search
location
briefcase

Software Engineer

Calendar
Ngày đăng: 12/04/2022
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0028258

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Công nghệ thông tin - IT - Phần mềm

Mô tả công việc

- Phát triển phần mềm cho Nhóm tác nhân mạng
- Xác định tính khả thi của dự án bằng cách đánh giá phân tích, xác định vấn đề, yêu cầu, phát triển giải pháp và giải pháp đề xuất
- Tài liệu và trình bày các giải pháp bằng cách phát triển tài liệu, sơ đồ, Code rõ ràng.
- Phát triển các giải pháp phần mềm bằng cách nghiên cứu nhu cầu thông tin; trao đổi với người dùng; nghiên cứu hệ thống, sử dụng dữ liệu và quy trình làm việc; điều tra các lĩnh vực có vấn đề; tuân theo vòng đời phát triển phần mềm.
- Hoàn thành nhiệm vụ kỹ thuật và tổ chức bằng cách hoàn thành các kết quả liên quan nếu cần.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính.
- Lĩnh vực bằng cấp: Kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Chứng chỉ: Có chứng chỉ tự nguyện.
- Kỹ năng chính: Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp cũng như khả năng sáng tạo.
và chú ý đến chi tiết; làm quen với quản lý cơ sở dữ liệu, môi trường phát triển,kiểm tra chương trình và phần mềm liên quan khác.
- Có 2 năm kinh nghiệm ít nhất một ngôn ngữ lập trình: Java, PHP, Ruby, Nodejs, Python hoặc C #.
- Có kiến thức tốt về OOP, Mẫu thiết kế, Quy ước mã hóa.
- Có kinh nghiệm phát triển Front-End (HTML, Javascript, CSS).
- Có kiến thức về DBMS (SQL hoặc NoSQL), chẳng hạn như: MySQL, Postgres, Redis,…
- Có kinh nghiệm về : Git, SVN, ...
- Có kinh nghiệm với Kiểm tra bảo mật.
- Làm việc nhóm tốt, giao tiếp và trách nhiệm cao.
- Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.

* Phúc lợi:

- Trợ Cấp Xăng xe, chuyên cần
- Năm thưởng 2 lần (phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty)
- Tăng lương hàng năm.
- Du lịch công ty, Team Building party,…
- Bảo Hiểm Sức Khỏe, Tai Nạn cho cá nhân.
- 18 ngày phép/Năm.


back-to-top iconicjob
Loading...