search
location
briefcase

Sales Staff [ Q.2 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 01/04/2024
Code Job Job code: JHC0033080

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Marketing, Kinh doanh, Bán hàng & Dịch vụ - Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh

Mô tả công việc

- Sales of lighting fixtures.
- Product proposals to general contractors, subcontractors, and retailers.
- Preparing quotations.
- Reporting to managers.

Yêu cầu công việc

- 1 year of experience in sales of lighting fixtures.
- Minimum of intermediate level of English or Japanese.back-to-top iconicjob
Loading...