search
location
briefcase

Quality Assurance [ KCN Mỹ Phước 3 - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 11/03/2024
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0032959

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Kiểm định chất lượng

Mô tả công việc

- Nhận hàng lỗi gia công trả về và kiểm tra phân tích hàng lỗi.
- Sắp xếp QC kiểm hàng thành hình.
- Kiểm soát hàng lỗi tại QC kiểm hàng.
- Đánh giá và chấm bậc tay nghề cho các QC.
- Mỗi sáng họp và triển khai hàng lỗi sót ra gia công và chú ý mã hàng, vị trí bị lỗi nhiều.
- Hướng dẫn QC cách kiểm tra tác nghiệp và mẫu khi lên mã mới.
- Kiểm tra hàng tại vị trí QC kiểm.
- Kiểm tra thước, viết của QC khi hết giờ làm việc.
- Nộp báo cáo sản lượng và gom hàng hư của QC kiểm hàng.
- Trả hàng hư sửa được cho gia công.
- Phân tích và tìm đối sách khắc phục hàng hư lưu xuất ra gia công.
- Hỗ trợ QC kiểm hàng.
- Kiểm tra thao tác của các QC kiểm hàng.

Yêu cầu công việc

- Nữ.
- Tốt nghiệp: Đại học/Cao Đẳng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm QA/QC.
- Tiếng Nhật N3 trở lên.back-to-top iconicjob
Loading...