search
location
briefcase

Chief Accounting [ KCN VSIP 2 - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 06/11/2023
Code Job Job code: JHC0032104

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Ngân hàng, Tài chính & Kế toán - Kế toán

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kế toán của Công ty, điều hành bộ phận kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm bảo đảm công việc kịp tiến độ và hiệu quả.
- Kiểm soát, giám sát luân chuyển tiền tệ, hàng hóa, công nợ, tránh thất thoát và sai lệch số liệu giữa thực tế - trên hệ thống.
- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
- Lập báo cáo tài chính tháng, năm theo qui định.
- Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất đúng theo yêu cầu của Giám đốc.
- Và một số công việc khác từ yêu cầu của Tổng Giám đốc.
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán hợp lý, có hệ thống và chuyên nghiệp.

Yêu cầu công việc

- Nữ dưới 37 tuổi.
- Có kinh nghiệm kế toán trưởng và chứng chỉ kế toán trưởng.
- Có thể giao tiếp bằng tiếng anh.back-to-top iconicjob
Loading...