search
location
briefcase

Production Supervisor / Production Team Leader [ KCN Long Hậu 3 - Long An ]

Calendar
Ngày đăng: 20/05/2024
Code Job Job code: JHC0033389

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Long An
Level
Cấp độ
Trưởng nhóm
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Thiết kế quy trình & Sản xuất

Mô tả công việc

Vị trí Production Supervisor / Production Team Leader chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì và giám sát quy trình sản xuất và đóng gói, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn GMP và EHS. 

Nhiệm vụ chính:
- Duy trì tiêu chuẩn tuân thủ cao nhất đối với các chính sách và thủ tục của GMP và An toàn, Sức khỏe và Môi trường.
- Trực tiếp giám sát dây chuyền sản xuất bao gồm sản xuất và đóng gói dịch truyền vô trùng và báo cáo cho quản lý bộ phận.
- Phối hợp với quản lý bộ phận để giải quyết các vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ và đề xuất cải tiến quy trình thông qua giao tiếp rõ ràng.
- Hỗ trợ đào tạo nhân viên và khi được yêu cầu, trong việc phát triển và truyền đạt đào tạo cho nhân viên.
- Bố trí lao động/nhân viên phù hợp với yêu cầu của dây chuyền sản xuất & đóng gói.
- Báo cáo với quản lý bộ phận về bất kỳ thiếu sót nào về kỹ năng hoặc thái độ của nhân viên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chương trình sản xuất.
- Cung cấp phản hồi khách quan cho trưởng bộ phận về việc cấp dưới tuân thủ đào tạo GMP và EHS.
- Giao tiếp, phát triển và cập nhật các thay đổi của SOP và các tài liệu khác (nếu thích hợp) khi được yêu cầu.
- Báo cáo bất kỳ sự khác biệt nào giữa lý thuyết và thực tế áp dụng các SOP/hướng dẫn công việc cho trưởng bộ phận.
- Tiến hành kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất & đóng gói và báo cáo sự khác biệt/sai lệch cho quản lý bộ phận.
- Liên lạc với nhân viên kho, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng, luôn làm việc theo nhóm để đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động hiệu quả.
- Liên lạc với các nhà điều hành về việc chuyển đổi sản phẩm / chuyển đổi dây chuyền để đảm bảo việc đối chiếu và trả nguyên vật liệu về kho diễn ra nhanh chóng và theo thời gian thực.
- Báo cáo cho quản lý bộ phận bất kỳ hoạt động xử lý thủ công nào có nguy cơ gây thương tích.
- Các nhiệm vụ và công việc khác theo sự phân công.

Yêu cầu công việc

- 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát sản xuất tương tự trong lĩnh vực sản xuất Dược phẩm. Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất thuốc tiêm vô trùng.
- Bằng hoặc Văn bằng Dược, Bằng Khoa học, hoặc kỹ thuật.
- Có kinh nghiệm về GMP, EHS và chất lượng trong môi trường EU GMP/PICs là lợi thế.
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.
- Kỹ năng phân tích.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Sẵn sàng làm việc theo ca.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...