search

location
briefcase

Location
Long An
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a dedicated and professional Assistant to the General Director for our company, a leading manufacturer and seller of ham, sausages, and other meat products. The candidate will provide comprehensive support to the General Director, ensuring smooth day-to-day operations and effective communication across various departments.
Responsibilities:
- Assist the General Director with daily administrative tasks, including managing schedules, organizing meetings, and handling correspondence.
- Provide accurate and efficient interpretation services during meetings and conferences to facilitate clear communication.
- Maintain and enhance customer relationships by following up on inquiries, addressing concerns, and ensuring satisfaction.
- Create and maintain monthly sales sheets, providing detailed and accurate reports to support business decisions.
- Assist in setting, tracking, and managing company goals, ensuring alignment with overall business objectives.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Kho
We are seeking a The Warehouse Manager Assistant to join our team. This role involves managing inventory, ensuring efficient warehouse processes, and providing general customer support. The candidate will have strong organizational skills, attention to detail, and the ability to work collaboratively in a fast-paced environment.
Responsibilities:
- Assist the Japanese Warehouse Manager in coordinating and supervising warehouse activities.
- Manage inventory control, including receiving, storing, and dispatching goods.
- Ensure compliance with safety regulations and maintain a clean and organized warehouse.
- Provide general customer support, addressing inquiries and resolving issues promptly.
Location
Hà Nam
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
Nhân viên Hành chính & Nhân sự (HR & Admin Staff) chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động hành chính và nhân sự hàng ngày, đảm bảo các thủ tục và giấy tờ liên quan đến người nước ngoài được hoàn thành đúng quy định, và hỗ trợ biên phiên dịch tiếng Nhật cho Phòng Nhân sự. Vị trí này yêu cầu sự tỉ mỉ, khả năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú cho người nước ngoài.
- Đảm bảo các giấy tờ được hoàn thành đúng thời hạn và tuân thủ các quy định pháp luật.
- Thu thập và tổng hợp báo cáo đánh giá hàng tháng. Đảm bảo báo cáo chính xác và được nộp đúng hạn.
- Hỗ trợ biên phiên dịch tiếng Nhật cho các hoạt động của Phòng Nhân sự.
- Các nhiệm vụ được giao khác từ Trưởng bộ phận / Quản lý.
Location
Hà Nội
Briefcase
Quản lý & Chăm sóc khách hàng
We are seeking a dedicated Customer Support Staff proficient in Japanese to manage customer inquiries via email. The role involves coordinating with branches resolution of customer concerns.
Responsibilities:
- Respond to customer inquiries via email in Japanese, ensuring timely and accurate communication.
- Liaise with branches in various ASEAN countries to address and resolve customer issues.
- Coordinate with hospitals to gather necessary information and provide comprehensive responses to customer queries.
- Maintain detailed records of customer interactions and follow up as necessary to ensure satisfaction.
Location
Hà Nội
Briefcase
Nghiên cứu y tế
We are a Business Process Outsourcing (BPO) firm supporting the insurance desk of an overseas insurance company. We are seeking a Insurance Assessment Input Staff member to join our team. The primary responsibilities will involve insurance review and data entry tasks, along with handling email inquiries and responding to Japanese customer inquiries. 
Responsibilities:
- Conduct thorough reviews of insurance documents and accurately input data into the system.
- Handle email inquiries in Japanese, providing clear and professional responses.
- Respond to Japanese customer inquiries, ensuring high-quality customer service.
- Assist Japanese membership personnel in reserving hospital appointments via phone and LINE.
- Collaborate with team members to ensure timely and accurate completion of tasks.
Location
Hà Nội
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
We are seeking a Admin Staff member to join our team. The candidate will be responsible for a variety of administrative tasks, ensuring the smooth operation of our office and supporting our accounting and insurance assessment functions.
Responsibilities:
- Accounting (monthly payment and accounting books).
- Attendance management.
- Checking of documents.
- Data preparation using Excel (functions required).
- Other admin work related to insurance assesument.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Support and Section Manager to join our team. The candidate will support sales and order receipt activities, manage after-sales services, and oversee project implementation for machine tools and industrial machinery. 
Responsibilities:
- Provide comprehensive sales support for machine tools and industrial machinery in the Vietnamese market.
- Support for sales and order receipt activities for after-sales services (parts sales, maintenance, etc.) for machine tools and industrial machinery.
- Manage on-site project implementation, including project management and interpretation.
- Conduct thorough research and gather information on machine tools and industrial machinery trends and market conditions.
- Main business areas are in the suburbs of Ho Chi Minh City (Binh Duong, Dong Nai, Long An Province, etc.)
-  Business trips to the north and central regions are also possible.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Cơ khí
Nhân Viên Phòng Hàng Mẫu chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến hàng mẫu, bao gồm việc nhận, gửi, và xử lý các thủ tục liên quan. Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và khả năng làm việc với nhiều bộ phận trong công ty và tập đoàn.
Nhiệm vụ chính:
- Nhận làm hàng mẫu.
- Thực hiện các thủ tục gửi và nhận hàng một cách chính xác và kịp thời.
- Phát hành debit note theo yêu cầu và quy định của công ty.
- Xử lý các yêu cầu thanh toán, hợp đồng liên quan trong công ty và phối hợp với phòng kinh doanh của tập đoàn để đảm bảo các quy trình diễn ra suôn sẻ.
Location
Bình Dương
Briefcase
Điện, Điện tử & Điện lạnh
Thư Ký Giám Đốc chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám Đốc trong việc quản lý, điều hành công việc hàng ngày. Vị trí này đòi hỏi sự chuyên nghiệp, khả năng tổ chức và giao tiếp tốt để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của giám đốc.
- Ghi chép, tổng hợp nội dung các cuộc họp cho giám đốc để phục vụ việc quản lý, điều hành.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng, Ban chuyên môn, tổng hợp và gửi lên giám đốc.
- Phiên dịch và truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của giám đốc cho các cá nhân, Phòng/Ban liên quan. Theo dõi, đốc thúc và kiểm tra việc thực hiện của các cá nhân, Phòng/Ban theo nội dung đã truyền đạt.
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Staff member to join our team. The candidate will be responsible for generating new sales, supporting existing customers, and ensuring seamless product ordering and project follow-up. This role requires excellent communication skills, a customer-centric approach.
Responsibilities:
- New sales of Hitachi compressors and support for existing customers.
- Support existing customers (including maintenance and handover to engineers).
- Sales to new customers.
- Ordering of products.
- Consulting, preparing quotations, and following up on projects.
- Progress check, payment confirmation.
- Report preparation.
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Business Development Specialist to join our team. The candidate will be responsible for coordinating and supporting our interactions with Japanese partner companies, responding to investor inquiries, and facilitating investment trips to Vietnam. 
Responsibilities:
- Coordination and daily interaction with Japanese partner companies (marketing and sales support )
- Responding to enquiries from Japanese investors (confirming needs, proposing real estate options)
- Support trip for Japanese investors when they come to Vietnam.
(Appointment with each park/leasing plant developer, accompanying the tour, interpretation in Japanese and Vietnamese, explanation of investment process)
- Daily networking with industrial park/leasing plant developers, collecting project information
- Production of Japanese / Vietnamese materials (sales materials, presentations, brochure production, etc.)
- Collection of information on investment trends of companies in Japan (collection of public information on the internet, etc.)
