search
location
briefcase

Sales Coordinator [ KCN Châu Sơn - Hà Nam ]

Calendar
Ngày đăng: 14/05/2024
Code Job Job code: JHN0033353

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hà Nam
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Marketing, Kinh doanh, Bán hàng & Dịch vụ - Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanh

Mô tả công việc

Sales Coordinator sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và quản lý dữ liệu liên quan đến bán hàng, hỗ trợ và dự phòng cho đội ngũ bán hàng, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kinh doanh và các bộ phận nội bộ khác để đảm bảo quá trình sản xuất và giao hàng diễn ra suôn sẻ.

Mô tả công việc:
- Tổng hợp và quản lý dữ liệu liên quan đến hoạt động bán hàng.
- Hỗ trợ và dự phòng cho đội ngũ nhân viên bán hàng, bao gồm chuẩn bị và duy trì các mặt hàng, cũng như quản lý việc thu hồi các khoản phải thu.
- Phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kinh doanh và các bộ phận nội bộ khác để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả.
- Quản lý và điều phối sản xuất, bao gồm quản lý giao hàng và phối hợp công nghệ sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý sản xuất bên ngoài và theo dõi tiến độ các dự án để đảm bảo thời gian hoàn thành và chất lượng sản phẩm.

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm hỗ trợ bán hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý dự án phát triển sản phẩm mới là một lợi thế.
- Có thể sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh trong công việc.

 

* Phúc lợi: 
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Các trợ cấp bao gồm: trợ cấp nhà ở, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngôn ngữ, và các loại trợ cấp khác.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...