iconicJob.vniconicJob Việt Nam - Career Blog

Quy trình làm việc của một BrSE: Từ phân tích yêu cầu đến thiết kế hệ thống.

Trong thế giới phức tạp và đa dạng của công nghệ thông tin, cầu nối giữa khách hàng và đội phát triển là một vai trò không thể thiếu. Đó chính là nhiệm vụ của một Bridge System Engineer, hay BrSE - người chịu trách nhiệm kết nối, xây dựng và duy trì cầu nối giữa khách hàng và nhóm phát triển.

Với khả năng đồng thời chiến đấu cả ở hai mặt trận - lĩnh vực kỹ thuật và lĩnh vực quan hệ khách hàng, BrSE đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo dự án phát triển phần mềm diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Quy trình làm việc của một BrSE không chỉ đòi hỏi sự chuyên môn về công nghệ mà còn đề cao khả năng giao tiếp và tư duy chiến lược.

Hãy cùng iconicJob Vietnam tìm hiểu về quy trình làm việc chi tiết và những vai trò quan trọng mà vị trí này mang lại. Mọi dự án phần mềm xuất sắc đều bắt đầu từ việc hiểu rõ yêu cầu và xây dựng hệ thống một cách tổ chức, và BrSE là chìa khóa để mở cánh cổng của sự thành công. Hãy cùng khám phá!

BrSE – Người kết nối và xây dựng hệ thống

BrSE (Bridge System Engineer) là người kết nối giữa khách hàng và đội phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hiểu biết và minh bạch về yêu cầu dự án, từ đó đóng góp vào sự thành công và chất lượng của sản phẩm phần mềm.

1. Vai trò chính của một BrSE:

- Kết nối giữa khách hàng và đội phát triển: BrSE đóng vai trò là một cầu nối chính giữa khách hàng và đội phát triển. Họ hiểu rõ yêu cầu của khách hàng và truyền đạt cho đội phát triển một cách rõ ràng và chi tiết.
- Phân tích yêu cầu: BrSE thực hiện phân tích yêu cầu từ khách hàng và chuyển đổi chúng thành các yêu cầu kỹ thuật và chức năng cụ thể cho đội phát triển.
- Thiết kế hệ thống: BrSE tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống, đảm bảo rằng hệ thống được thiết kế phù hợp với yêu cầu và đáp ứng được mục tiêu dự án.
- Kiểm soát chất lượng: BrSE chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn đã đề ra.

2. Tầm quan trọng của BrSE trong dự án phần mềm:

- Giao tiếp hiệu quả: BrSE là người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và xây dựng một môi trường làm việc có hiệu quả giữa khách hàng và đội phát triển.
- Minh bạch và hiểu biết rõ ràng: BrSE giúp đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng về yêu cầu và mục tiêu dự án giữa các bên liên quan, từ đó tạo nền tảng cho một dự án phần mềm thành công.
- Tối ưu hóa quá trình phát triển: BrSE hỗ trợ trong việc tối ưu hóa quá trình phát triển bằng cách hiểu rõ yêu cầu và xác định cách triển khai tốt nhất.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm: BrSE đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng, từ việc kiểm tra đến việc đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng mục tiêu dự án và yêu cầu của khách hàng.

➤ Xem thêm: BrSE: Mức lương hấp dẫn và tiềm năng phát triển sự nghiệp

Quy trình làm việc của một BrSE

Bạn có thắc mắc công việc của một BrSE là gì không? Kỹ sư cầu nối tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà có công việc khác nhau. Tuy nhiên, cơ bản nhiệm vụ chính của một BrSE trong các dự án sẽ được thể hiện rõ rang qua ba giai đoạn: 

1. Giai đoạn đầu dự án:

Trong giai đoạn đầu của dự án, BrSE đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng cho quá trình phát triển dự án và định hướng phát triển. Dưới đây là những công việc chính mà BrSE thường thực hiện trong giai đoạn này:

- Phân tích yêu cầu từ Khách hàng:
Tương tác với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của dự án.
Phân tích và tổ chức yêu cầu thành các tài liệu chi tiết và phân loại theo ưu tiên.

- Xây dựng kế hoạch dự án:
Xây dựng kế hoạch dự án tổng thể, bao gồm lịch trình, nguồn lực, và các milestone quan trọng.
Xác định phạm vi dự án, rà soát kỹ thuật, và đề xuất giải pháp.

- Làm rõ các điều khoản hợp đồng:
Xác định các điều khoản và điều kiện của hợp đồng với khách hàng, bao gồm mục tiêu, phạm vi, và tiến độ.

- Lập kế hoạch giao tiếp:
Xác định kế hoạch giao tiếp với khách hàng và các bên liên quan khác.
Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, và thực hiện cuộc họp để truyền đạt thông tin liên quan.

- Xác định cơ sở hạ tầng cần thiết:
Đề xuất và xác định cơ sở hạ tầng cần thiết cho dự án, bao gồm các công cụ và môi trường phát triển.
Tư vấn về các công nghệ và framework phù hợp cho dự án.

