search
location
briefcase

Chuyên Viên Phụ Trách Mảng Môi Trường [ KCN Phú Mỹ 3 - BRVT ]

Calendar
Ngày đăng: 15/06/2022
Công việc hết hạn nộp hồ sơ
Code Job Job code: JHC0028737

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Bà Rịa–Vũng Tàu
Level
Cấp độ
Nhân viên
Briefcase
Ngành nghề
Tài nguyên & Môi trường - Môi trường & Chất thải

Mô tả công việc

- Tổ chức thực hiện và lập các báo cáo môi trường đình kỳ năm, chứng từ môi trường hằng tháng cũng như các báo cáo đột xuất từ các cơ quan chức năng.
- Thực hiện các hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp phép, xin giấy phép môi trường cho Công ty.
- Phổi hợp với bộ phận xử lý nước thải, khí lực, nguyên vật liệu, etc để duy trì hệ thống quản lý môi trường của Công ty.
- Thực hiện xây dựng ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường cho Công ty (lập chính sách cũng như quy trình cho công ty).
- Cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến môi trường.
- Đối ứng các đợt thanh, kiểm tra môi trường của cơ quan chức năng và các bên liên quan khác.
- Thực hiện các chỉ đạo khác của Ban giám đốc và lãnh đạo.
- Giám sát môi trường bên trong và bên ngoài nhà máy( các hệ thống mương nước mưa, các kho chứa rác, etc.). Điều phôi, phối hợp với các bộ phận khác để xử lý nếu có vấn đề phát sinh.
- Theo dõi việc thu gom chất thải định kỳ cũng như đột xuất. Giám sát thu gom chất thải nguy hại và các yêu cầu đột xuất từ bộ phận.
- Quản lý và theo dõi hồ sơ, công văn, báo cáo chứng từ liên quan đến môi trường của Công ty.
- Đầu mối liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng, khu công nghiệp và các bộ phận trong công ty.
- Thực hiện báo cáo hằng ngày/hằng tuần đến lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học / cao đẳng chuyên ngành môi trường.
- Tiếng Nhật N3 trở lên + Tiếng Anh (Có thể đọc & hiểu tài liệu).
- Ưu tiên: Có nền tảng môi trường và có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất một năm.

* Phúc lợi:

- Phụ cấp ngôn ngữ: N1 - 4 triệu, N2 - 2 triệu, N3 - 1 triệu.
- Phụ cấp ăn trưa: 600.000 VNĐ.
- Trợ cấp tiền nhà: 400.000 VNĐ.
- Trợ cấp đi lại: 200.000 VNĐ.
- Phụ cấp tiền ăn: 300.000 VND
- Phụ cấp độc hại: 200.000 ~ 300.000 VNĐ.
- Làm việc sau 22h tăng lương 30%.
- Các khoản phụ cấp đặc thù khác theo vị trí việc làm.


back-to-top iconicjob
Loading...