao tiếp, phát triển và cập nhật các thay đổi của SOP và các tài liệu khác (nếu thích hợp) khi được yêu cầu.
- Báo cáo bất kỳ sự khác biệt nào giữa lý thuyết và thực tế áp dụng các SOP/hướng dẫn công việc cho trưởng bộ phận.
- Tiến hành kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất & đóng gói và báo cáo sự khác biệt/sai lệch cho quản lý bộ phận.
- Liên lạc với nhân viên kho, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng, luôn làm việc theo nhóm để đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động hiệu quả.
- Liên lạc với các nhà điều hành về việc chuyển đổi sản phẩm / chuyển đổi dây chuyền để đảm bảo việc đối chiếu và trả nguyên vật liệu về kho diễn ra nhanh chóng và theo thời gian thực.
- Báo cáo cho quản lý bộ phận bất kỳ hoạt động xử lý thủ công nào có nguy cơ gây thương tích.
- Các nhiệm vụ và công việc khác theo sự phân công.
Location
Bình Dương
Briefcase
Kiểm định chất lượng
Phó Phòng QA sẽ đảm nhận trách nhiệm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc kiểm tra, xác nhận và cập nhật các chỉ thị bất thường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng được duy trì và cải thiện liên tục.
Nhiệm vụ chính:
- Kiểm tra, xác nhận bảng chỉ thị bất thường.
- Kiểm tra đối sách nội bộ - báo cáo người Nhật
- Đào tạo định kỳ cho nhân viên.
- Làm tác nghiệp kiểm tra mã hàng mới, chỉnh sửa bảng tác nghiệp cũ.
- Làm biểu đồ họp chất lượng.
- Hỗ trợ người Nhật làm đối sách than phiền khách hàng.
- Kiểm tra thực hiện đối sách khách hàng thanh tra.
- Các công việc khác cấp trên giao.
Location
Quảng Ninh
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking a Quality Control Assistant Manager to oversee the general quality control operations within our metal manufacturing plant. The candidate will be responsible for ensuring product quality, supporting both external and internal audits, handling customer complaints efficiently, and managing the progress of quality control tasks.
Responsibilities:
- General quality control of metal manufacturing plant
- Reporting to the head office in Japan, responding to e-mails and preparing reports
- Provide technical guidance and support to subordinates
- Analysis and discussion of defect information (analysis and discussion of aggregate data extracted by related departments)
- External and internal audit support (response to audits by customers and internal audits by the business unit)
- Complaint handling (collection of information from related departments and preparation of reports for customers)
- Progress management of quality control operations, creation of a system for quality control operations (system reinforcement)
- Quality statistics (mainly compilation and reporting) and management
- Creation, maintenance and management of QC process chart
- Experience in quality statistics (mainly compilation and reporting) and management
Location
Quảng Ninh
Briefcase
Kho
As the Assistant Manager for Production and Inventory Control, you will be responsible for overseeing the general production operations of a metal manufacturing plant, technical guidance, production planning, cost management, and inventory control. 
Responsibilities:
- General production control of metal manufacturing plant
- Reporting to the head office in Japan, responding to e-mails and preparing reports
- Providing technical guidance and support to subordinates
- Production planning
- Material procurement and purchasing plan preparation
- Production process and delivery management
- Cost control
- Production cost control
- Cost control (materials, tools) and budget control
- Cost control - Cost control (materials, tools) and budget control - Estimate preparation (including charge for each machine and material cost)
- Order coordination
- Progress and process control
- Proposal of new production control methods
- Inventory control and planning
- Asset management and inventory control
- BOM creation and management (EPE companies)
Location
Hưng Yên
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
We are seeking a General Affairs Manager to lead our GA department. The candidate will be responsible for overseeing the daily operations within the department, ensuring efficient administrative support across the organization. 
Responsibilities:
- Manage and oversee the General Affairs department, ensuring smooth operation and alignment with organizational goals.
- Initiate and lead compliance and governance programs to uphold company standards and regulatory requirements.
- Develop and implement robust internal controls to mitigate risks and enhance operational effectiveness.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
Kỹ sư cầu nối (BSE) sẽ đóng vai trò là điểm kết nối chính giữa công ty mẹ tại Nhật Bản và đội ngũ phát triển phần mềm tại Việt Nam. Người giữ vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phỏng vấn và phát triển đội ngũ phát triển (DEV team), đảm bảo rằng các yêu cầu và tiêu chuẩn của dự án được hiểu rõ và thực hiện một cách hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án.
- Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội Developer ở Việt Nam
- Đảm nhận công việc thiết kế hệ thống, quản lý dự án (Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh schedule ...).
- Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.
- Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Executive to join our Steel Department. The candidate will have a background in steel trading and possess strong sales skills. 
Responsibilities:
- Manage and grow a portfolio of existing customers while identifying and securing new business opportunities.
- Utilize industry experience and sales expertise to meet and exceed sales targets.
- Quickly integrate into sales activities, understanding company products, services, and market strategies.
