search
location
briefcase

Tổng Giám Đốc [ KCN Khai Sơn - Bắc Ninh ]

Calendar
Ngày đăng: 30/10/2023
Code Job Job code: JHN0032054

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bắc Ninh
Level
Cấp độ
Tổng Giám đốc
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Kế hoach & Dự án

Mô tả công việc

1. Xác định mục tiêu, định hướng phát triển và sứ mệnh của Công ty:
  - Phối hợp với Ban giám đốc xây dựng tầm nhìn   sứ mệnh, giá trị cốt lõi  và mục tiêu dài hạn cho Công ty.
  - Điều chỉnh hành lang pháp lý và các nội quy, quy định trong Công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.
  - Cố vấn các chiến lược phát triển Công ty, đưa ra các dự báo hoặc tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động.
  - Điều hành các phòng/ Ban trong công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

2. Điều hành toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của Nhà máy.
  - Giám sát các hoạt động và đưa ra quyết định và đề xuất những giải pháp, chiến lược hoạt động về xây dựng hệ thống quy trình, quy định cấp Công ty và các bộ phận liên quan.
  - Đọc và phân tích báo cáo kết quả hoạt động của các Phòng ban/Bộ phận để đưa ra các định hướng hoặc điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với hoạt động sản xuất của Nhà máy.
  - Trực tiếp lên kế hoạch điều hành, báo cáo kết quả hoạt động của Nhà máy tới Tổng giám đốc và Ban giám đốc.
  - Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Nhà máy (Hệ thống quản lý chất lượng, Ban 5S, Ban An toàn vệ sinh lao động,…)
  - Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác của Công ty.

3. Quản lý nhân viên, phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo đạt hiệu suất công việc.
  - Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ Quản lý cấp cao và phát triển nguồn nhân lực. Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới để thúc đẩy nhân viên tạo thành đội ngũ làm việc một cách chủ động, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.
  - Sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự tại Nhà máy để đảm bảo hoạt động một cách hiệu quả. 
  - Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc thuyên chuyển công tác đối các CNV trong Công ty (trừ những chức vụ nằm ngoài thẩm quyền phụ trách).
  - Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài hạn và ngắn hạn bằng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
  - Xây dựng quy chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

4. Quản Lý Tài Chính và Nguồn Lực:
-  Quản lý nguồn lực tài chính để đảm bảo sự ổn định tài chính và tăng cường khả năng đầu tư.
-  Theo dõi và báo cáo các chỉ số tài chính chính.

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm quản lý sản xuất cho Công ty Nhật.
- Kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất linh kiện nhựa, gia công/chế tạo khuôn đúc linh kiện nhựa.
- Có khả năng xây dựng, điều hành hệ thống quản lý (Hệ thống quản lý chất lượng, 5S, Kaizen, KPI…)
- Tiếng Anh thành thạo Nghe nói đọc viết.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
- Có khả năng đi công tác khi có yêu cầu.
- Sử dụng thành thạo: Word, Excel, Power point,..
- Kỹ năng lực lãnh đạo.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng đàm phán tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.back-to-top iconicjob
Loading...