- Participate in investment seminars and events related to China and Taiwan (Vietnam, China and Taiwan, etc.)
*With domestic business trips (Quang Ninh, Bac Giang, Taiping, Nghe An, Ho Chi Minh City, etc.)
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Coordinator Staff  to join our team. Candidate will play a pivotal role in managing local production meetings with electronic component manufacturers in Vietnam, ensuring quality control...
Responsibilities:
- Coordinate and participate in local production management meetings with electronic component manufacturers, focusing on electronic substrates and related parts.
- Conduct quality checks and manage incidental tasks related to quality assurance.
- Prepare detailed reports for the Company's Japan headquarters and other international bases, ensuring clear and effective communication.
- Attend business meetings and provide support as needed.
- Undertake domestic and international business trips as required by business conditions.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
Chúng tôi đang tìm kiếm một Sales Representative năng động và chuyên nghiệp để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Vị trí này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, thương lượng và phản hồi thông tin cho khách hàng về các sản phẩm của công ty, đồng thời đảm bảo quá trình đặt hàng và giao hàng đúng theo yêu cầu.
Nhiệm vụ chính:
- Tư vấn, thương lượng, phản hồi thông tin với khách hàng về những yêu cầu liên quan đến sản phẩm.
- Tiếp nhận đơn đặt hàng, chuẩn bị, kiểm tra, báo giá, soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.
- Chuẩn bị chứng từ vận chuyển, theo dõi và cập nhật tình hình sản xuất, lịch trình tàu xe cho khách hàng,
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về tình trạng đơn hàng.
- Các tasks khác được giao bởi Sales Manager.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
We are seeking a diligent and detail-oriented Admin cum Assistant to join our team. The ideal candidate will be responsible for overseeing and verifying documents submitted by external consultants, managing financial transactions between our head office and local subsidiaries, and supporting various administrative applications. This role requires a proactive individual who can also contribute to non-administrative tasks such as market research.
Responsibilities:
- Checking documents submitted by external consultants (payroll calculations, financial statements, tax return documents, etc.)
(Accounting and tax matters are outsourced to external consultants, but you will work with them to check the contents, etc.)
- Managing payments from local subsidiaries, supporting expense settlement between the head office and local subsidiaries (including cooperation with the head office)
- Supporting applications to various authorities, such as work permits.
(application documents, etc. are outsourced to external consultants, but you will work with them to check documents, etc.)
- Ability to actively take on non-administrative tasks, such as supporting research on real estate market information.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Xây dựng & Vật liệu xây dựng
We are seeking a Quantity Surveyor (QS) Staff member to join our team. The candidate will be responsible for conducting quantity survey work based on electrical equipment drawings provided by our Japan (JP) head office. This role involves precise data input in Excel, consistent interaction with the JP head office.
Responsibilities:
- Conduct thorough quantity survey work based on electrical equipment drawings from the JP head office.
- Accurately input survey data into Excel spreadsheets.
- Maintain regular communication and coordination with the JP head office to ensure alignment and accuracy.
- Assist in the construction projects of electrical equipment and air conditioning systems, focusing on components such as lighting, outlets, cables, and other related parts.
- Ensure compliance with project specifications and standards.
Location
Bình Thuận
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking a Quality Control (QC) Staff member to oversee project management related to OEM production of business shirts. The ideal candidate will ensure the availability of necessary materials, monitor production progress, and maintain effective communication with the Japanese head office and customers.
Responsibilities:
- Oversee and manage OEM production projects for business shirts, ensuring all processes align with quality standards.
- Regularly check inventory levels to confirm the availability of cloth and other essential materials.
- Identify and report any material deficiencies promptly to the Japanese head office or directly to the Japanese customer, primarily via email.
- Monitor and follow up on production progress to ensure timelines and quality standards are met.
- Verify and confirm delivery dates to ensure timely and accurate fulfillment of orders.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Nhân Viên Về Tiêu Chuẩn sẽ chịu trách nhiệm quản lý và xác nhận các thông số kỹ thuật vật liệu, đảm bảo sự liên thông và chính xác giữa các giai đoạn phát triển và sản xuất hàng loạt. Vị trí này yêu cầu khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật và tiếng Anh để phối hợp hiệu quả với trụ sở chính và các nhà cung cấp.
Nhiệm vụ chính:
- Các nhiệm vụ về quản lý (xác nhận, đăng ký và chia sẻ) thông số kỹ thuật vật liệu.
- Tham gia vào các cuộc họp chuyển tiếp (tại nhà máy) từ giai đoạn phát triển sang sản xuất hàng loạt, xác nhận thông số kỹ thuật vật liệu và đăng ký cơ sở dữ liệu.
- Xử lý, đăng ký cơ sở dữ liệu và tài liệu trong trường hợp phát sinh thay đổi vật liệu, v.v.
- Liên lạc và xác nhận với trụ sở chính và nhà máy tại Nhật Bản bằng tiếng Nhật.
- Hộp, tag, card,... do nhà cung cấp Việt Nam làm theo yêu cầu của trụ sở chính.
- Xác nhận và tạo các mẫu như hộp, tag, thẻ với các nhà cung cấp VN theo yêu cầu của trụ sở chính Nhật Bản (có trao đổi email bằng tiếng Anh).
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
Trưởng Phòng Tổng Vụ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác hành chính, pháp lý và phúc lợi nhân viên trong công ty. Vị trí này đòi hỏi khả năng lãnh đạo, quản lý và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Thủ tục chứng nhận giấy phép kinh doanh.
- Làm thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.
- Xúc tiến các hạng mục chỉ thị từ TGĐ như: 
+ Triển khai hoạt động CSR.
+ Cắt giảm phí cố định.
+ Hoạt động cắt giảm kinh phí (WPRX).
- Lập kế hoạch nghiệp vụ Tổng vụ, quản lý, triển khai.
- Quản lý phúc lợi CNV.
- Xúc tiến hoạt động cải tiến.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật tài năng và nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ của mình. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phác thảo và mô phỏng các yếu tố kỹ thuật, cải tiến thiết kế sản phẩm và hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan khác theo sự hướng dẫn của cấp trên.
Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện công việc phác thảo và mô phỏng để tính toán mức độ biến dạng cao su, tải trọng, biến dạng,… cải tiến cho thiết kế sản phẩm.
- Làm báo cáo kỹ thuật và các tài liệu liên quan.
- Hỗ trợ các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a Bridge Software Engineer to join our team. This position requires participation in team meetings, issue resolution, and translation/interpretation. Additionally, the role involves managing Global Employment Outsourcing (GEO) operations and contributing to various stages of the software development process.
Responsibilities:
- Responsible for bridging in communication between development staff in Vietnam and Project Manager in Japan by participating in team meetings, handling issues, and translating - interpreting.
- In charge of GEO (Global Employment Outsourcing) operation management (support Recruitment Department about documentation and necessary procedures, communicate with Management Department in Japan, develop tools, etc.).
- Participate in a part of software development process such as the documentation process, requirements analysis, design, deploying, code reviewing, unit testing and operating the product.
Location
Bắc Ninh
Briefcase
Kế toán
We are seeking a Accounting Staff member to join our team. This role is pivotal in managing the accounting and financial operations, ensuring compliance, and facilitating smooth interactions with both local banks and our head office accounting department.
Responsibilities:
- General management of accounting and finance in the Vietnam factory.
- Manage the accounting aspects of the factory.
- Interaction with banks.
