search
location
briefcase

Giám Đốc Nhà Máy [ Q.2 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 05/09/2023
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0031681

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Giám đốc
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Thiết kế quy trình & Sản xuất

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm trước  Ban Tổng Giám đốc về mọi hoạt động sản xuất của Nhà máy.
- Tổ chức xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng trong toàn Nhà máy đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn ATTP, GMP WHO, GMP EU, ISO, 5S.
- Phê duyệt các tài liệu ban hành trong nội bộ Nhà máy.
- Tiếp nhận chỉ tiêu kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng và yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc. Tổ chức điều hành sản xuất, thực hiện hoàn thành kế hoạch theo quy định.
- Quản lý điều hành, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân nhân viên, xây dựng hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm trong Công ty.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội quy của Công ty như: Quản lý lao động, quản lý tài sản, vệ sinh và an toàn lao động.
- Báo cáo tình hình sản xuất của Nhà máy cho Ban Tổng Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.
- Xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện các công việc của Nhà máy theo đúng kế hoạch của Công ty.
- Tổ chức quản lý, sử dụng và bảo trì các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, nhà xưởng theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Chỉ đạo việc nhận chuyển giao sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Tổ chức việc lập kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận thực hiện sản xuất theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý/năm của Công ty.
- Hoạch định và dự báo nhu cầu nhân lực của Nhà máy đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Tổ chức việc đào tạo chất lượng đội ngũ nhân viên Nhà máy
- Chủ động xây dựng, triển khai và áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện đánh giá hiệu quả, khen thưởng và  kỷ luật  trong Nhà máy.
- Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc công ty.
- CHI TIẾT CÔNG VIỆC SẼ ĐƯỢC TRAO ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Dược, từ 50 tuổi trở lên.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà máy theo tiêu chuẩn GMP WHO/ PICs/ EU ở vị trí tương đương (Bắt buộc người đã từng làm tại Công ty Dược)
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng phục vụ công việc (Word,Excel….)
- Có khả năng hoạch định chiến lược, xử lý mâu thuẫn /xung đột, giải quyết vấn đề và kỹ năng lãnh đạo.
- Công tâm, minh bạch, trung thực, trách nhiệm, linh hoạt, chịu được áp lực công việc cao.back-to-top iconicjob
Loading...