search
location
briefcase

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QC) [ KCN Châu Sơn - Hà Nam ]

Calendar
Ngày đăng: 14/05/2024
Code Job Job code: JHN0033348

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hà Nam
Level
Cấp độ
Trưởng nhóm
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Kiểm định chất lượng

Mô tả công việc

Leader Kiểm Soát Chất Lượng (QC) chịu trách nhiệm lãnh đạo và cải tiến bộ phận kiểm tra chất lượng tại nhà máy, đảm bảo các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Trách nhiệm chính:
- Phát triển và triển khai các chiến lược cải tiến chất lượng liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận.
- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Tổ chức và trưởng đoàn các đợt kiểm tra nhà máy, bao gồm lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kết quả.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo về dữ liệu chất lượng, đề xuất các giải pháp cải tiến.

Yêu cầu công việc

- 5 năm kinh nghiệm QC.
- Có kinh nghiệm trưởng nhóm, trưởng ca.
- Không yêu cầu ngoại ngữ.
- Có kinh nghiệm áp dụng các phương pháp kiểm tra chất lượng khác nhau là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm với các phương pháp kiểm tra chất lượng khác nhau là một lợi thế.

 

* Phúc lợi: 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Các trợ cấp bao gồm: trợ cấp nhà ở, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngôn ngữ, và các loại trợ cấp khác.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...