IconicJob.vniconicJob Việt Nam - Career Blog

Danh sách 10 việc làm IT lương cao mới nhất

ICONIC xin gửi đến anh/chị ứng viên danh sách 10 việc làm lĩnh vực IT/CNTT mới nhất trong tháng.Anh/chị hãy nhanh tay Đăng ký & Nộp Hồ Sơ ngay để có thể ứng tuyển vào các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về lĩnh vực công nghệ thông tin nhé.

 

Jobs Salary Location Date
PM or BrSE( Japaenese speaker) $1700 USD Hà Nội 03 August
PHP Developer $1200 USD Hồ Chí Minh 15 July
Component Development Architect $1200 USD Hà Nội 14 July
BSE $1200 USD Hà Nội 27 July
Front End Developer $1000 USD Hồ Chí Minh 20 July
Java Developer $900 USD Hồ Chí Minh 15 July
Kỹ sư lập trình HTML / CSS $900 USD Hồ Chí Minh 13 July
Nhânviênbảotrì IT $800 USD Đồng Nai 29 July
Website Developer & Designer $800 USD Hồ Chí Minh 21 July
Kỹsư IT $600 USD Đà Nẵng 15 July
Tester $390 USD Hồ Chí Minh 15 July

 Đăng Ký & Ứng Tuyển         Xem thêm việc IT Lương Cao


              

August 23, 2016

Kỹ Năng Tìm Việc

You might also like