search
location
briefcase

Kế Hoạch Sản Xuất [ KCN VSIP - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 29/01/2024
Code Job Job code: JHC0032662

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Thiết kế quy trình & Sản xuất

Mô tả công việc

- Dựa theo dự toán kế hoạch sản xuất để tính toán đặt hàng nguyên liệu cần thiết.
- Monitor toàn bộ data định mức (BOM) theo định kì  update- chuẩn hóa định mức theo kế hoạch sản xuất.
- Tổng hợp data liên quan để thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
- Kiểm soát nguyên liệu tồn chuyền, tồn kho, trên đường  về và trực quan rõ ràng.
- Kiểm soát các chỉ số mục tiêu liên quan.
- Đối với staff tiếng Nhật (sẽ thực hiện nghiệp vụ bằng tiếng Nhật).
- Hỗ trợ tài liệu với chuyên gia Nhật.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các ngành quản lý công nghiệp.
- Tiếng Nhật N3-N2.
- Ưu tiên kinh nghiệm phòng kế hoạch sản xuất.back-to-top iconicjob
Loading...