search
location
briefcase

Engineer of Development Center [ KCN VSIP II - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 25/12/2023
Code Job Job code: JHC0032427

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Chế tạo & Sản xuất - Thiết kế quy trình & Sản xuất

Mô tả công việc

- Đối ứng khách hàng lớn: họp, mail, đàm phán, báo cáo các vấn đề liên quan kiểm soát tiến độ, thực nghiệm thiết kế, phân tích lỗi, đánh giá độ tin cậy, nguyên vật liệu.
- Đối ứng quản lý phát triển: Trưởng nhóm phát triển, sáng kiến về các chủ đề liên quan đến Kiểm soát xây dựng, Thiết kế thử nghiệm (DOE), Phân tích lỗi và hành động khắc phục (FACA), Độ tin cậy (REL), Vật liệu.

* Có các chức năng hiển thị bên dưới.
- Kiểm soát xây dựng: quản lý việc xây dựng phát triển. Phân bổ, số lượng và xây dựng / lịch trình vận chuyển
- Nguyên liệu: quản lý nguyên liệu nhập vào để kiểm tra chất lượng, số lượng và tiến độ ..
- FACA: quản lý FACA cho INLINE và OQC.
- Độ tin cậy: quản lý độ tin cậy. Phân bổ, lịch trình, REL FACA.
- Quy trình: quản lý các điều kiện quy trình và thông số máy. DOE, quy trình liên quan FACA. Nếu có khả năng, bạn có thể thiết kế đồ gá / đồ gá / máy.

- Quản lý dự án: quản lý toàn bộ sự phát triển và kiểm soát các nhóm chức năng trên và khách hàng. Cần có trách nhiệm dẫn dắt một dự án thành công.
- Báo cáo nội bộ và báo cáo cho khách hàng được yêu cầu về tất cả các phát triển trên chức năng công việc.
- 1 dự án bao gồm khoảng 20 người và trên mỗi chức năng có 3-4 người. Tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên sẽ được sắp xếp vào một trong các chức năng công việc nói trên.
- Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học: thành thạo kỹ năng cơ bản (PC, Excel, Power Point, thống kê phân tích).
- Tư chất lãnh đạo: tự chủ, tích cực, team building.
- TOEIC 605 trở lên: giao tiếp, đàm phán.
- Kỹ năng trình bày: phân tích, tóm lượt.

* Ưu tiên:
- Tiếng Nhật: N3
- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc với nhà thầu nước ngoài bằng tiếng Anh 2, 3 năm trở lên.
- Thiết kế thiết bị điện tử : Có kinh nghiệm sử dụng Auto Cad, Pro E để thiết kế.
- Công việc quản lý chất lượng: Có kinh nghiệm sử dụng công cụ phân tích.
- Có kinh nghiệm trong thiết kế và đánh giá thấu kính / VCM / xử lý nhựa / khuôn mẫu.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...