search
location
briefcase

Trưởng Phòng Nhân Sự [ KCN Khai Sơn - Bắc Ninh ]

Calendar
Ngày đăng: 21/11/2023
Code Job Job code: JHN0032210

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bắc Ninh
Level
Cấp độ
Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Hành chính nhân sự - Nhân sự

Mô tả công việc

1. Công tác tuyển dụng, đào tạo và truyền thông nội bộ:
- Hoạch định nguồn nhân lực và lập kế hoạch tuyển dụng tháng / quý / năm.
- Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng đến khi hoàn tất thủ tục nhận ứng viên vào làm việc
- Xây dựng mô tả công việc cho từng phòng ban, chính sách, tiêu chuẩn tuyển dụng.
- Đào tạo hội nhập, nội quy-quy định của Công ty cho công nhân viên mới.
- Xây dựng truyền thông nội bộ, PR đối ngoại, phát triển thương hiệu Nhà tuyển dụng để thu hút nguồn nhân lực.

 

2. Xây dựng các chế độ tiền lương và phúc lợi:
- Xây mới, duy trì và cải tiến các chính sách nhân sự, quy chế tiền lương nhằm giữ chân người lao động.
- Giám sát và thực hiện nghiệp vụ chấm công, tính lương-thưởng, BHXH, thuế TNCN,... 
- Chịu trách nhiệm chính làm việc với cơ quan nhà nước đảm bảo thực hiện các chính sách nhân sự đúng Quy định pháp luật.
- Tổ chức đánh giá nhân viên định kỳ, xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật.

 

3. Xây dựng hệ thống đánh giá công việc hiệu quả, xây dựng ma trận chức năng
- Xây dựng/ hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc của cá nhân, tập thể.
- Tổ chức đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBNV định kỳ hàng năm.
- Duy trì việc thực hiện đánh giá công việc, đảm bảo giữ chân và duy trì hiệu suất làm việc của nhân viên.
- Quản lý và cải tiến hệ thống KPI hiện có của toàn công ty.

 

4. Thực hiện xây dựng Quy trình quy định và quan hệ lao động:
- Là cầu nối giữa BGĐ và người lao động.. 
- Tham mưu cho BGĐ các kiến thức về lĩnh vực lao động, luật bảo hiểm, thuế TNCN,…, hệ thống các quy chế, quy trình, xây dựng cơ cấu doanh nghiệp.
- Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về nhân sự.
- Giải quyết vấn đề về quan hệ lao động, tranh chấp nội bộ, xử lý kỷ luật lạo động.

 

5. Quản lý, xây dựng bộ phận:
- Chịu trách nhiệm trước BGĐ trong công tác, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nhân sự.
- Kiểm soát, quản lý, đôn đốc, điều hành chính xác, hiệu quả hoạt động của Phòng.
- Phân công công việc, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên cấp dưới.

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ: tuổi dưới 50.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm về xây dựng ma trận chức năng, xây dựng bảng lương theo KPI, chế độ lương 3Ps.
- Hiểu và nắm vững Luật lao động, luật Thuế TNCN, BHXH.
- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
- Sử dụng thành thạo: Word, Excel, internet.
- Có khả năng đi công tác khi có yêu cầu.
- Biết tiếng Trung là một lợi thế.
- Ưu tiên: Ứng viên ở gần nhà máy (huyện Thuận Thành- Bắc Ninh).back-to-top iconicjob
Loading...