search
location
briefcase

Web Designer [ Q.1 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 28/08/2023
Code Job Job code: JHC0031639

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Công nghệ thông tin - IT - Phần mềm

Mô tả công việc

- Design for Web Services.
- Design using Figma(Figma: https://www.figma.com/.
- Design of PowerPoint materials for customers.

Yêu cầu công việc

- Experience in designing with figma.
- English skill.back-to-top iconicjob
Loading...