search
location
briefcase

Nhân Viên Phòng Thiết Bị [ KCN Thăng Long - Hưng Yên ]

Calendar
Ngày đăng: 18/03/2024
Code Job Job code: JHN0032986

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hưng Yên
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Bảo trì

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm:
- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc sản xuất.
- Thiết kế máy móc tự động hóa cho sản phẩm mới.
- Cải tiến thiết bị máy móc.
- Điều chỉnh, tổng hợp dữ liệu, báo cáo.
- Lập danh sách quản lý, đặt mua trang thiết bị phục vụ sản xuất.

2. Quyền hạn: 
- Tiến hành các công việc trong phạm vi cho phép.
- Tiến hành các công việc theo như phân công của trưởng bộ phận.

3. Báo cáo và ủy quyền:
- Báo cáo công việc cho Trưởng phòng, trường hợp Trưởng phòng vắng mặt thì báo cáo cho Phó phòng.
- Được uỷ quyền cho các nhân viên trong Phòng giải quyết thay nhưng phải báo cho Trưởng phòng biết để theo dõi.

Yêu cầu công việc

- Kiến thức: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên có chuyên môn về hệ thống điện, tự động hóa (lập trình PLC…)
- Có chuyên môn về thiết kế máy (Sử dụng thành thạo Auto Cad, Solidwork…)
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan từ 2 năm trở lên.
- Thành thạo máy tính.
- Tiếng Nhật: từ N4 trở lên.
- Phẩm chất đạo đức: trung thực, hòa đồng.
- Chỉ tuyển nam.back-to-top iconicjob
Loading...