search
location
briefcase

Nhân viên HCNS [ KCN Thăng Long - Hưng Yên ]

Calendar
Ngày đăng: 16/01/2024
Code Job Job code: JHN0032593

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hưng Yên
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Hành chính nhân sự - Hành chính, Thư ký & Lễ tân

Mô tả công việc

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBCNV toàn Công ty.
- Quản lý việc đào tạo trong toàn công ty.
- Theo dõi việc thực hiện chính sách, qui định của Công ty với lao động.
- Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi số lượng CBCNV Công ty nghỉ việc.
- Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lương đội ngũ CBCNV lập các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cụ thể của Ban Tổng Giám đốc.
- Chấm công, tính lương hàng tháng.
- Phụ trách theo dõi các chế độ phúc lợi trong công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Kiến thức: tốt nghiệp đại học.
- Kỹ năng: Nắm vững qui định pháp luật lao động; chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong.
- Có khả năng đọc hiểu Tiếng Nhật tối thiểu N3, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng đặc biệt excel. 
- Phẩm chất đạo đức: trung thực, hòa đồng.back-to-top iconicjob
Loading...