search
location
briefcase

JWCAD Designer

Calendar
Ngày đăng: 30/01/2024
Code Job Job code: JHC0032684

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Nghệ thuật, Công nghệ âm thanh/hình ảnh & Truyền thông - Mỹ thuật & Thiết kế nghệ thuật

Mô tả công việc

- Energy conservation calculations.
- Basic Drawing Preparation.

Yêu cầu công việc

- Energy conservation calculations.
- Basic Drawing Preparation.
- Those who can work in Da Nang is plus.

 

* Benefit: 
- Position Allowance.
- Meal allowance.
- Gasoline allowance.
- Full-time attendance allowance.
- Company trip.
- Various congratulatory and condolence payments.back-to-top iconicjob
Loading...