search
location
briefcase

Kế Toán Trưởng [ KCN VSIP2 - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 08/08/2022
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0029178

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Ngân hàng, Tài chính & Kế toán - Kế toán

Mô tả công việc

- Kiểm tra, hướng dẫn công việc, ký duyệt chứng từ, điều hành toàn bộ công việc của nhân viên phòng kế toán.
- Kiểm tra tổng hợp tiền trong tuần và kế hoạch thanh toán, duyệt các lệnh thanh toán, xem và đánh giá kế hoạch tài chính chung.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến hạn mức, thế chấp, dòng tiền ngân hàng.
- Tính lương.
- Chốt và kiểm tra, đối chiếu tài khoản chi tiết, tổng hợp. Kết chuyển doanh thu chi phí trong tháng, hoàn thành sổ sách hàng tháng.
- Kiểm tra và nộp báo cáo thuế hàng tháng, BC thuế TNCN, BC thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý …
- Kiểm tra báo cáo phân tích so sánh khoản mục chi phí.
- Lập báo cáo tài chính hàng quý.
- Lập báo cáo tài chính năm nộp cho Thuế và Thống kê, báo cáo quyết toán thuế TNCN.
- Công việc liên quan quyết toán, kiểm toán, hoàn thuế…
- Kiểm tra việc in sổ sách và xuất lưu trữ cuối năm.
- Báo cáo và công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu: Nữ dưới 37 tuổi có chứng chỉ kế toán trưởng và có thể giao tiếp bằng tiếng anh.

* Phúc lợi: 

- Thưởng hàng năm.
- Tăng lương hàng năm.
- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp... theo quy luật lao động VN. 
- Ngày nghỉ có trả lương. 
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại...
- Company Trip hàng năm.back-to-top iconicjob
Loading...