- Maintain a deep knowledge of market trends, competitor activities, and potential for new products and services.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Responsible for bridging in communication between development staff in Vietnam and Project Manager in Japan by participating in team meetings, handling issues, and translating - interpreting.
- In charge of GEO (Global Employment Outsourcing) operation management (support Recruitment Department about documentation and necessary procedures, communicate with Management Department in Japan, develop tools, etc.).
- Participate in a part of software development process such as the documentation process, requirements analysis, design, deploying, code reviewing, unit testing and operating the product.
Location
Bình Dương
Briefcase
Cơ khí
- Thiết kế máy hỗ trợ sản xuất.
- Tổng hợp, phân tích yêu cầu kỹ thuật, lựa chọn kết cấu khuôn hợp lý.
- Thực hiện tư vấn, thiết kế khuôn mẫu, lên bản vẽ 2D, 3D.
- Đề xuất phương án kỹ thuật cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Công ty.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Giáo dục
We are seeking a dedicated Manager for our Kindergarten Department to oversee the operations of our kindergartens in Vietnam. The ideal candidate will be responsible for ensuring the smooth running of our facilities, securing enrollments, and providing leadership and guidance to principals and staff. This role involves significant interaction with the General Director in Japan, requiring effective communication and reporting skills.
Responsibilities:
- Oversee the general management of multiple kindergarten facilities to ensure operational excellence.
- Implement strategies to maintain and increase student enrollment figures across all facilities.
- Provide leadership, support, and guidance to the principals and other key staff members.
- Maintain regular communication with the Japanese General Director through detailed reports and consultations.
- Manage the setup and operationalization of newly opened kindergarten facilities, ensuring standards are met and processes are streamlined.
Location
Long An
Briefcase
Dược sĩ & Trình dược viên
We are seeking a highly skilled and experienced R&D Manager to lead our new factory's research and development department, focusing on the development of infusion products and other pharmaceutical goods. The ideal candidate will be responsible for establishing and overseeing the standard procedures for research and production, ensuring innovative and efficient operation.
Responsibilities:
- Develop and implement standard procedures for researching and producing infusion products and other pharmaceuticals.
- Create and manage a detailed timetable to track the progress of research and production activities.
- Draft Standard Operating Procedures (SOPs) for the R&D department and staff, while also developing key performance indicators (KPIs) to measure departmental success.
- Conduct research on drug formulations, specifically focusing on infusion products.
- Evaluate the stability of products and the quality and reliability of ingredient sources.
- Undertake additional tasks as assigned by the Board of Directors (BOD).
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a highly skilled and experienced General Manager to oversee and manage our daily operations. The successful candidate will be responsible for project assignment, acting as a liaison with our group headquarters in Japan, and conducting staff evaluations among other management tasks.
Responsibilities:
- Effectively assign and manage projects to ensure timely and successful completion.
- Serve as the primary point of contact between the local office and group headquarters in Japan, facilitating communication and ensuring alignment with corporate goals and strategies.
- Conduct thorough staff evaluations, providing feedback and implementing development plans to enhance performance and achieve organizational objectives.
Location
Hà Nội
Briefcase
Kế toán
- Cooperate & Monitoring & Checking bookkeeping, FS (PL/BS/CF), tax declarations.
- Produce timely and accurate management reports.
- Prepare budget/forecasts submission & Budget control (Actual vs Plan).
- Prepare cashflow forecast.
- Arrangement with Auditor & ensure that yearly statutory audits are completed within the deadlines given by Head Office.
- Prepare and perform ad-hoc reports/information requested by HQ from time to time.
- Maintain and implement proper accounting and internal control systems in accordance with Head Office & Company’s policies and statutory requirements.
- Supervise & train all accounts staff in fulfilling the requirements.
- Check & sign documents (e.g contracts, payment notices, warning notices, late payment notices, handover notices).
- Tax return (VAT, CIT) (If any).
- Payment Instruction to Bank .
- Bank Negotiation (e.g loan, interest, exchange rate).
- Collaborate with external parties relating to Accounting & Finance matters.
Location
Nhật Bản
Briefcase
Xây dựng & Vật liệu xây dựng
- Interpretation of specifications, compliances, terms and conditions, drawings and any other relevant document regarding commissioning of datacenter.
- Performing the commissioning with stakeholders (client, agent, subcontractors etc) in accordance with the specifications, standards, and international codes.
- Preparation for executing M&E works with Subcontractor by communicating with relevant stakeholders (Client, agents etc).
- Assist in preparation of presentation slide, technical write up for the client.
- Attendance of meeting related to M&E (Electrical, Mechanical, IT etc) and construction management for the project.
- Communicate with client and commissioning agent assigned by client for the contract modifications or site management.
- Arrangement and communication with client, agents and subcontractors for datacenter certification (ex TIA942, Uptime etc.)
- Any other business, if required in the project.
Location
Nhật Bản
Briefcase
Xây dựng & Vật liệu xây dựng
