search
location
briefcase

Giám Sát Kế Toán [ KCN Long Đức - Đồng Nai ]

Calendar
Ngày đăng: 11/03/2024
Code Job Job code: JHC0032941

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Đồng Nai
Level
Cấp độ
Trưởng nhóm
Briefcase
Ngành nghề
Ngân hàng, Tài chính & Kế toán - Kế toán

Mô tả công việc

- Trao đổi với Ngân hàng để giải quyết các vấn đề thông thường (kiểm tra tình hình giao dịch, kiểm tra các bằng chứng yêu cầu hoặc cách thức thực hiện).
- Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc xuất hóa đơn, nhập nguyên vật liệu như Lập biên bản hủy/điều chỉnh hóa đơn, hàng trả lại, v.v...
- Kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán về Thanh toán hàng tháng, Lập kế hoạch thanh toán hàng tháng.
- Chịu trách nhiệm xác nhận số dư với nhà cung cấp để kiểm toán hoặc tuân theo chính sách kế toán của công ty.
- Đăng ký mục Kế toán trên hệ thống SAP để khóa sổ hàng tháng.
- Hướng dẫn mọi người về Chứng từ thanh toán, danh mục sản xuất, sửa lỗi trong hệ thống SAP.
- Hợp tác với các bộ phận khác về AR, AP, đóng sổ hàng tháng.
- Chuẩn bị FCT, các báo cáo liên quan đến chính phủ và các báo cáo khác theo yêu cầu của Quản lý Kế toán.
- Cung cấp hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn về ghi chép hàng ngày cho các kế toán viên khác để đảm bảo tất cả các nghiệp vụ kế toán được ghi chép đúng phương pháp kế toán theo VAS và chuẩn mực kiểm toán.
- Hỗ trợ Trưởng phòng Kế toán trong các hoạt động Thuế và kiểm toán hàng năm.
- Những người khác được Kế toán trưởng phân công để hỗ trợ nhóm và các bộ phận khác khi cần thiết.

Yêu cầu công việc

- Female/male, from 35 years old.
- Have a Bachelor's degree in Accounting, Audit major, and related major.
- Have 12 years of working experience above (in which 2~3years of experience in the same position).
- Japanese communication, reporting, and work by email. Prefer to know more about Japanese.
- Good at the office computer.
- Be careful and timely at work.
- Cooperative spirit and high responsibility, trustworthiness, and teamwork.back-to-top iconicjob
Loading...