- Lên kế hoạch quản lý dự án:
Xây dựng kế hoạch quản lý dự án, bao gồm quản lý rủi ro, quản lý tài nguyên, và quản lý chất lượng.
Xác định các quy trình và tiêu chuẩn cho đội phát triển.
Những công việc này giúp BrSE xác định hướng và chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết cho dự án từ đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và phát triển sau này.

2. Giai đoạn phát triển dự án:

Công việc chính của một BrSE trong giai đoạn phát triển dự án bao gồm các hoạt động tập trung vào việc xây dựng và duy trì một cầu nối mạnh mẽ giữa khách hàng và đội phát triển. Dưới đây là một số nhiệm vụ và hoạt động chính mà BrSE thường thực hiện:

- Phân tích yêu cầu:

Lắng nghe, hiểu rõ và phân tích yêu cầu từ khách hàng.
Xác định, rà soát, và ghi chép yêu cầu kỹ thuật và chức năng chi tiết.

- Xây dựng kế hoạch dự án:Xây dựng kế hoạch và lịch trình dự án dựa trên yêu cầu khách hàng.
Xác định các tài liệu và bản vẽ cần thiết cho giai đoạn phát triển.

- Kết nối giữa khách hàng và đội phát triển:
Đảm bảo rằng thông tin và yêu cầu từ khách hàng được truyền đạt một cách rõ ràng và đầy đủ đến đội phát triển.
Làm việc tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tham gia và đóng góp vào quá trình phát triển.

- Quản lý yêu cầu:
Theo dõi và quản lý các thay đổi, mở rộng, hoặc thay đổi yêu cầu trong dự án.
Đảm bảo tính nhất quán và phù hợp của yêu cầu với mục tiêu và phạm vi dự án.

- Tối ưu hoá hiệu suất:
Đề xuất và thúc đẩy các cải tiến và tối ưu hóa hiệu suất quy trình làm việc và sản phẩm.
Đồng hành cùng đội phát triển để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng kỳ vọng về hiệu suất và chất lượng.

- Thiết kế hệ thống:
Đưa ra gợi ý và tư vấn về thiết kế hệ thống dựa trên yêu cầu khách hàng.
Đảm bảo sự tương thích và tích hợp hệ thống một cách hiệu quả.

- Quản lý giải quyết xung đột:
Xử lý xung đột giữa các yêu cầu hoặc quan điểm khác nhau.
Xây dựng và duy trì môi trường giao tiếp tích cực giữa khách hàng và đội phát triển.
Các công việc chính này giúp BrSE chắp cánh dự án về phía đúng hướng, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của sản phẩm phần mềm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3. Giai đoạn kết thúc dự án:

Trong giai đoạn kết thúc dự án, vai trò của BrSE tập trung vào việc đảm bảo rằng dự án đã được triển khai thành công và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Dưới đây là những công việc chính mà BrSE thường thực hiện trong giai đoạn này:

- Đảm bảo hiệu suất và chất lượng:
Kiểm tra hiệu suất hệ thống và xác nhận rằng hệ thống đáp ứng các tiêu chí chất lượng và hiệu suất đã được định sẵn.
Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và tìm giải pháp cho các vấn đề nếu cần thiết.

- Kiểm tra tích hợp và kỹ thuật:

Đảm bảo tích hợp hoạt động một cách đúng đắn và tương thích với các hệ thống khác nếu cần thiết.
Kiểm tra kỹ thuật và các yếu tố kỹ thuật quan trọng để đảm bảo tính liên kết và hiệu suất.

- Xác nhận sản phẩm:

Kiểm tra quá trình triển khai và đảm bảo rằng dự án đã được phân phối đúng cách và hoạt động một cách ổn định.
Xác nhận rằng phiên bản cuối cùng đã được cài đặt đúng theo yêu cầu.

- Kiểm tra bảo mật:

Đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật đã được xác định từ trước.
Kiểm tra tích hợp bảo mật và kiểm tra lỗ hổng bảo mật nếu cần thiết.

- Hỗ trợ triển khai:

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ triển khai và đảm bảo rằng việc triển khai diễn ra một cách suôn sẻ.
Xử lý mọi vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ trong quá trình triển khai.

- Tổng kết dự án:

Làm báo cáo tổng kết dự án, đánh giá hiệu suất và kết quả so với mục tiêu và kế hoạch ban đầu.
Rút ra kinh nghiệm và đề xuất cải tiến cho các dự án sau.

Những công việc này giúp BrSE đảm bảo rằng dự án được triển khai và hoàn thiện một cách thành công, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo tính ổn định, hiệu suất của hệ thống.

Ứng tuyển các công việc IT: TẠI ĐÂY

_____________________________

Mọi thông tin liên hệ:

iconicJob Vietnam – Cổng thông tin tuyển dụng nhân sự cấp cao, mạng tìm việc làm, ứng tuyển ngay việc làm mới từ các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt NamLife is short, and it's up to you to make it sweet.
back-to-top iconicjob