search
location
briefcase

[HCM/ Upto 1.800 USD ] IT communicator / Progress issue manager - Tiếng Nhật N1

Calendar
Ngày đăng: 09/10/2020
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0024635

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Công nghệ thông tin - IT - Quản lý mạng, hệ thống & dữ liệu

Mô tả công việc

IT Comtor (60%)
- Phiên dịch trong các cuộc họp giữa nhóm dự án và khách hàng (công ty Nhật Bản),
- Phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ (cuộc họp trực tiếp, cuộc họp video, v.v.)
- Dịch tài liệu của các dự án phát triển phần mềm, tài liệu hành chính
- Phụ trách các nhiệm vụ văn phòng được giao
- Các nhiệm vụ được giao khác từ người quản lý dự án

Trình quản lý vấn đề tiến độ (PIM) (40%)
- Tạo và cập nhập lịch trình hàng ngày
- Theo dõi và giám sát nguồn lực hàng ngày / tiến độ / vấn đề dựa trên thông tin tồn đọng và BAL
- Báo cáo tiến độ / vấn đề cho khách hàng bằng cuộc họp hàng ngày
- Báo cáo vấn đề / rủi ro cho khách hàng khi BAL chia sẻ
- Tạo Hồi tưởng sau khi BAL phân tích lỗi

Yêu cầu công việc

- Tiếng Nhật tương đương N1 (nói, nghe, viết, đọc tốt)
- Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý dự án (Có thể có kinh nghiệm của trợ lý PM)
- Có kinh nghiệm làm việc trong công ty CNTT

Ưu tiên các ứng viên có :
- Kiến ​​thức về CNTT và lập trình
- Đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
- Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời (bằng lời nói và bằng văn bản)
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (bằng lời nói và bằng văn bản)
- Tư duy quốc tế
- Năng động, sáng tạo và tích cực trong công việc
- Đặc biệt chú ý đến chi tiết
- Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề
- Có tiềm năng trở thành lãnh đạo / quản lý trong tương laiback-to-top iconicjob
Loading...