search
location
briefcase

Engineer Asisstant Manager (Tiếng Nhật N3) [ KCN VSIP II - Bình Dương ]

Calendar
Ngày đăng: 05/06/2024
Code Job Job code: JHC0033518

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bình Dương
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật & Toán học - Điện, Điện tử & Điện lạnh

Mô tả công việc

Vị trí Engineer Assistant Manager chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng sản phẩm và xử lý sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất. Nhiệm vụ bao gồm thống kê dữ liệu lỗi, kiểm kê kế hoạch thực hiện và cải thiện lỗi, xác nhận và quản lý tiêu chuẩn yêu cầu và lỗi thực tế  dưới công đoạn.

Nhiệm vụ chính:
- Đảm trách , kiểm soát chất lượng, sự cố phát sinh đến chất lượng sản phẩm phát sinh trên công đoạn.
- Nhiệm vụ thống kê data lỗi phát sinh trên công đoạn, kiểm kê kế hoạch thực hiện đầu ra và cải thiện lỗi.
- Xác nhận, quản lý, kiểm soát công đoạn ngoại quan về tiêu chuẩn yêu cầu và lỗi thực tế dưới công đoạn.
- Quản lý, kiểm soát độ bụi trong thiết bị, độ sáng trong công đoạn kiểm tra.
- Các công việc do cấp trên phân công.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên nghành về kỹ thuật.
- Có kinh nghiệm liên quan đến kỹ thuật sản xuất, quy trình gia công trong nhà máy liên quan đến điện, điện tử, cơ khí,...
- Có kinh nghiệm về xử lý sự cố phát sinh về chất lượng (Xác định hiện trạng phát sinh, điều tra phân tích nguyên nhân và đối sách).
- Tiếng Nhật tương đương N3 ứng viên biết thêm tiếng Trung là lợi thế.back-to-top iconicjob
Zalo Chat Button
Loading...