- Interaction with the head office accounting department.
Location
Thừa Thiên–Huế
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
We are seeking a 3D Designer to join our team. The candidate will be responsible for creating detailed design drawings and ensuring seamless communication with our Japanese headquarters.
Responsibilities:
- Develop and refine design drawings based on instructions from the Japanese team.
- Facilitate effective communication with the Japanese headquarters, leveraging language skills for smooth interaction.
- Collaborate with cross-functional teams to meet project requirements and deadlines.
Location
Thừa Thiên–Huế
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
We are seeking a skilled 3D Designer to join our offshore team specializing in the design of mechanical equipment for automobile manufacturing plants. The candidate will be responsible for creating detailed design drawings based on instructions from our Japanese headquarters, ensuring timely delivery and adherence to quality standards.
Responsibilities:
- Develop and produce 3D design drawings as per specifications and instructions from the Japanese headquarters.
- Communicate effectively with the Japanese headquarters, leveraging language skills to ensure clarity and accuracy.
- Manage delivery schedules, conduct quality control.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
The Process Improvement Representative is responsible for traveling to supplier factories across Southeast Asia, including Vietnam, Cambodia, Thailand, and Malaysia, to identify, analyze, and guide suppliers on process improvements. This role focuses on enhancing quality control measures, ensuring the implementation of corrective actions, and preventing quality issues during mass production.
Responsibilities:
- required to go to supplier factories and provide guidance for improvement.
- Travel to supplier factories in Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, etc. to identify problems
- Guide suppliers for process improvement.
- Analyze and take preventive measures against quality problems by process FMEA and FTA.            
- Participate in the production witness at the time of mass production to prevent the occurrence and outflow of quality problems.
- Confirm whether improvement points are implemented as planned.    
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
Nhân viên Sales Support Staff sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng hóa, làm thủ tục bán hàng và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp. Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Quản lý hàng hóa, đảm bảo việc kiểm kê và lưu trữ hàng hóa đúng quy trình.
- Làm đơn đặt hàng cho nhà cung cấp và theo dõi tiến độ giao hàng.
- Thực hiện các thủ tục bán hàng cho khách hàng, bao gồm việc lập hóa đơn và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.
- Hỗ trợ liên hệ và tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp mới, duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác hiện có.
- Thực hiện các công việc văn phòng khác theo yêu cầu và sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Location
Hà Nội
Briefcase
Kế toán
Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên Kế Toán và Hành Chính chuyên nghiệp và tận tâm để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Vị trí này yêu cầu sự kết hợp giữa các nhiệm vụ kế toán, nhân sự và hành chính nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật của công ty.
Nhiệm vụ chính:
1. Kế Toán:
- Ghi sổ kế toán, lưu trữ chứng từ theo quy định. 
- Lập báo cáo kế toán quản trị hàng tháng. 
- Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng quý. 
- Thực hiện quyết toán thuế TNCN, TNDN hàng năm. 
- Đăng ký và quản lý khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. 
2. Nhân Sự:
- Kiểm tra và xử lý timesheet, chấm công. 
- Tính lương và quản lý các khoản BHXH. 
- Tính thuế TNCN cho nhân viên Việt Nam và người nước ngoài. 
- Hỗ trợ hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự và quy chế tài chính nội bộ của công ty. 
3. Hành Chính:
- Quản lý văn phòng phẩm và các tài liệu liên quan. 
- Hỗ trợ việc xin visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài (Làm việc với công ty tư vấn lao động). 
- Quản lý hồ sơ và chứng từ bán hàng trong nước và xuất khẩu. 
- Hỗ trợ đăng ký các loại giấy phép kinh doanh, giấy phép bán lẻ với các cơ quan chức năng (Làm việc với công ty tư vấn luật). 
- Các công việc khác được giao.
Location
Hải Dương
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Chúng tôi đang tìm kiếm một CAM Kỹ Thuật (Kỹ Thuật Sản Xuất) chuyên nghiệp và nhiệt huyết để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm triển khai sản xuất sản phẩm mới, kiểm soát và cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Triển khai sản xuất sản phẩm mới.
- Thu thập, chuẩn bị hồ sơ triển khai sản phẩm mới.
- Kiểm soát dữ liệu sản xuất thử. Báo cáo tình hình sản xuất thử cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến dây chuyền sản xuất nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất.
- Xây dựng quy trình phục vụ công việc trong bộ phận.
- Am hiểu và có kinh nghiệm về tự động hoá như lập trình, thiết kế máy.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
Vị trí Tổ Trưởng/Trưởng Phòng Tổng Vụ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều phối các hoạt động hành chính, tổ chức sự kiện và hỗ trợ biên phiên dịch của công ty...
Nhiệm vụ chính:
1. Tổng vụ (80%)
- Tổ chức event công ty: Du lịch công ty, team building, Tiệc tất niên, Khám sức khỏe …      
- Làm các hồ sơ liên quan đến người nước ngoài: Giấy phép lao động, thẻ tạm trú, nhà ở, thẻ ngân hàng...       
- Thực hiện các công việc hành chính của công ty như: Điều xe, văn phòng phẩm,…
- Một số công việc tổng vụ khác.
2. Biên phiên dịch (20%)
- Biên dịch tài liệu từ Nhật sang Việt và ngược lại.
- Phiên dịch cho các cuộc họp.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Nhân sự
We are seeking an HR/GA Specialist to join our team. The candidate will be responsible for overseeing employee compensation and benefits, maintaining accurate employee records, and ensuring compliance with legal requirements and company policies. 
Responsibilities:
- Oversee the end-to-end process of employee compensation and benefits.
- Provide timely and accurate calculation of payroll, allowances, and working information for employees.
- Conduct follow-ups on contract renewals and oversee the management of employment contracts, ensuring strict adherence to applicable laws and company policies.
- Conduct advanced benchmarking and data analysis to maintain competitive and equitable compensation structures.
- Develop detailed compensation and benefits reports and present strategic recommendations to management.
* General Affairs:
- Maintain and update employee records, ensuring accuracy and confidentiality.
- Utilize HR internal systems to manage employee data effectively and analyze employee data for reporting purposes.
- Develop and maintain HR policies and procedures in compliance with legal requirements.
- Design and implement initiatives to enhance employee engagement and satisfaction.
- Collaborate with cross-functional teams to organize events and activities that foster a positive work environment.
- Manage office supplies and equipment, including ordering and restocking.
- Develop and carry out an efficient documentation and filing system.
- Prepare administrative documents, obtain necessary approvals from management, and file documents appropriately.
- Process purchase orders for the office.
- Assist in scheduling various meetings and employee programs/events in compliance with company needs.
- Perform other related duties as assigned.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Nhà hàng
We are seeking a Operations Supervisor/Manager  member to join our team.The candidate will coordinate with contractors, advise on food procurement, and ensure effective training and management of store employees.
Responsibilities:
- Development of new stores and selection of properties.
- Selection of store format and type of business.
- Menu development and revision.
- Project management of store design and construction.
- Prepare simplified design drawings and coordinate with contractors.
- Advice and management of food procurement.
- Training and management of store employees.
Location
Bà Rịa–Vũng Tàu
Briefcase
An toàn, Sức khỏe & Môi trường
- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện quy định về môi trường, sức khỏe và an toàn trong công ty theo quy định hiện hành, quy định nội bộ công ty và chủ sở hữu.
- Lập và nộp các báo cáo liên quan an toàn, sức khỏe và môi trường theo quy định của pháp luật.
