search
location
briefcase

Ass/Production Manager (Tiếng Nhật N3) [ KCN VSIP II - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 05/06/2024
Code Job Job code: JHC0033520

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Kiểm định chất lượng

Mô tả công việc

Vị trí Ass/Production Manager chịu trách nhiệm quản lý nguyên liệu từ công ty mẹ cung cấp và nguyên liệu tự mua để đảm bảo đáp ứng đủ kế hoạch sản xuất. Tổng hợp các báo cáo định kỳ và báo cáo tại các cuộc họp của bộ phận...

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý Nguyên liệu được công ty mẹ cung cấp, NVL tự mua để đáp ứng đủ kế hoạch sản xuất.
- Tổng hợp các báo cáo định kỳ và báo cáo tại cuộc họp của bộ phận.
- Các công việc liên quan quản lý sản xuất.

Yêu cầu công việc

- Có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề, teamwork tốt.
- Quản lý nhân sự, theo dõi, giải quyết vấn đề về sản xuất.
- Tiếng Nhật tương đương N3, ứng viên biết thêm tiếng Trung là lợi thế.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...