search
location
briefcase

Nhân Viên Vật Liệu [ Quận 1 - HCM ]

Calendar
Ngày đăng: 27/09/2023
Code Job Job code: JHC0031836

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Thiết kế quy trình & Sản xuất

Mô tả công việc

- Chuyển đổi sản xuất vật liệu SOLE (đặc tính vật lý, đúc đế, xác nhận đánh giá), các nghiệp vụ quản lý trong sản xuất.
- Xác nhận, yêu cầu đánh giá tại nhà máy để chuyển đổi vật liệu từ giai đoạn phát triển đến sản xuất.
- Báo cáo kết quả đánh giá với trụ sở chính tại Nhật Bản.
- Thăm nhà máy, thị sát để xác nhận việc đúc khuôn và đưa ra hướng dẫn thử nghiệm.
- Sử dụng tiếng Nhật để làm việc (họp, email, báo cáo, v.v.)

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học.
- Nam giới dưới 35 tuổi.
- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản.
- Trình độ Tiếng Nhật N2 hoặc kỹ năng giao tiếp tương đương (hội thoại, Nghe, email, soạn thảo tài liệu, Excel, PowerPoint).
- Khả năng nắm bắt những điểm chính và báo cáo/giải thích chúng.
- Tư duy kỹ thuật/sự nhạy cảm (trực quan với độ chính xác cần thiết).
- Có kiến thức về làm giày, chất liệu.back-to-top iconicjob
Loading...