search
location
briefcase

Accounting Staff [ Q.1 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 26/06/2024
Code Job Job code: JHC0033639

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Ngân hàng, Tài chính & Kế toán - Kế toán

Mô tả công việc

Nhân Viên Kế Toán chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc kế toán hàng ngày và hàng tháng nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý tài chính của công ty. Vị trí này yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nhiệm vụ chính:

1. Công việc cơ bản thường ngày
- Nhận, in Kiểm tra chứng từ dịch vụ mua vào, quản lý bán hàng, bán ra, xuất hóa đơn, thanh toán, báo cáo số dư hàng ngày, thu chi tiền mặt, hạch toán vào sổ, chạy khấu hao, chi phí trả trước ngắn dài hạn.
- Phân loại thống kê chi phí xuất toán CIT, VAT hàng tháng.
- Thống kê, theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
- Lập bảng kê đầu vào, đầu ra , kê khai thuế VAT.
- Tính PIT VN + NN , kê khai quyết toán thuế PIT.
- Chấm công tính lương, thanh toán lương.

2. Công việc của kế toán tổng hợp hàng tháng
- Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và lập báo cáo nội bộ liên quan đến hoá đơn của công ty.
- Tính toán các khoản lương theo hợp đồng lao động.
- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ trong tháng.
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.
- Gia hạn về việc nộp thuế cho công ty nếu xảy ra các vấn đề phát sinh.

3. Công việc của kế toán tổng hợp hàng quý
- Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế.
- Tổng hợp, thống kế và đối chiếu các số liệu báo cáo.
- Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.
- Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
- Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
- Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.
- Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
- Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
- Hạch toán dữ liệu, báo cáo.
- Đối ứng yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật: Trình độ giao tiếp nội bộ.
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại công ty logistics.
- Khả năng sử dụng hệ thống FAST.
- Có thể vào công ty ngay.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...