search
location
briefcase

Chief Accountant

Calendar
Ngày đăng: 29/01/2024
Code Job Job code: JHC0032669

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Ngân hàng, Tài chính & Kế toán - Kế toán

Mô tả công việc

- Tổng hợp các báo cáo quyết toán theo hệ thống kế toán Việt Nam.
- Lập và phân tích các báo cáo quyết toán theo tiêu chuẩn IFRS.
- Tổng hợp các báo cáo kế toán để báo cáo cho công ty mẹ ở Nhật.
- Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan nhà nước, công ty kiểm toán.
- Lập các báo cáo thuế theo quy định pháp luật Việt Nam.
- Quản lý tài sản cố định, tiền gửi, dòng tiền, đối ứng 3Q6S, cập nhật hệ thống và đạo tạo nhân viên cấp dưới, điều hành bộ phận, …
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu cầu công việc

- Từ 10 năm trở lên và có kinh nghiệm quản lý (Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại các công ty sản xuất).
- Tiếng Nhật: trình độ N4 trở lên và Tiếng Anh (Có thể giao tiếp hàng ngày và trao đổi chuyên môn công việc).
- Có năng lực quản lý nhóm, năng lực cải tiến nghiệp vụ.back-to-top iconicjob
Loading...