- The main scope of this position is to manage M&E works of the Datacenter Project, which includes the following but is not limited to:
- Interpretation of specifications, compliances, terms and conditions, drawings, and any other relevant document.
- Preparation for executing M&E works with Subcontractors by communicating with relevant stakeholders (Clients, agents, etc).
- Assist in the preparation of presentation slides, and technical write-ups for the client.
- Attendance of meetings related to M&E (Electrical, Mechanical, IT etc) and construction management for the project.
- Communicate with the client for contract modifications or site management.
- Performing the commissioning with stakeholders (client, agent, subcontractors etc) in accordance with the specifications.
- Any other business, if required in the project.
Location
Hà Nội
Briefcase
Nhân sự
- Main duties related to Human Resource and Labor Affairs such as:
- Recruitment.
- Attendance Record.
- Salary calculation.
- Social Insurance.
- PIT, etc.
- Build up HR regulation such as salary rule, working rule, etc.
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
- Experienced in sales and procurement in the plastics industry (chemical manufacturer, manufacturing company, etc.)
- Assignment: New development, resin import stock sales
- Experienced sales person in plastics industry (including resin manufacturer) or sales person in trading company or logistics company.
- Even if you have no experience in the plastics industry, we prefer someone who can build good relationships with Koreans at major Korean companies affiliated with Samsung (including Korean style dinners).
- Building relationships with Samsung is a must.
Location
Hà Nội
Briefcase
Đầu tư
- Investment execution in new project as Investment director/ Manager.
- Negotiation & relation management with partners (JV partner).
- Make presentation of company policy / strategies.
- Create / maintain relationship with counterpart of JV partner.
- Negotiate to execute investment.
- Investment financial analysis.
- Make financial model (Cash flow / P&L).
- Legal due diligence with lawyer.
- Discuss with lawyer regarding relevant regulation and law.
- Reflect them into contract clauses to minimize legal / regulation risk.
- Other: Complying with international standard compliance.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
1.  Project Management and Execution
- For new projects where requirements definition and basic design have been done on the Japan side, carry out detailed design, implementation, testing, release, and maintenance (until the number of engineers increases).
- Compatible with some basic designs (BPMN diagram, ERD diagram, system configuration diagram).
- Review source code and unit test item documents, conduct acceptance testing, confirm quality.
- Manage the progress of development work and report its timely and accurate progress to the Japan head office Interpretation/Translation Work.
- Understand the content of specification/design documents created by Japanese designers and accurately translate them into Vietnamese.
- Based on the translated specification/design documents, give clear instructions to the engineers at the Vietnam branch.
- Understand the content of questions and consultations from Japanese designers accurately and respond in an understandable manner Communication and Collaboration.
- Facilitate smooth progress of meetings in Japanese with the management team and development leaders at the Japan head office.
- Effectively manage tasks received within the branch, bridge business between the two countries.
2.  Team Management
- Listen to and organize consultations and issues from Vietnamese engineer members, work towards resolution.
3. Personnel Management
- Selection, interview, education, evaluation of engineer candidates at the Vietnam branch.
- General human resource management tasks such as attendance management and personnel evaluation of resident engineers.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- You will be involved in SAP development via a major Sier.
- System construction of SAP package.
- SAP implementation support, operation, maintenance, and support.
- Promotion of projects.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
As the Business Development Manager, you will play a crucial role in identifying and pursuing new business opportunities to achieve the company's revenue targets. You will be responsible for prospecting and generating leads, nurturing client relationships, and closing deals. Your focus will be on building a strong sales pipeline and establishing strategic partnerships to drive business growth.
1. New Business Development:
- Identify and target potential clients through various channels, including cold calling, networking, referrals, and industry events.
- Conduct thorough market research and analysis to understand client needs, market trends, and competition.
- Develop and execute effective sales strategies and tactics to generate new business opportunities.
- Build and maintain a robust sales pipeline, actively managing leads through the sales cycle.
2. Client Relationship Management:
- Build and maintain strong relationships with key decision-makers and stakeholders.
- Conduct effective sales presentations and services demonstrations to showcase our web app production and digital marketing services.
- Understand client requirements and propose tailored solutions to address their specific needs.
- Negotiate contracts, pricing, and terms of agreements to ensure mutually beneficial outcomes.
3. Partnership Development:
- Identify and pursue strategic partnerships with complementary businesses and industry influencers.
- Collaborate with the marketing team to develop joint marketing initiatives and co-branded campaigns.
- Attend industry conferences, events, and trade shows to expand network and build brand visibility.
