search
location
briefcase

Marketing Manager [ Q.11 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 25/07/2022
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0029074

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Marketing, Kinh doanh, Bán hàng & Dịch vụ - Nghiên cứu thị trường

Mô tả công việc

- Various strategies to increase clientele.
- Using SNS to Increase Customers.
- Advertisement management.
- Creating strategies with Japanese.

Yêu cầu công việc

- Marketing experience in retail or FMCG.
- Good management skill.
- Fluency in English.back-to-top iconicjob
Loading...