Arimoto

Arimoto

Arimoto tốt nghiệp trường Đại học tại Nhật và sau khi làm việc tại một công ty Hoa Kỳ tại Nhật, tôi đã đến Hoa Kỳ để học Cao học vào những năm sau 20 tuổi. Tôi free sau khi tốt nghiệp Business School (lấy được bằng MBA) và đã làm công việc tư vấn hợp tác chiến lược giữa các công ty Mỹ - Nhật và điều tra thị trường Hoa Kỳ trong suốt 16 năm.

bài viết của Arimoto

Phương pháp ứng tuyển, đăng ký CV tiếng Anh online
Phương pháp ứng tuyển, đăng ký CV tiếng Anh online
Xem ngay các phương pháp ứng tuyển CV tiếng Anh tại các website tuyển dụng, hoặc gmail của nhà tuyển dụng.
Thực hiện tùy chỉnh trong CV theo mỗi vị trí ứng tuyển
Thực hiện tùy chỉnh trong CV theo mỗi vị trí ứng tuyển
Trong CV tiếng Anh trình bày những kinh nghiệm và kĩ năng phù hợp với vị trí ứng tuyển, tập trung vào trọng tâm maà phía nhà tuyển dụng đang yêu cầu sẽ giúp CV nổi bật
Cách viết Resume tiếng Anh của người Nhật
Cách viết Resume tiếng Anh của người Nhật
Resume của người Mỹ khác người Nhật như thế nào? Resume của người Mỹ đề cao các kỹ năng, kinh nghiệm, thành tích cá nhân. Còn của người Nhật là tập trung vào thời gian làm việc.
back-to-top iconicjob