search
location
briefcase

IT Technician (Indirect)

Calendar
Ngày đăng: 21/02/2024
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0032805

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Nghệ An
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Công nghệ thông tin - IT - Quản lý mạng, hệ thống & dữ liệu

Mô tả công việc

- Company's system maintenance.
- Production management system operation.
- Server Management.
- Information security management.
etc.

Yêu cầu công việc

- Can communicate in English.
- Experience in IT responsibilities preferred.back-to-top iconicjob
Loading...