search
location
briefcase

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ [ KCN Long Đức - Đồng Nai ]

Calendar
Ngày đăng: 28/05/2024
Code Job Job code: JHC0033456

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Đồng Nai
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Kiểm định chất lượng

Mô tả công việc

Nhân viên kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm đánh giá và cải thiện hiệu quả của các quy trình kiểm soát, quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý trong toàn bộ các bộ phận của công ty.

Nhiệm vụ chính:

- Tiến hành đánh giá rủi ro cho toàn bộ bộ phận của công ty. Phân tích các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp kiểm soát thích hợp.
- Thực hiện tiến hành kiểm soát để đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của kiểm soát nội bộ, quy trình và thủ tục.
- Thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá độ tin cậy và chính xác của thông tin, hiệu suất hoạt động cũng như tính pháp lý của các hoạt động đó.
- Đưa ra khuyến nghị cho từng bộ phận để cải thiện quy trình, kiểm soát và thực hành quản lý rủi ro
- Giám sát tuân thủ để đảm bảo các hành động khắc phục được thực hiện để giải quyết các thiếu sót đã xác định.
- Đánh giá hiệu quả của các chính sách đạo đức và nâng cao nhận thức về thực hành đạo đức.
- Các công việc khác theo sự phân công của công ty.

Yêu cầu công việc

- Ứng viên Nam/Nữ, từ 22 tuổi ~28 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Tiếng Nhật JLPT N3, ưu tiên kinh nghiệm liên quan kiểm soát nội bộ.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...