search
location
briefcase

Đảm Bảo Chất Lượng (QA) [ KCN Châu Sơn - Hà Nam ]

Calendar
Ngày đăng: 14/05/2024
Code Job Job code: JHN0033349

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hà Nam
Level
Cấp độ
Trợ lý Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Kiểm định chất lượng

Mô tả công việc

Vị trí Đảm bảo chất lượng (QA) chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hiệu quả các hoạt động của bộ phận Đảm Bảo Chất Lượng và Kiểm Soát Chất Lượng tại nhà máy, nhằm nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng.

Trách nhiệm chính:
- Lãnh đạo và quản lý các hoạt động của bộ phận Đảm Bảo Chất Lượng và Kiểm Soát Chất Lượng của nhà máy.
- Phát triển, triển khai và duy trì các hệ thống kiểm soát chất lượng, đảm bảo các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã định.
- Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chương trình kiểm soát chất lượng, đề xuất và triển khai các cải tiến cần thiết.
- Thực hiện các đánh giá định kỳ về chất lượng và chuẩn bị báo cáo cho ban giám đốc.
- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong nhà máy để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các quy trình sản xuất.

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm chung về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng.
- Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm trở lên (Chỉ có kinh nghiệm làm thanh tra viên là không được chấp nhận).

 

* Phúc lợi: 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Các trợ cấp bao gồm: trợ cấp nhà ở, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngôn ngữ, và các loại trợ cấp khác.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...