search
location
briefcase

Nhân Viên Sử Dụng Tiếng Trung, Nhật/ Anh Trong Công Việc

Calendar
Ngày đăng: 19/02/2024
Code Job Job code: JHC0032726

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Hành chính nhân sự - Biên phiên thông dịch

Mô tả công việc

-  Phiên dịch tài liệu kỹ thuật sản xuất, giao tiếp bằng tiếng Trung.
-  Các công việc hỗ trợ đến kỹ thuật sản xuất.

Yêu cầu công việc

- Tiếng Trung giao tiếp sử dụng tốt.
- Tiếng Nhật N3 cứng và biết tiếng Anh cơ bản.back-to-top iconicjob
Loading...