iconicJob.vniconicJob Việt Nam - Career Blog

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến

Phỏng vấn là một bước quan trọng trong quá trình xin việc, và nếu bạn đang ứng tuyển cho vị trí mà yêu cầu sử dụng tiếng Anh, việc tự tin trả lời các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh là vô cùng quan trọng. Việc chuẩn bị kỹ càng cho phỏng vấn có thể giúp bạn nắm bắt cơ hội nghề nghiệp quan trọng.

Trong bài viết này, iconicJob Vietnam sẽ giới thiệu cho bạn một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến mà bạn có thể gặp và cách tự tin đối phó với chúng. Sẵn sàng chưa? Hãy cùng khám phá những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến nhé!

I. Những câu hỏi liên quan đến ứng viên

1. Giới thiệu bản thân

Could you please introduce yourself?

Xin vui lòng tự giới thiệu về bản thân?

Tell me about your background and experience.

Hãy kể về học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn?

How would you describe your strengths and weaknesses?

Bạn sẽ mô tả điểm mạnh và điểm yếu của mình ra sao?

How do you think a friend/co-worker would describe you?

Bạn bè/đồng nghiệp nói anh/chị là người như thế nào?

2. Về tố chất / tính cách

Are you aggressive/competitive/creative?

Bạn nghĩ bản thân năng động/có tính cạnh tranh/sáng tạo không?

Are you a self-starter?

Bạn có tính tự giác không?

Can you act on your own initiative?

Bạn có thể tự mình hành động?

What motivates you?

Điều gì thúc đẩy anh/chị?

Are you a team player?

Bạn có thể làm việc như một thành viên trong nhóm không?

How do you get along with other people?

Làm thế nào bạn có thể hòa hợp với những người khác?

Do you like to work with people?

Bạn có thích làm việc trực tiếp với người khác không?

3. Về năng lực / thành tích

Can you name three accomplishments you are most proud of?

Bạn hãy kể 3 thành tích mà bạn tự hào nhất?

What do you think you do best?

Bạn nghĩ bản thân mình giỏi nhất là gì?

Are you able to work without direct supervision?

Bạn có thể làm việc mà không có người giám sát trực tiếp không?

Are you able to work on several assignments at once?

Bạn có thể làm nhiều việc cùng lúc không?

Can you work under pressure?

Có thể làm việc dưới áp lực không?

4. Câu hỏi về công việc trước đây, kinh nghiệm làm việc

Why are you leaving your present job?

Vì sao bạn lại nghỉ công việc hiện tại?

What have you learned from your past jobs? 

Bạn đã học được gì từ công việc trước đây?

What do you think of your boss?

Bạn nghĩ như thế nào về cấp trên của mình?

5. Câu hỏi liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp

What are your career goals?

Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì ?

Where do you want to be in five years? Ten years?

Anh/chị mong muốn sẽ như thế nào trong 5 năm, 10 năm?

26

II. Những câu hỏi liên quan đến vị trí ứng tuyển/công ty ứng tuyển

1. Về vị trí ứng tuyển

What motivated you to apply for this position?

Điều gì đã thúc đẩy bạn nộp đơn cho vị trí này?

What can you offer us?

Bạn sẽ có thể cống hiến như thế nào cho công ty?

What qualifications do you have that relate to the position?

Bạn có bằng cấp/chứng chỉ gì liên quan đến vị trí này không?

What do you think it takes to be successful in this position?

Bạn nghĩ điều gì cần để thành công ở vị trí này?

2. Về công ty ứng tuyển, ngành nghề

What do you know about our company?

Bạn biết gì về công ty chúng tôi?

Why are you interested in our company?

Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty chúng tôi?

You are aware of our product. Imagine I am a customer. Sell our product to me now.

Bạn biết sản phẩm của chúng tôi rồi nhỉ. Tưởng tượng tôi là khách hàng và bây giờ hãy bán sản phẩm của công ty

What important trends do you see in our industry?

Khuynh hướng quan trọng nhất trong ngành này là gì?

Why should we hire you?

III. Những câu hỏi liên quan đến điều kiện làm việc

1. Về thái độ làm việc

How do you feel about working overtime?

Bạn nghĩ thế nào về việc tăng ca?

Would you be willing to relocate?

Anh/chị sẽ sẵn sàng chuyển địa điểm công tác chứ?

How do you cope with tension?

Bạn sẽ xử lý như thế nào trong tình huống khẩn cấp?

How do you handle criticism?

Anh/chị sẽ xử lý như thế nào với những lời phê bình?

How do you handle challenges and pressure at work?

Làm thế nào bạn đối phó với thách thức và áp lực trong công việc?

Give an example of a situation where you had to work as part of a team.

Hãy đưa ra ví dụ về một tình huống mà bạn phải làm việc nhóm

2. Về tiền lương

What are your salary expectations?

Mức lương mong muốn của bạn là bao nhiêu?

What is your current salary?

Mức lương hiện tại của bạn là bao nhiêu?

_____________________________

Mọi thông tin liên hệ:

iconicJob Vietnam – Cổng thông tin tuyển dụng nhân sự cấp cao, mạng tìm việc làm, ứng tuyển ngay việc làm mới từ các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam

Life is short, and it's up to you to make it sweet.
back-to-top iconicjob