search
location
briefcase

Production Supervisor/ Production Assistant Manager [ KCN Long Đức - Đồng Nai ]

Calendar
Ngày đăng: 15/04/2024
Code Job Job code: JHC0033196

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Đồng Nai
Level
Cấp độ
Trợ lý Trưởng phòng
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Thiết kế quy trình & Sản xuất

Mô tả công việc

1. Quản lý tổng thể các hoạt động sản xuất của bộ phận sản xuất:
- Đảm bảo kết quả sản xuất hàng ngày theo kế hoạch sản xuất.
- Quản lý tiến độ hàng ngày của kế hoạch sơn.
- Quản lý và cải tiến chất lượng quy trình.
- Sửa chữa các lỗi trong quá trình và quản lý các hành động khắc phục cần cẩu của khách hàng.
- Cải tiến bố cục để nâng cao năng suất.

2. Quản lý tổng thể kho linh kiện:
- Quản lý và cải thiện các hoạt động xuất nhập kho hàng ngày
- Quản lý và cải thiện việc lưu trữ linh kiện.
- Quản lý hoạt động tồn kho.

3. Khác:
- Đặt mục tiêu chất lượng hàng năm và phát triển chúng dưới đây.
- Tính toán ngân sách hàng năm.
- Quản lý hoạt động đào tạo.
- Quản lý thay đổi 4M.
- Kiểm tra chất lượng (nội bộ và bên ngoài).

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại Học.
- Tiếng Nhật N3 ~ N2 (giao tiếp tốt).
- Kinh nghiệm quản lý bộ phận sản xuất tối thiểu 2 năm.
- Sử dụng tốt Word, Excel, Powerpoint.
- UV đang sinh sống tại Đồng Nai.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...