- Cập nhật các văn bản pháp luật về an toàn, sức khỏe, môi trường và phối hợp với các phòng ban để triển khai thực hiện tuân thủ quy định của luật và phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.
- Lưu giữ hồ sơ và tham gia đối ứng về các vấn đề liên quan an toàn, sức khỏe, môi trường với cơ quan nhà nước, khách hàng và nội bộ công ty khi được yêu cầu.
- Hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên và phòng ban khác về các vấn đề liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
* An toàn:
- Lập và thực hiện công tác an toàn.
- Nhận diện mỗi nguy và đánh giá rủi ro cho từng khu vực, từng công việc và đưa ra các biện pháp kiểm soát.
- Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện, giám sát, nhắc nhở nhằm đảm bảo các quy đinh/ quy tắc về an toàn lao động, phối hợp với các phòng ban để đào tạo PCCC.
- Điều tra, lập hồ sơ xử lý, báo cáo khi xảy ra các sự cố an toàn.
- Quản lý hồ sơ, thiết bị liên quan PCCC.
- Phụ trách việc đăng ký, kiểm định định kỳ các máy móc, thiết bị …theo quy định của Luật.
- Lập kế hoạch và tổ chức các khóa huấn luyện an toàn (nội bộ và bên ngoài) cho nhân viên công ty theo quy định của Luật.
* Môi trường:
- Hỗ trợ quản lý hoàn thiện các giấy tờ về môi trường trong công ty theo quy định của Luật.
- Giám sát đo lường quan trắc môi trường và môi trường lao động trong công ty.
Location
Bà Rịa–Vũng Tàu
Briefcase
Kế toán
Kế Toán Tổng Hợp chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các nghiệp vụ kế toán, hỗ trợ Trưởng bộ phận Kế toán trong các hoạt động kiểm soát nội bộ, lập báo cáo tài chính và thuế, và cải thiện hệ thống tính phí. Vị trí này đòi hỏi sự chính xác, kỹ năng phân tích và khả năng làm việc nhóm tốt.
Nhiệm vụ chính:
- Kiểm tra việc hạch toán các bút toán AR, AP, GL, bảo đảm các nghiệp vụ kế toán được hạch toán chính xác.
- Kiểm tra các báo cáo tồn kho cuối tháng từ các phòng ban liên quan.
- Tổ chức thực hiện kiểm kê cuối tháng và cuối năm
- Thực hiện tính toán chi phí trên hệ thống CS.
- Kiểm tra báo cáo phân tích chi phí trên hệ thống CS.
- Lập các báo cáo phân tích giá thành.
- Hỗ trợ trong việc cải thiện hệ thống tính phí.
- Quản lý dữ liệu hàng tồn kho theo quy định của EPE, xác minh sự chênh lệch hàng tồn kho giữa hệ thống nội bộ và hệ thống hải quan.
- Duy trì kiểm soát nội bộ liên quan đến quy trình thanh toán, kiểm tra chứng từ thanh toán trước khi trình lên duyệt.
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận Kế toán khi thanh tra thuế và kiểm toán BCTC hàng năm.
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận Kế toán đóng sổ cuối tháng.
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận Kế toán lập và kiểm tra các báo cáo Thuế.
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận kế toán lập ngân sách/dự toán, lập các báo cáo theo dõi, phân tích dự toán.
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng bộ phận Kế toán.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Pre-sales Engineer to join our team. The ideal candidate will be responsible for providing technical consultation, preparing proposals, conducting product demonstrations, and managing Proof of Concepts (PoCs). 
Responsibilities:
- Consultation of requirements, proposal preparation, responding to demos, conducting PoCs.
- Preparation & making demos / writing product documentation.
- Preparation of responses to Requests for Information and Requests for Proposals.
- Work with internal Sales personnel and local partner to provide Product, Business and Technical knowledge in support of Pre-Sales activities. 
- Developing new and maintaining current customers and partners with sales team.
- Responsible for make the BoM that related to Hardware system sizing, Cloud system sizing, …
- Day to day management of assigned projects.
- Producing project plans and Project Management.
Location
Bắc Ninh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên năng động và chuyên nghiệp cho vị trí Phụ Trách Kinh Doanh. Vị trí này yêu cầu làm việc trực tiếp với khách hàng, quản lý lịch trình và đơn hàng, cũng như thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý và bán hàng.
Nhiệm vụ chính:
- Làm việc trực tiếp với khách hàng
- Làm báo giá sản phẩm mới.
- Theo dõi, quản lý lịch trình, đơn hàng của sản phẩm mới.
- Quản lý phương châm bộ phận.
- Quản lý và thực hiện bán khuôn.
- Quản lý tình trạng ECN của khách hàng.
- Đăng ký thông tin linh kiện trước khi vào hàng loạt.
- Nhận survey Điều phối xanh, CSR, hóa chấy từ khách hàng qua email, báo cáo với cấp trên, thực hiện.
- Đối ứng xác nhận tăng sản lượng, năng lực máy.
- Xử lý phát sinh thiếu hàng linh kiện mua ngoài, nhựa thiếu từ nhà cung cấp.
- Check mua box.
- Đào tạo cấp dưới.
Sales Staff Urgent
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Representative to join our team, specializing in sewing machine threads for apparel, industrial, and vehicle applications. The candidate will manage the entire sales process from order receipt to delivery and invoicing, while also engaging in both route and new sales activities.
Responsibilities:
1. Sales Administration:
- Manage daily order receipt from existing customers.
- Oversee the complete order process, including delivery and invoicing.
- Ensure timely and accurate processing of orders to meet customer expectations.
2. Sales Activities:
- Participate in weekly sales team meetings to determine individual and team sales tasks.
- Execute sales tasks in parallel with sales administration duties.
- Focus on 70% route sales and 30% new sales to maintain and expand the customer base.
- Establish and maintain regular contact with potential and existing customers.
- Respond promptly to customer needs, especially in cases of stock-outs and urgent requirements.
Sales Staff Urgent
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
The Sales Staff will be responsible for driving the sales of machine tools and injection molding machines. This role involves building and maintaining strong customer relationships, negotiating sales terms, and achieving annual sales targets. The candidate will be proactive in seeking potential customers, following up on inquiries, and preparing quotations and contracts. 
Responsibilities:
- Sales of machine tools and injection molding machines.
- Build and develop good relationships with customers, and negotiate sales terms with customers.
- Seek for potential customers.
- Follow the inquiries, make quotations, contracts ...
- Prepare for exhibition in the year, making the schedule for Showroom activities (Test cut for customers, advise customers to visit products…)
- Visit customers to get feedback of our products.
- Update new information for customers.
- Achieve the annual sales targets.
- Make reports of sales conditions to Managers.
- Perform other duties as required.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bất động sản
The Real Estate Investment Manager will support the Japanese Manager and Director in overseeing and managing office building projects. This role involves comprehensive business management, financial oversight, and administrative duties related to project companies. The ideal candidate will have a strong background in real estate investment, project finance, and contract negotiation.
Responsibilities:
1. Business Management:
- Assist in the management of office building projects.
- Oversee the administration of project companies.
- Control and coordinate leasing and operation teams.
2. Project Finance Management:
- Monitor and manage the financial condition of ongoing projects.
- Ensure accurate financial reporting and budgeting.
3. Acquisition and Investment:
- Identify and evaluate new project opportunities.
- Analyze project development structures, cash flows, and contract terms.
4. Contract Management:
- Negotiate terms and conditions with partners.
- Prepare and review project contracts.
5. Legal Procedures:
- Ensure compliance with all legal requirements and procedures related to projects.
Tour Operator Urgent
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Quản lý & Chăm sóc khách hàng
We are seeking a Tour Operator to join our dynamic team at a travel agency specializing in arranging tours to Southeast Asia and Central Asia. The candidate will be responsible for coordinating and managing all aspects of our tour operations, ensuring seamless travel experiences for our clients.
Responsibilities:
- Efficiently arrange and manage accommodations, transportation (buses), tour guides, and other essential services for our tours.
- Provide exceptional support to both tour operators and tourists, addressing any issues or concerns that arise during the tours. This includes handling emergencies such as lost passports and assisting injured or sick guests.