4. Sales Performance Tracking and Reporting:
- Utilize CRM software or other sales tools to track leads, opportunities, and sales activities.
- Analyze sales data, generate reports, and present insights to senior management.
- Regularly review and evaluate sales performance against targets, identifying areas for improvement and implementing corrective actions.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
- A digital marketing, SEO, and influencer marketing company is planning to establish an offshore base in Hanoi, Vietnam to develop its own products.
- We are looking for a person who can start up and expand the business in Vietnam with the Hanoi office manager (Japanese) and the development manager (Japanese).
- A bridge between Japanese and Vietnamese.
- Management of Vietnamese engineers. The role is expected to understand the intention of the Japanese headquarters and convey it to the engineers.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
- A digital marketing, SEO, and influencer marketing company plans to establish an offshore base in Hanoi, Vietnam for the development of its own products.
- The company is planning to establish an offshore development center for its products in Hanoi, Vietnam.
- Technical training of team members
- Provide technical support to team members.
- Provide technical support to team members ・Provide more output for products than team members
- Quality control of the team's output
- Selecting the architecture to match the growth of the product.
- Management of Vietnamese engineers. Understanding the intentions of the head office in Japan and communicating them to engineers.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Development of web systems and mobile smartphone applications.
- Hearing, negotiation, and adjustment of client (company group company) requests (scale, budget, schedule, etc.)
- Establishment and confirmation of development process and development rules.
- Coordinating projects and providing feedback to local engineers.
- Participation in various meetings.
- Respond to other requests from superiors.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Ensure that all projects are delivered on-time, within scope.
- Assist in the definition of project scope and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility.
- Delegate project tasks based on members' individual  strengths, skill sets and experience 
- Perform risk management to minimize project risks
- Track project performance, specifically to analyze the successful completion of short and long-term goals
- Report and escalate to management as needed
- Create and maintain comprehensive project documentation 
- Manage the relationship with the client and all stakeholder
- Meet with clients to take detailed ordering briefs and clarify specific requirements of each project
- Manage changes to the project scope, project schedule and project costs using appropriate verification techniques
- Ensure resource availability and allocation.
- Ensure the quality of projects and the quality of releases.
■ Development  environment
- Backend:Ruby (on Rails), Go ,Amazon Aurora(MySQL), Elasticsearch, DynamoDB.
- FrontEnd:Nuxt.js / Vue.js, ReactJS.
- Mobile App:Kotlin, Swift, Flutter.
- Deploy/ Build:CodePipeline, CodeBuild, CircleCI, GitHub Actions.
- Others:swagger, Docker, ZenHub, Figma.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Development of applications using Swift.
- API design / implementation linked with backend.
- Propose and implement new features and improvements.
- Team development in collaboration with project managers, designers, and QA.
- Refactoring of existing applications, enhancements Cost reduction of regression testing by implementing appropriate test code.
- Continuously learn about technical trends and industry best practices and apply them to the product.
* Development environment:
- Programing: Swift.
- Framework: RxSwift.
- Infrastructure: AWS/GCP.
- CI/CD: CircleCI / CodeBuild / Bitrise / fastlane / Charles / CodeCov.
- Knowledge Tool: Confluence/esa.
- VCS: GitHub.
- Others: Slack/Jira.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Design, develop, test, operate, and refactor products using Ruby on Rails.
- Propose and implement new features and improvement ideas.
- Collaborate with product managers and designers to define requirements and specifications.
- Architecture design based on requirements, middleware selection.
- Continuously learn about technical trends and industry best practices and apply them to the product.
- Measurement of effects for quality improvement and implementation of service improvement measures.
* Development environment.
- Development Language: Ruby (on Rails).
- Infrastructure: AWS, GCP.
- CI/CD:Circle CI / Codebuild.
- DB: Amazon Aurora (MySQL compatible edition), Elasticsearch, DynamoDB.
- Configuration management: Ansible.
- Deploy / Build: CodePipeline, CodeBuild, CircleCI, GitHub Actions.
- IaC: Packer, Terraform.
- Monitoring: Datadog, bugsnag.
- Others: swagger, Docker, ZenHub, Figma, Slack / Jira.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Confirmation and adjustment of each requirement, issue and problem of 3D avatar game development project.
- Interpretation between Japanese members and Vietnamese engineers (provided that it is accurate and that no miscommunication occurs).
- Project progress management.
- Detailed design and review.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Design and implementation function of the product in charge using Golang.
- Refactoring existing products for microservices.
- Requirements definition and specification formulation in collaboration with product managers and designers.
- Architecture design based on requirements, middleware selection.
- Measurement of effects for quality improvement and implementation of service improvement measures.
 
