search
location
briefcase

Occupational Safety and Environment Supervisor [KCN Phú Mỹ 3 - BRVT]

Calendar
Ngày đăng: 31/08/2023
Code Job Job code: JHC0031678

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bà Rịa–Vũng Tàu
Level
Cấp độ
Trưởng nhóm
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Thiết kế quy trình & Sản xuất

Mô tả công việc

- Thiết lập các quy định nội bộ về An toàn lao động và Môi trường để đảm bảo nhà máy tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế và quy định của luật pháp.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các yêu cầu tuân thủ về An toàn Lao động và Môi trường.
- Phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định về An toàn lao động và Môi trường.
- Xây dựng định mức chi phí hàng năm cho công tác An toàn Lao động và Môi trường. Xây dựng ý tưởng tiết giảm chi phí.
- Lập và triển khai kế hoạch đào tạo về An toàn Lao động và Môi trường.
- Giám sát hoạt động xử lý chất thải của nhà máy (nước, bùn, rác, bụi từ lò hơi,…) đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật.
- Cập nhật các quy định pháp luật mới về An toàn Lao động và môi trường.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định về An toàn Lao động và Môi trường.
- Thực hiện những công việc khác do cấp trên giao phó.

Yêu cầu công việc

Học vấn: 
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn Lao động, Môi trường, Luật.

Yêu cầu đáp ứng:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý công tác An toàn Lao động và Môi trường. 

Kiến thức
- Am hiểu về các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001, pháp luật Việt Nam về An toàn Lao động và Môi trường.

Các kỹ năng
- Có kỹ năng phân tích.
- Có kỹ năng quản lý.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Biết sử dụng vi tính và các phần mềm office.
- Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, siêng năng trong công việc.back-to-top iconicjob
Loading...