search
location
briefcase

Phiên Dịch [ KCN VSIP - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 22/01/2024
Code Job Job code: JHC0032602

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Hành chính nhân sự - Biên phiên thông dịch

Mô tả công việc

- Dịch mail cuộc họp trong công ty.
- Dịch tài liệu, dịch thông tin.
- Dịch các nội dụng trao đổi giữa nhân viên và cấp trên người Nhật.
- Các công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Tiếng Nhật N2 trở lên.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phiên dịch.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng sắp xếp công việc.back-to-top iconicjob
Loading...