search
location
briefcase

Sales Staff [ Q.1 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 31/10/2023
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0032071

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Marketing, Kinh doanh, Bán hàng & Dịch vụ - Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh

Mô tả công việc

- Expand sales of uniforms for the Vietnamese market.

- Support for OEM on the Japanese side.

Yêu cầu công việc

- Japanese N2 or above.
- Age: 35 years old or younger.
- University graduate.
- Experience in uniform sales for the Vietnamese market.
- Experience in handling uniforms and fabrics.
- Experience living in Japan is plus.back-to-top iconicjob
Loading...