Business Overview:
- Primarily focused on organizing group tours originating from Japan.
- Handle occasional incidents such as passport loss or medical emergencies, which occur approximately twice a year.
Admin Staff Urgent
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
We are seeking a Admin Staff member to join our team. The candidate will play a crucial role in maintaining organized and up-to-date records, ensuring smooth administrative operations, and supporting internal processes.
Responsibilities:
- Organize and manage physical and digital documents to ensure easy retrieval and compliance with company policies.
- Structure and maintain cloud folders, ensuring files are systematically stored and accessible to relevant personnel.
- Prepare and compile internal application documents, ensuring accuracy and completeness.
- Update and maintain Excel management charts, ensuring data is current and accurately reflects ongoing activities and projects.
Location
Long An
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
We are seeking a Assistant to the Production Manager for our company, which specializes in the manufacturing and sale of ham, sausages, and other related products. The ideal candidate will provide comprehensive support to the Production Manager, ensuring smooth operations and effective communication across departments.
Responsibilities:
- Perform general duties as the President's assistant, including scheduling, correspondence, and administrative tasks.
- Provide conference interpretation services to facilitate clear and accurate communication.
- Conduct customer follow-up to ensure satisfaction and address any inquiries or concerns.
- Create and maintain monthly sales sheets, ensuring accuracy and timely reporting.
- Assist in goal management by tracking progress, identifying areas for improvement, and supporting strategic initiatives.
Location
Long An
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a dedicated and professional Assistant to the General Director for our company, a leading manufacturer and seller of ham, sausages, and other meat products. The candidate will provide comprehensive support to the General Director, ensuring smooth day-to-day operations and effective communication across various departments.
Responsibilities:
- Assist the General Director with daily administrative tasks, including managing schedules, organizing meetings, and handling correspondence.
- Provide accurate and efficient interpretation services during meetings and conferences to facilitate clear communication.
- Maintain and enhance customer relationships by following up on inquiries, addressing concerns, and ensuring satisfaction.
- Create and maintain monthly sales sheets, providing detailed and accurate reports to support business decisions.
- Assist in setting, tracking, and managing company goals, ensuring alignment with overall business objectives.
Sales Staff Urgent
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Staff member to join our team at a leading food trading company specializing in the import and sale of premium Wagyu beef. The ideal candidate will be responsible for managing existing customer relationships and driving new sales opportunities, ensuring the highest level of customer satisfaction and contributing to the overall growth of the business.
Responsibilities:
- Maintain and strengthen relationships with current clients.
- Handle customer inquiries, process orders, and provide after-sales support.
- Respond promptly to inquiries from potential new customers.
- Proactively reach out to new prospects through direct messaging and other communication channels.
- Identify and pursue new sales opportunities to expand the customer base.
Location
Tuyên Quang
Briefcase
Hành chính, Thư ký & Lễ tân
Nhân Viên Hành Chính tại nhà máy sẽ chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc hành chính, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả. Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và khả năng tổ chức tốt.
Nhiệm vụ chính:
- Theo dõi quản lý chấm công, thời gian làm của Nhân viên tại nhà máy. Tổng hợp và gửi về văn phòng cho bộ phận HR để tính lương. 
- Tổng hợp các giấy tờ nghỉ chế độ BHXH gửi về văn phòng để làm thủ tục hưởng chế độ BHXH cho Người lao động. 
- Tiếp nhận thư, cuộc gọi, bưu phẩm gửi đến Công ty và cấp phát cho Nhân viên trong Công ty. 
- Quản lý, giám sát công tác vệ sinh, bảo vệ của Nhà máy. 
- Kiểm soát, quản lý việc ra vào nhà máy của Công nhân viên, nhà thầu, khác hàng. 
- Phụ trách cấp phát, theo dõi tồn kho, làm yêu cầu đặt hàng: Đồng phục, bảo hộ lao động, văn phòng phẩm. 
- Hỗ trợ các công việc văn phòng như lưu trữ, soạn thảo văn bản, quy chế, nội quy công ty khi có yêu cầu từ Nhân sự. 
- Phụ trách chuẩn bị công tác đón tiếp khách khi có khách đến thăm nhà máy. 
- Hỗ trợ nộp hồ sơ cho các sở ban ngành khi có yêu cầu. 
- Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên. 
Location
Tuyên Quang
Briefcase
An toàn, Sức khỏe & Môi trường
Nhân Viên HSE, FSC chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và thực hiện các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (PCCC) theo quy định của pháp luật. Đồng thời, vị trí này cũng đảm nhiệm việc triển khai và duy trì các yêu cầu chứng nhận FSC, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan.
Nhiệm vụ chính:
- Xây dựng bộ máy, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ. 
- Xây dựng và phụ trách thực hiện hoạt động PCCC theo quy định của pháp luật. 
- Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 
- Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và PCCC. 
- Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. 
- Tiếp nhận và triển khai thực hiện các yêu cầu chứng nhận FSC cho các bộ phận của mình, tổng hợp và báo cáo. 
- Hoàn thiện hồ sơ, rà soát hồ sơ liên quan đến đánh giá chứng chỉ FSC. 
-Phối hợp đơn vị tư vấn chỉ đạo các bộ phận thực hiện các chỉ tiêu phục vụ đánh giá FSC. 
- Định kỳ hằng năm triển khai các công việc liên quan tới đánh giá FSC. 
- Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên. 
Location
Tuyên Quang
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất, Xuất Khẩu chuyên nghiệp và tận tâm để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất chi tiết, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả sản xuất cũng như xuất khẩu hàng hóa, đảm bảo hoạt động sản xuất và xuất khẩu diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Tiếp nhận kế hoạch sản xuất, kế hoạch xuất khẩu tổng của nhà máy. Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo yêu cầu của cấp trên.  
- Theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả sản xuất và làm báo cáo trình cấp trên.  
- Theo dõi, tổng hợp và làm báo cáo kế hoạch xuất khẩu hàng hóa. 
- Tổng hợp báo cáo nguyên nhân, đối sách khắc phục trường hợp không hoàn thành theo kế hoạch sản xuất và kế hoạch xuất hàng. 
- Làm việc với nhà thầu vận hành và nhà thầu bảo trì, triển khai các nôi dung trong hợp đồng đã ký kết.
- Hằng ngày kiểm tra giám sát nhà thầu vận hành và nhà thầu bảo trì trong quá trình thực hiện. 
- Quản lý các đơn vị vận chuyển tới nhập và xuất hàng tại nhà máy, đối chiếu số lượng, khối lượng vận chuyển hàng hóa. 
- Điều phối xe nhập xuất hàng hóa tại Nhà máy, đảm bảo an toàn, trật tự, tuân thủ quy định nội quy Nhà máy. 
- Thực hiện kiểm kê kho theo định kỳ. 
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Location
Tuyên Quang
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
Trưởng Phòng Kỹ Thuật chịu trách nhiệm quản lý toàn diện hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống điện, cơ sở hạ tầng nhà máy, kế hoạch sản xuất, xuất nhập hàng và kho. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và duy trì hoạt động ổn định của nhà máy.
Nhiệm vụ chính:
- Phụ trách quản lý hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống điện, cơ xở hạ tầng nhà máy, kế hoạch sản xuất, xuất nhập hàng và kho. 
- Quản lý và chỉ đạo nhà thầu vận hành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đạt kế hoạch sản xuất đề ra. Quản lý và chỉ đạo nhà thầu vận hành thực hiện công các bảo trì hằng ngày. 
- Quản lý và giám sát theo dõi sản lượng sản xuất hàng ngày, tổng hợp, báo cáo phân tích nguyên nhân, đối sách trường hợp không hoàn thành theo kế hoạch sản xuất. 
- Quản lý và chỉ đạo giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị tại Nhà máy theo định kỳ tháng, quý, năm và bảo trì sự cố.
- Thiết lập, theo dõi thực hiện hệ thống quản lý hồ sơ, vận hành hệ thống máy móc, thiết bị trong nhà máy. 
- Lập bảng dự trù đề xuất bóc tách khối lượng vật tư sửa chữa, thay thế cho máy móc thiết bị, xây dựng phương án quản lý tồn kho dự phòng vật tư: đặt mua, cấp phát, kiểm kê tồn định kỳ. 
