search
location
briefcase

Kế Toán Trưởng [ KCN Đông Nam - Củ Chi ]

Calendar
Ngày đăng: 04/03/2024
Code Job Job code: JHC0032876

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Trưởng nhóm
Briefcase
Ngành nghề
Ngân hàng, Tài chính & Kế toán - Kế toán

Mô tả công việc

- Tổ chức hệ thống kế toán, thu thập và lưu trữ chứng từ kế toán và thực hiện công tác hạch toán các nghiệp vụ phát sinh. 
- Kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
- Quản lý các hoạt động liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp.
- Làm dự toán kế hoạch cho năm sau.
- Thiết lập các báo cáo kế toán thuế, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty đầy đủ và gửi đúng thời hạn.

* Các báo cáo hàng tháng gồm :
- Theo dõi và kiểm tra hóa đơn; lập tờ khai và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN theo qui định của Nhà nước.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo quản trị phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án (Cục thống kê)
- Tổng hợp nhập, xuất, tồn (kho công cụ, thành phẩm, NVL...).
- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Tập hợp chi phí, giá thành , Làm Sổ sách kế toán .
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Làm việc với cơ quan Thuế (khi có yêu cầu).
- Các công việc khác của kế toán.

Yêu cầu công việc

- Giới tính :Nữ.
- Trình Độ: Cao đẳng trở lên. 
- Ngoại ngữ: Tiếng nhật N3 trở lên hoặc tương đương. Hoặc tiếng anh giao tiếp.
- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên với vị trí Kế toán trưởng ở công ty sản xuất .
- Có chứng chỉ kế toán trưởng.back-to-top iconicjob
Loading...