search
location
briefcase

Phó Phòng Hành Chính [ KCN Thăng Long - Hưng Yên ]

Calendar
Ngày đăng: 18/03/2024
Code Job Job code: JHN0032987

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hưng Yên
Level
Cấp độ
Trợ lý Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Hành chính nhân sự - Hành chính, Thư ký & Lễ tân

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ:
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công thường xuyên của Trưởng phòng.
- Giám sát, đôn đốc thành viên khác trong bộ phận thực hiện công việc được giao.
- Quản lý giám sát chi phí của bộ phận.
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Trưởng phòng.
- Cung cấp các thông tin, giải pháp xử lý chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất ý kiến với cấp Trưởng theo đúng chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Quản lý hoạt động của các vị trí: Tổ lái xe, Tổ bảo vệ…theo qui định của Công ty.
- Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện 6S theo qui định của Công ty.
- Phối hợp công tác với các Phòng khác trong Công ty.
- Tham gia quản lý điều hành lao động trong phòng.

2. Quyền hạn:
- Quyết định trong những lĩnh vực mà Trưởng phòng uỷ quyền.
- Điều hành hoạt động của các bộ phận: Tổ lái xe, Tổ bảo vệ…

3. Báo cáo và ủy quyền:
- Báo cáo mọi công việc đang thực hiện cho Trưởng phòng. Trường hợp Trưởng phòng uỷ quyền thì báo cáo trực tiếp cho Phó Giám đốc phụ trách.
- Trong trường hợp vắng mặt thì bàn giao lại cho Trưởng phòng để phân công công việc cho các nhân viên trong phòng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học, đã qua các khóa học về quản trị nhân sự.
- Kỹ năng: Hiểu rõ cơ cấu tổ chức của Công ty, các qui định chung của Nhà nước về Doanh nghiệp, có kinh nghiệp ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm, có khả năng giao tiếp, viết văn bản bằng tiếng Nhật (trình độ N3), thành thạo vi tính văn phòng.
- Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhiệt tình công tác.
- Tuyển ứng viên Nam, ưu tiên hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên.back-to-top iconicjob
Loading...