- Chủ động báo cáo, đề xuất đến cấp trên những trường hợp hư hỏng cần thay thế/sửa chữa kịp thời để tránh tổn thất cao cho nhà máy, quản lý và chỉ đạo kiểm tra, bảo quản công cụ dụng cụ sau khi bàn giao cho nhà thầu. 
- Kết hợp với bộ phận thu mua nguyên nhiên liệu, xuất nhập khẩu tại văn phòng, giám sát và quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại Nhà máy. 
- Tổng hợp báo cáo số lượng xuất nhập tồn kho vật tư tại Nhà máy định kỳ theo quy định của Công ty. 
- Phối hợp với bộ phận thực hiện các nghiệp vụ liên quan trong hoạt động sản xuất. 
- Hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân viên. 
- Công việc khác theo chỉ thị của cấp trên. 
Location
Tuyên Quang
Briefcase
Kho
Nhân Viên Kho chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động liên quan đến kho vật tư, hàng hóa. Vị trí này đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận và khả năng tổ chức tốt để đảm bảo hoạt động kho diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Sắp xếp hàng hóa vật tư trong kho theo quy định. 
- Lập và cập nhật sơ đồ kho vật tư hàng hóa. 
- Tiếp nhận vật tư, giấy tờ nhập và xuất kho hàng hóa, vật tư. 
- Lập sổ theo dõi vật tư, hàng hóa xuất nhập kho. 
- Theo dõi tình hình tồn kho, đảm bảo số lượng tồn kho tối thiểu của vật tư hàng hóa. Quản lý xuất  nhập tồn kho vật tư phục vụ sản xuất. Kịp thời đề xuất mua vật tư bổ sung kho vật tư. 
- Định kỳ kiểm kê vật tư hàng hóa trong kho, báo cáo kết quả kiểm kê. 
- Kiểm tra thông tin liên quan tới đề xuất mua vật tư hàng hóa. 
- Căn cứ quy trình tạo mã vật tư, thiết lập mã vật tư và xin phê duyệt mã vật tư. 
- Quản lý và xử lý vật tư cũ, vật tư hư hỏng và vật tư thay thế, phế liệu… 
- Đảm bảo quy tắc và an toàn về PCCC trong kho vật tư. 
- Lập các báo cáo và cung cấp số liệu theo yêu cầu của cấp trên. 
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Kho
We are seeking a The Warehouse Manager Assistant to join our team. This role involves managing inventory, ensuring efficient warehouse processes, and providing general customer support. The candidate will have strong organizational skills, attention to detail, and the ability to work collaboratively in a fast-paced environment.
Responsibilities:
- Assist the Japanese Warehouse Manager in coordinating and supervising warehouse activities.
- Manage inventory control, including receiving, storing, and dispatching goods.
- Ensure compliance with safety regulations and maintain a clean and organized warehouse.
- Provide general customer support, addressing inquiries and resolving issues promptly.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Quản lý & Chăm sóc khách hàng
The Customer Service Staff will play a pivotal role in managing customer interactions, ensuring efficient order processing, and coordinating logistics. The candidate will be responsible for stock calculations, shipment arrangements, and generating reports, while also maintaining excellent relationships with customers and vendors.
Responsibilities: 
1. PO & Stock Calculation
- Weekly update customer’s forecast to see the trend.
- Calculate current stock to issue new orders with proper quantity and time.
2. Shipment Arrangement
- Book flight/vessel.
- Issue shipping document.
- Follow custom clearance, inbound-outbound process.
- Pay for tax if have. 
3. Collection and Report
- Collect original document monthly.
- Make monthly sales plan, cashflow or other report as requested.
4. Communication and Negotiation
- Communicate well with all parties to give the best solution & cost saving.
- Deal with forwarders to get better rate.
- Other duties assigned by the Manager.
Location
Bình Dương
Briefcase
Mua hàng, Trưng bày & Quản lý vật liệu
Chúng tôi đang tìm kiếm một Purchasing Manager chuyên nghiệp và có kinh nghiệm để dẫn dắt bộ phận thu mua nguyên vật liệu cho sản xuất dây đầu nối linh kiện điện tử. Vị trí này đòi hỏi khả năng quản lý chuỗi cung ứng, đánh giá và phát triển nhà cung cấp, cùng với kỹ năng đàm phán xuất sắc.
Nhiệm vụ chính:
- Trưởng bộ phận thu mua nguyên vật liệu dùng cho SX  dây đầu nối cho các linh kiện điện tử.
- Quản lí việc thu mua nguyên liệu.
- Đánh giá và quản lý nhà cung cấp.
- Phát triển nhà cung cấp mới.
- Đào tạo nhân viên bộ phận mua hàng.
- Đàm phán giá cả và thời gian giao hàng với nhà cung cấp.
- Định giá sản phẩm mới.
- Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống nhà cung cấp mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cung ứng nguồn hàng, đa dạng hóa nguồn hàng đáp ứng kịp thời cung ứng nguyên liệu cho việc sản xuất.
- Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
The Plastic Sales Executive will be responsible for maintaining and expanding our existing business in the Plastic Resin field and raw materials used in Mobility Solutions.  The role involves developing new business opportunities, primarily targeting foreign manufacturing companies in Vietnam. 
Responsibilities: 
- Keeping & expanding the existing business in Plastic Resin field (50%) & raw materials used in Mobility - Solutions (50%) for Functional parts (general-purpose resin, engineering plastics, aluminum..), Interior and Exterior (blow molded articles, artifical leather..), etc...
- Developing new business, target to foreign Manufactural Companies in Vietnam.
- Coordinate with Customer Service Department to meet customer‘s demands.
- Manage complex negotiations with senior-level executives.
- Build and maintain long-term relationships with customers.
- Controlling stock.
- Ad hoc tasks as required by the manager.
- Please reference information about product and customer industries.
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
The Assistant to Project Manager requires daily site visits, effective communication with contractors and partners, and meticulous documentation to ensure the project's schedule, quality, and cost are maintained. The candidate will be proficient in both Vietnamese and English, with strong organizational and interpersonal skills.
Responsibilities: 
- Go to the construction site daily from Monday to Friday to assist Project Manager and Project Engineering Director in control construction schedule, construction quality, cost.
- Prepare draft of project construction report (weekly & monthly) on the current situation internally by creating appropriate documents.
- Attend and record, make meeting minutes in both of Vietnamese and English.
- Making draft of business letter, submit and receive project’s documents and letters.
- Cooperate with Vietnamese contractors and Japanese partners to check site and organize their comments and feedbacks.
- Check drawings and give feedbacks to enhance the usage and quality.
- Giving proposals to partners, to enhance the construction quality, reporting defects on site, and sharing feedbacks for drawing check.
- Communicate well with partner’s engineer team in Vietnamese and understand their intention, and create a good relationship.
- Interpret conversation between Vietnamese and English during meetings.
- Other relevant tasks on request by Project Manager and / or Project Engineering Director.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
We seek an enthusiastic and clever engineer who thrives in challenging environments and prefers independent thinking. The ideal candidate will have a strong background in software engineering and be experienced in easily navigating chaotic situations.
Responsibilities:
- Design, develop, test, deployment, and support for application code and services
- Operate and troubleshoot current products.
- Manage development projects.
- Link with other departments (CS, Sales, Accounting,...) to handle system-related operations/project
- Participate in Agile software development, prototyping, and code review with international development teams to build scalable microservices-based products;
- Understand the requirements of the Product Owner and utilize this knowledge to develop applications that are consistent with this
- Provide robust coding practices and solid unit and component test coverage, and code debugging.
Location
Quảng Ninh
Briefcase
Kiểm định chất lượng
We are seeking a Quality Control to join our sewing factory team. The primary focus of this role is to ensure that all apparel products meet the high standards of our main customer.
Responsibilities:
- Conduct thorough inspections of raw materials, in-process items, and finished garments to ensure compliance with quality standards.
- Develop and implement quality control procedures and standards in line with customer requirements.
- Monitor production processes to ensure adherence to quality protocols and identify areas for improvement.
- Work closely with production teams to address quality issues and implement corrective actions.
