search
location
briefcase

Sales Manager

Calendar
Ngày đăng: 11/09/2023
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHN0031712

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hà Nội
Level
Cấp độ
Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Marketing, Kinh doanh, Bán hàng & Dịch vụ - Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh

Mô tả công việc

- Ability to use specific planning techniques for goal setting.
- Planning, staffing, negotiation.
- Ability to analyze the results.
- Review and plan countermeasure.
- Building human networks.

Yêu cầu công việc

- Sales experience of B to B.
- Japanese (speaking)
- English (speaking, reading, writing)back-to-top iconicjob
Loading...