iconicJob.vniconicJob Việt Nam - Career Blog

Thực hiện tùy chỉnh trong CV theo mỗi vị trí ứng tuyển

Trong CV tiếng Anh mà tôi đã mô tả cho đến nay, nó không phải là cái trình bày bản thân đến bây giờ đã làm được gì mà là ghi lại những kinh nghiệm và kĩ năng theo kiểu phù hợp với vị trí ứng tuyển, tập trung vào trọng tâm là phía nhà tuyển dụng đang yêu cầu cái gì mới là quan trọng.

I. Không có CV vạn năng có thể đối ứng nhiều vị trí hoặc ứng tuyển nhiều vị trí bằng một loại CV là chuyện vô lý!

Tóm lại, đó có nghĩa là làm nhiều version, thay đổi thứ tự trình bày hoặc nội dung của kinh nghiệm làm việc và kỹ năng (Profile/Summary/Qualifications) ở mỗi vị trí ứng tuyển. Nói CV tiếng Anh nếu ứng tuyển nhiều vị trí mà chỉ có 1 loại là việc vô lý, sẽ đúng hơn là chỉ cần có 1 loại. Không có CV vạn năng có thể sử dụng ở bất kì nhà tuyển dụng, nghề nghiệp nào. Nhưng lại có CV thích hợp nhất đối với từng vị trí ứng tuyển.

II. Xây dựng sửa chữa kinh nghiệm làm việc ứng với vị trí ứng tuyển

Trong lúc giúp làm CV tiếng Anh, tôi đã yêu cầu là đầu tiên “hãy nói tôi biết về nơi ứng tuyển. hãy cho tôi xem các mục tuyển dụng”. Vì sẽ không thể viết CV được nếu không biết những điều đó. CV tiếng Anh không phải là cái viết dựa trên kinh nghiệm của bản thân mà nó là cái xây dựng, chỉnh sửa kinh nghiệm của bản thân ứng với vị trí ứng tuyển.

Ngoài ra, cũng có người nói “Tôi định ứng tuyển vào công ty vị trí XX và công ty OO vị trí ” nhưng, nếu nghề nghiệp giống nhau thì điều kiện tuyển dụng cũng không giống, nên viết CV tiếng Anh sử dụng cho hai bên thì thiệt vô lý. Ví dụ, trong 2 CV tiếng Anh đưa ra sau đây là của cùng một người, nhưng cần phải làm thành 2 loại CV cho từng vị trí.

Arai-san mong muốn vị trí trong ngành âm nhạc, tận dụng những kiến thức sản xuất nhạc đã học hoặc viết sách liên quan đến nghê thuật hoặc truyện tranh phát huy những kiến thức liên quan đến nghệ thuật. CV (1) dùng cho vị trí liên quan đến nghệ thuật nhưng vì Arai-san có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên tôi đem chi tiết đó lên phía trước. Kinh nghiệm công việc không liên quan với nghệ thuật, tôi sẽ để sau cùng như là Additional Experience.

Đối với CV (2) cho ngành âm nhạc, Arai-san vì không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên tôi sẽ đem học vấn liên quan lên phía trước như là Career Focus để làm sáng tỏ việc thay đổi nghề nghiệp. Trong CV(2) có cả lớp học nghê thuật ghi âm đã học ở Cao Đẳng Los Angeles không có ghi trong CV (1). Liên quan đến học viện thời trang văn hóa, trong CV (1) có ghi đã học lớp liên quan đến nghệ thuật nhưng vì không có liên quan đến âm nhạc nên trong CV (2) chỉ giữ tên trường.

Hàng kinh nghiệm làm việc cũng chỉ ghi cái liên quan đến âm nhạc, ghi cái không liên quan ở cuối cùng như là Additonal Experience. Trưng bày cửa hàng, vốn dĩ đó là công việc liên quan đến nghệ thuật nhưng vì đây là công việc trong ngành âm nhạc nên có trong Experience cả bên (2). Ngay cả Summary, ứng với từng lĩnh vực, tôi sẽ thay đổi số năm kinh nghiệm, học vấn cần nhấn mạnh, kinh nghiệm, kĩ năng sau đó là thứ tự trình bày.

III. Các mẫu CV 

Mẫu CV 1

 

Cách tùy chỉnh trong CV theo mỗi vị trí ứng tuyển

Mẫu CV ngành âm nhạc

Cách tùy chỉnh trong CV theo mỗi vị trí ứng tuyển

 

_____________________________

Mọi thông tin liên hệ:

ICONICJOB VietNam – Cổng thông tin tuyển dụng nhân sự cấp cao, mạng tìm việc làm, ứng tuyển ngay việc làm mới từ các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt NamArimoto tốt nghiệp trường Đại học tại Nhật và sau khi làm việc tại một công ty Hoa Kỳ tại Nhật, tôi đã đến Hoa Kỳ để học Cao học vào những năm sau 20 tuổi. Tôi free sau khi tốt nghiệp Business School (lấy được bằng MBA) và đã làm công việc tư vấn hợp tác chiến lược giữa các công ty Mỹ - Nhật và điều tra thị trường Hoa Kỳ trong suốt 16 năm.
back-to-top iconicjob