Location
Hà Nội
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Staff member to join our team, specializing in the sales of water treatment membranes. The primary focus will be on engaging with engineering companies involved in water treatment facilities, including wastewater treatment and water reuse in plants, electric power, oil, and refineries. 
Responsibilities:
- Develop and execute sales strategies to promote water treatment membranes to engineering companies.
- Establish and maintain strong relationships with existing customers, ensuring high levels of customer satisfaction and retention.
- Identify and engage potential new clients, expanding the customer base within the water treatment sector.
- Provide technical expertise and support to clients, addressing inquiries and resolving issues related to product performance.
- Monitor market trends and competitor activities to identify new business opportunities.
Location
Hà Nội
Briefcase
Xây dựng & Vật liệu xây dựng
We are seeking a Assistant to the Project Manager to support our construction projects. The candidate will work closely with the Project Manager and Project Engineering Director to ensure the effective control of construction schedules, quality, and costs. This role requires daily site visits, bilingual communication skills.
Responsibilities:
- Go to the construction site daily from Monday to Friday to assist Project Manager and Project Engineering Director in control construction schedule, construction quality, cost.
- Prepare draft of project construction report (weekly & monthly) on the current situation internally by creating appropriate documents.
- Attend and record, make meeting minutes in both of Vietnamese and English.
- Making draft of business letter, submit and receive project’s documents and letters.
- Cooperate with Vietnamese contractors and Japanese partners to check site and organize their comments and feedbacks.
- Check drawings and give feedbacks to enhance the usage and quality.
- Giving proposals to JV partners, to enhance the construction quality, reporting defects on site, and  sharing feedbacks for drawing check.
- Interpret conversation between Vietnamese and English during meetings.
- Other relevant tasks on request by Project Manager and / or Project Engineering Director.
Location
Hà Nội
Briefcase
Kế toán
The Accounting Staff is responsible for maintaining the company's financial accounts, focusing on accounts receivable. This role ensures the accurate processing of incoming transactions, compliance with financial policies, and effective collaboration with internal and external partners. 
Responsibilities:
- Responsible for maintaining a company’s financial accounts with incoming transactions.
- Processing accounting receivables and incoming payments in compliance with financial policies and procedures.
- Collaborate with partner’s teams to check the received money and outstanding amount.
- Issuing invoices and receipts to clients for money received.
- Work with the bank regarding to AR’s matters (Check for documents for paying interest support bank every month, to confirm the owner equity, support interest loan, Bank Guarantee)
- Maintain accounts receivable records to ensure aging is up to date, credits and collections are applied, uncollectible amounts are accounted for, and miscellaneous differences are cleared.
- Export the report & send to collection team to remind customer for payment.
- Prepare daily collection reports.
- Reconcile the accounts receivable ledger to ensure that all payments are accounted for and properly posted.
- Verify discrepancies between systems and reports data and resolve issues.
- Monitoring & checking bookkeeping related to AR.
- Performs other related duties as assigned.
Location
Hà Nội
Briefcase
Kế toán
The Accounting Manager will oversee and manage the company's accounting operations, ensuring accuracy and compliance with statutory requirements and company policies. This role involves producing timely financial reports, preparing budgets and forecasts, managing cash flow, and coordinating with auditors and external parties.
Responsibilities:
- Cooperate & Monitoring & Checking bookkeeping, FS (PL/BS/CF), tax declarations.
- Produce timely and accurate management reports.
- Prepare budget/forecasts submission & Budget control (Actual vs Plan).
- Prepare cashflow forecast.
- Arrangement with Auditor & ensure that yearly statutory audits are completed within the deadlines given by Head Office.
- Prepare and perform ad-hoc reports/information requested by HQ from time to time.
- Maintain and implement proper accounting and internal control systems in accordance with Head Office & Company’s policies and statutory requirements.
- Supervise & train all accounts staff in fulfilling the requirements.
- Check & sign documents (e.g contracts, payment notices, warning notices, late payment notices, handover notices).
- Tax return (VAT, CIT) (If any).
- Payment Instruction to Bank.
- Bank Negotiation (e.g loan, interest, exchange rate).
- Collaborate with external parties relating to Accounting & Finance matters.
Location
Hà Nội
Briefcase
Kế toán
We are seeking a Accounting Staff member to join our team. This role encompasses responsibilities in both General Accounting and Accounts Receivable. The candidate will ensure accurate and timely processing of financial transactions, maintain effective communication with various departments.
Responsibilities:
1. General Accountant (AP + GL)
- Check payment requests received from departments and process remittance for all suppliers/partners correctly and on time.
- Well communicate with other departments to collect sufficient accounting information.
- Clarify any questionable invoice items, prices or signatures.
- Assemble and review invoices to be completed for payment.
- Consult other departments on accounting, tax and contractual matters.
- Prepare AP monthly/quarterly reports.
- Check input VAT invoices list.
- Support consultants and auditors with monthly/annual reviews
- File documents as per accounting policy and internal requirement.
- Obtain accurate information and/or data regarding invoice payments.
- Reconcile bank statements.
- Monitoring & checking bookkeeping related to AP, GL.
- Liaise with external parties in relation to AP, GL.
- Perform other related duties as assigned.
2. Account Receivable
- Upload data into the Software system by the excel template.
- Work with sale team, collection team for details of each unit.
- Checking payment notices, warning notices, late payment notices, handover notices.
- Check for the received money and outstanding amount.
- Support to make the bank reconciliation weekly and monthly.
- Monitoring & checking bookkeeping related to AR.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Staff member to join our team. The candidate will be responsible for maintaining strong relationships with existing customers and driving new business development. Our clients include Japanese and Chinese companies in Vietnam, spanning various industries such as apparel, shoes, and wrapping.
Responsibilities:
- Develop and maintain strong relationships with existing customers to ensure satisfaction.
- New business development to expand our client base.
- Understand client needs and provide tailored solutions to meet their requirements.
- Prepare and deliver sales presentations and proposals.
- Achieve sales targets and contribute to the overall growth of the company.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a dedicated and dynamic Operation Manager (OM) to join our team. The successful candidate will undergo a comprehensive 2-month training program at our headquarters in Shanghai to gain a deep understanding of our business operations.The OM will play a crucial role in managing company operations and will have significant opportunities to collaborate with our Chinese staff, supported by our headquarters.
Responsibilities:
- Undergo a 2-month intensive training program at the Shanghai headquarters to understand company operations and business strategies.
- Collaborate closely with the Japanese Deputy General Director to manage and oversee daily operations in Vietnam.
- Implement and manage operational strategies to ensure efficiency and effectiveness in company processes.
- Coordinate with the headquarter team to ensure seamless integration and support for website and system construction projects.
- Foster strong collaboration with Chinese staff to leverage their expertise and ensure alignment with company goals.
- Monitor and analyze operational performance, providing regular reports to senior management.
