search
location
briefcase

Nhân Viên An Toàn [ KCN Amata - Đồng Nai ]

Calendar
Ngày đăng: 10/07/2024
Code Job Job code: JHC0033743

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Đồng Nai
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - An toàn, Sức khỏe & Môi trường

Mô tả công việc

Nhân Viên An Toàn chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát và kiểm tra công tác an toàn lao động trong công ty. Vị trí này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp luật liên quan đến an toàn lao động, cũng như khả năng xây dựng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ hiệu quả.

Nhiệm vụ chính:

- Thực hiện, giám sát, kiểm tra công tác an toàn lao động công ty.
- Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ.
- Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng tháng, hàng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
- Thực hiện báo cáo kết quả định kỳ theo quy định công ty và luật định.
- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
- Tham gia điều tra, thống kê, báo cáo và quản lý các vụ tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Yêu cầu công việc

-  Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật: An toàn Lao động, Điện, Cơ Khí, Xây dựng (ưu tiên ngành An toàn Lao động).
-  Sử dụng vi tính Word, Excel, Powerpoint.
-  Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3 trở lên (ưu tiên biết thêm tiếng Anh).
-  Có kinh nghiệm phụ trách An toàn lao động ít nhất 2 năm.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...