iconicJob.vniconicJob Việt Nam - Career Blog

Biên bản cuộc họp cho các cuộc họp (Latest 2020)

Biên bản cuộc họp là văn bản cần thiết để ghi lại nội dung, diễn biến cuộc họp với mục đích lưu trữ và minh chứng cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp.

I. Tải Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp công ty

Tải xuống ngay .doc

Biên bản họp công đoàn

Biên bản họp công đoàn

Tải xuống ngay .doc

Biên bản họp lớp

Biên bản họp lớp

Tải xuống ngay .doc

II. Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là loại văn bản dùng để ghi lại những thông tin quan trọng đã diễn ra trong buổi họp, bao gồm các thông tin, số liệu, biểu quyết và các ý kiến của người tham gia.

Đối với mỗi cuộc họp, thư ký hoặc nhân viên phụ trách có trách nhiệm kiểm tra số người tham gia và vắng mặt, và ghi lại toàn bộ thông tin cân thiết và quan trọng đã diễn ra.

III. Yêu cầu khi viết biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng trong việc ghi lại các thông tin đã trao đổi và để chuyển tới các cá nhân, tổ chức nắm bắt thông tin. Do vậy, cần phải chú ý các vấn đề sau đây:

1. Lựa chọn mẫu biên bản phù hợp

Lừa chọn mẫu biên bản có đầy đủ các thông tin cần thiết sẽ hỗ trợ lớn cho người ghi chép lại nội dung. Ngoài ra, thư ký cần chú ý và phải điền đẩy đủ các thông tin cần thiết như:

+ Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp.

+ Thành phần tham gia.

+ Nội dung cuộc họp.

+ Kết luận cuộc họp.

– Ghi nhanh và đầy đủ.

Luôn đảm bảo nội dung biên bản có được những thông tin quan trọng và đúng yêu cầu.

2. Nội dung biên bản phải có trọng tâm

Bên cạnh việc ghi chép một cách đầy đủ các nội dung của cuộc họp, để những người không tham dự cuộc họp có thể hiểu được vấn đề, người ghi biên bản phải thể hiện được trọng tâm của cuộc họp, tránh trình bày dài dòng, lan man những nội dung không cần thiết.

3. Thông tin chính xác

Biên bản mô tả lại các sự việc, những thông tin được cung cấp, trao đổi trong cuộc họp, chính vì vậy, để đảm bảo khách quan, độ trung thực, người ghi không thêm bớt, bình luận vào các ý kiến trong cuộc họp.

Đồng thời, để có độ tin cậy cao, biên bản phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

Trên đây là Mẫu Biên bản cuộc họp 2020 có thể dùng trong mọi trường hợp cũng như những lưu ý và cách ghi chuẩn nhất.

_____________________________

Mọi thông tin liên hệ:

ICONICJOB VietNam – Cổng thông tin tuyển dụng nhân sự cấp cao, mạng tìm việc làm, ứng tuyển ngay việc làm mới từ các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt NamTài Phan có kinh nghiệm 6 năm trong ngành Digital Marketing, luôn muốn chia sẽ những kiến thức hữu ích đến với mọi người. Quan niệm sống của tôi là “Lạc quan luôn là yếu tố dẫn đến thành công, không điều gì có thể thực hiện được mà không có hy vọng và sự tự tin”.
back-to-top iconicjob