- Identify opportunities for process improvements and implement solutions to enhance operational efficiency.
- Ensure compliance with company policies and local regulations.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a Bridge Software Engineer to join our team. This position requires participation in team meetings, issue resolution, and translation/interpretation. Additionally, the role involves managing Global Employment Outsourcing (GEO) operations and contributing to various stages of the software development process.
Responsibilities:
- Responsible for bridging in communication between development staff in Vietnam and Project Manager in Japan by participating in team meetings, handling issues, and translating - interpreting.
- In charge of GEO (Global Employment Outsourcing) operation management (support Recruitment Department about documentation and necessary procedures, communicate with Management Department in Japan, develop tools, etc.).
- Participate in a part of software development process such as the documentation process, requirements analysis, design, deploying, code reviewing, unit testing and operating the product.
Location
Hà Nội
Briefcase
Bất động sản
An Investment Manager has several critical responsibilities. They must negotiate and manage relationships with joint venture (JV) partners, presenting company policies and strategies while maintaining strong connections and negotiating investment deals...
Responsibilities:
1. Negotiation & relation management with partners (JV partner)
- Presenting company policies and strategies.
- Creating and maintaining relationships with JV partner counterparts.
- Negotiating to execute investments.
2. Investment financial analysis
- Developing financial models (Cash flow/ P&L)
3. Legal due diligence with lawyer
- Discussing relevant regulations and laws with lawyers.
- Incorporating these discussions into contract clauses to minimize legal and regulatory risks.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Thiết kế quy trình & Sản xuất
We are seeking a Veneer Production Manager. The candidate will be responsible for ensuring the highest quality of logs are selected and processed efficiently, maintaining standards and optimizing production.
Responsibilities:
- Conduct thorough inspections of incoming logs, assessing quality to ensure they meet company standards.
- Prepare and submit detailed quality reports on log batches received.
- Coordinate scheduling of log slicing activities with the slicing factory, ensuring efficient workflow and adherence to production timelines.
- Verify and adjust log cooking recipes as needed, possessing in-depth knowledge of at least 10 main species, with a focus on American and European species.
- Others will be discussed during interview.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
Kỹ sư cầu nối (BSE) sẽ đóng vai trò là điểm kết nối chính giữa công ty mẹ tại Nhật Bản và đội ngũ phát triển phần mềm tại Việt Nam. Người giữ vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phỏng vấn và phát triển đội ngũ phát triển (DEV team), đảm bảo rằng các yêu cầu và tiêu chuẩn của dự án được hiểu rõ và thực hiện một cách hiệu quả.
Nhiệm vụ chính:
- Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án.
- Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội Developer ở Việt Nam
- Đảm nhận công việc thiết kế hệ thống, quản lý dự án (Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh schedule ...).
- Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.
- Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.
Location
Hồ Chí Minh
Briefcase
Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh
We are seeking a Sales Executive to join our Steel Department. The candidate will have a background in steel trading and possess strong sales skills. 
Responsibilities:
- Manage and grow a portfolio of existing customers while identifying and securing new business opportunities.
- Utilize industry experience and sales expertise to meet and exceed sales targets.
- Quickly integrate into sales activities, understanding company products, services, and market strategies.
- Maintain a deep knowledge of market trends, competitor activities, and potential for new products and services.
Location
Bình Dương
Briefcase
Cơ khí
- Thiết kế máy hỗ trợ sản xuất.
- Tổng hợp, phân tích yêu cầu kỹ thuật, lựa chọn kết cấu khuôn hợp lý.
- Thực hiện tư vấn, thiết kế khuôn mẫu, lên bản vẽ 2D, 3D.
- Đề xuất phương án kỹ thuật cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Công ty.
Location
Long An
Briefcase
Dược sĩ & Trình dược viên
We are seeking a highly skilled and experienced R&D Manager to lead our new factory's research and development department, focusing on the development of infusion products and other pharmaceutical goods. The ideal candidate will be responsible for establishing and overseeing the standard procedures for research and production, ensuring innovative and efficient operation.
Responsibilities:
- Develop and implement standard procedures for researching and producing infusion products and other pharmaceuticals.
- Create and manage a detailed timetable to track the progress of research and production activities.
- Draft Standard Operating Procedures (SOPs) for the R&D department and staff, while also developing key performance indicators (KPIs) to measure departmental success.
- Conduct research on drug formulations, specifically focusing on infusion products.
- Evaluate the stability of products and the quality and reliability of ingredient sources.
- Undertake additional tasks as assigned by the Board of Directors (BOD).
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
We are seeking a highly skilled and experienced General Manager to oversee and manage our daily operations. The successful candidate will be responsible for project assignment, acting as a liaison with our group headquarters in Japan, and conducting staff evaluations among other management tasks.
Responsibilities:
- Effectively assign and manage projects to ensure timely and successful completion.
- Serve as the primary point of contact between the local office and group headquarters in Japan, facilitating communication and ensuring alignment with corporate goals and strategies.
- Conduct thorough staff evaluations, providing feedback and implementing development plans to enhance performance and achieve organizational objectives.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
- A digital marketing, SEO, and influencer marketing company is planning to establish an offshore base in Hanoi, Vietnam to develop its own products.
- We are looking for a person who can start up and expand the business in Vietnam with the Hanoi office manager (Japanese) and the development manager (Japanese).
- A bridge between Japanese and Vietnamese.
- Management of Vietnamese engineers. The role is expected to understand the intention of the Japanese headquarters and convey it to the engineers.
Location
Hà Nội
Briefcase
IT - Phần mềm
- A digital marketing, SEO, and influencer marketing company plans to establish an offshore base in Hanoi, Vietnam for the development of its own products.
- The company is planning to establish an offshore development center for its products in Hanoi, Vietnam.
- Technical training of team members
- Provide technical support to team members.
- Provide technical support to team members ・Provide more output for products than team members
- Quality control of the team's output
- Selecting the architecture to match the growth of the product.
- Management of Vietnamese engineers. Understanding the intentions of the head office in Japan and communicating them to engineers.

Việc làm theo ngành nghề

Hành Chính
Nhân Sự

Kế Toán
Kiểm Toán

Sản Xuất
Chế Tạo

Công Nghệ
Thông Tin/IT

Bán Hàng
Kinh Doanh

Biên/Phiên Dịch

Quy Trình Ứng Tuyển

create account

Tạo tài khoản

Tạo tài khoản nhanh chóng trên website chỉ với 3 bước.

resume

Đăng tải CV

Đăng tải CV đã được chuẩn bị thật đầy đủ và chỉn chu nhất.

interview

Tư vấn việc làm

Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn các công việc phù hợp nhất với kinh nghiệm của bạn.

Tại sao ứng viên chọn Iconic

strong point 1

Website tìm việc làm chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam.

strong point 1

Giới thiệu các công việc phù hợp với kinh nghiệm của ứng viên với mức lương cạnh tranh.

strong point 1

Đội ngũ tư vấn nghề nghiệp có nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

strong point 1

Apply CV nhanh chóng chỉ với 3 bước.

career
500+ Vị trí đang cần tuyển dụng nhân sự
company
10,000+ Công ty đối tác
promotion
300,000+ Ứng viên đã ứng tuyển
back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button