* Development environment
- Infrastructure: AWS, GCP.
- CI/CD:Circle CI / Codebuild.
- DB: Amazon Aurora (MySQL compatible edition), Elasticsearch, DynamoDB.
- Configuration management: Ansible.
- Deploy / Build: CodePipeline, CodeBuild, CircleCI, GitHub Actions.
- IaC: Packer, Terraform.
- Monitoring: Datadog, bugsnag.
- Others: swagger, Docker, ZenHub, Figma, Slack/Jira.
Location
Nhật Bản
Briefcase
IT - Phần mềm
- Tham gia vào các dự án Công ty, trực tiếp làm việc, trao đổi với Khách hàng Nhật Bản.
- Trở thành cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam, giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án và các vấn đề sau khi bàn giao.
- Tìm hiểu nghiệp vụ, nhận thông tin từ khách truyền đạt về cho team dự án
- Chịu trách nhiệm làm rõ spec, QA liên quan tới dự án
- Đưa ra solution, suggest ý tưởng cho dự án
- Báo cáo với Khách hàng tiến độ dự án theo các loại hình báo cáo.
- Kết hợp với Project Manager lên kế hoạch và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án.
- Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra của dự án trước khi deliver cho Khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu dự án và yêu cầu của cấp trên.
* Optional:
- Hearing yêu cầu và làm rõ mong muốn/nhu cầu của các bên liên quan về vấn đề, mục đích, tính năng, chi phí, chất lượng và thời gian.
- Chia sẻ thông tin và hợp tác cùng team Sale/consulting và đội phát triển.
- Hỗ trợ và thực hiện phân tích và thiết kế giải pháp (technical, cost, schedule, integration).
- Hỗ trợ và tạo tài liệu teian và thực hiện thuyết minh cho khách hàng.
Location
Nhật Bản
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
- Tìm kiếm, phát triển, thiết lập quan hệ với khách hàng mới là khách hàng và doanh nghiệp về các sản phẩm – dịch vụ – giải pháp công nghệ.
- Quản lý, xây dựng, đào tạo đội ngũ Sales trong team.
- Tham gia thực hiện toàn bộ quy trình bán hàng từ khi bắt đầu tìm kiếm, tương tác khách hàng, tư vấn sản phẩm đến khi chốt giao dịch bán hàng.
- Xây dựng và theo dõi tập dữ liệu các khách hàng tiềm năng.
- Kiểm soát thông tin về chất lượng sản phầm, tổng hợp báo cáo và đề xuất phương hướng xử lý các vấn đề phát sinh.
- Theo dõi, cập nhật thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu từ cấp trên.
Location
Bắc Ninh
Briefcase
Kế hoach & Dự án
1. Xác định mục tiêu, định hướng phát triển và sứ mệnh của Công ty:
  - Phối hợp với Ban giám đốc xây dựng tầm nhìn   sứ mệnh, giá trị cốt lõi  và mục tiêu dài hạn cho Công ty.
  - Điều chỉnh hành lang pháp lý và các nội quy, quy định trong Công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.
  - Cố vấn các chiến lược phát triển Công ty, đưa ra các dự báo hoặc tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động.
  - Điều hành các phòng/ Ban trong công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty.
2. Điều hành toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của Nhà máy.
  - Giám sát các hoạt động và đưa ra quyết định và đề xuất những giải pháp, chiến lược hoạt động về xây dựng hệ thống quy trình, quy định cấp Công ty và các bộ phận liên quan.
  - Đọc và phân tích báo cáo kết quả hoạt động của các Phòng ban/Bộ phận để đưa ra các định hướng hoặc điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với hoạt động sản xuất của Nhà máy.
  - Trực tiếp lên kế hoạch điều hành, báo cáo kết quả hoạt động của Nhà máy tới Tổng giám đốc và Ban giám đốc.
  - Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Nhà máy (Hệ thống quản lý chất lượng, Ban 5S, Ban An toàn vệ sinh lao động,…)
  - Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác của Công ty.
3. Quản lý nhân viên, phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo đạt hiệu suất công việc.
  - Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ Quản lý cấp cao và phát triển nguồn nhân lực. Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới để thúc đẩy nhân viên tạo thành đội ngũ làm việc một cách chủ động, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.
  - Sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự tại Nhà máy để đảm bảo hoạt động một cách hiệu quả. 
  - Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc thuyên chuyển công tác đối các CNV trong Công ty (trừ những chức vụ nằm ngoài thẩm quyền phụ trách).
  - Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài hạn và ngắn hạn bằng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
  - Xây dựng quy chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.
4. Quản Lý Tài Chính và Nguồn Lực:
-  Quản lý nguồn lực tài chính để đảm bảo sự ổn định tài chính và tăng cường khả năng đầu tư.
-  Theo dõi và báo cáo các chỉ số tài chính chính.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Kế toán
- Full set of accounting. Handle all bookkeeping. 
- Financial monthly statement (PL / BS / GL). 
- Multi currency accounting (USD, GBP, JPY). 
- Able to handle tax matters
- Able to use SAGE Software 
- Payroll for UK  staffs ( 3 staffs) 
- Admin task.
- Manage the accountant’s payable function for Tour, Hotel.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
- Participate in Requirement definition and analysis with producers in Japan.
- Work alongside with other engineers in teams to promote technology and ensure consistency in accordance with industry best practices.
- Engineer management (progress management, task management, personnel management, etc.) 
- Implementation instructions to offshore destinations.
- Escalate issues and consultations from the Philippines to the Japanese development team. 
- Feedback on deliverables (source code, test results).
- Analysis requirement & task related to Coding, Implementation /Operation/Maintenance.
Location
Thừa Thiên–Huế
Briefcase
IT - Phần mềm
- Đàm phán, phối hợp với khách hàng Nhật Bản xác định yêu cầu dự án.
- Trao đổi, báo cáo, liên lạc giữa team phát triển Việt Nam và khách hàng Nhật Bản.
- Thúc đẩy, theo dõi tiến độ dự án.
- Hỗ trợ chung các công việc khác của PM, PL.

Việc làm theo ngành nghề

Hành Chính
Nhân Sự

Kế Toán
Kiểm Toán

Sản Xuất
Chế Tạo

Công Nghệ
Thông Tin/IT

Bán Hàng
Kinh Doanh

Biên/Phiên Dịch

Quy Trình Ứng Tuyển

create account

Tạo tài khoản

Tạo tài khoản nhanh chóng trên website chỉ với 3 bước.

resume

Đăng tải CV

Đăng tải CV đã được chuẩn bị thật đầy đủ và chỉn chu nhất.

interview

Tư vấn việc làm

Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn các công việc phù hợp nhất với kinh nghiệm của bạn.

Tại sao ứng viên chọn Iconic

strong point 1

Website tìm việc làm chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam.

strong point 1

Giới thiệu các công việc phù hợp với kinh nghiệm của ứng viên với mức lương cạnh tranh.

strong point 1

Đội ngũ tư vấn nghề nghiệp có nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

strong point 1

Apply CV nhanh chóng chỉ với 3 bước.

career
500+ Vị trí đang cần tuyển dụng nhân sự
company
10,000+ Công ty đối tác
promotion
300,000+ Ứng viên đã ứng tuyển
back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button