search
location
briefcase

Chuyên Viên Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Kho Vận [ KCN Tân Đức - Long An ]

Calendar
Ngày đăng: 23/01/2024
Code Job Job code: JHC0032642

Tóm tắt công việc

Place
Địa điểm
  • Long An
Level
Cấp độ
Trưởng nhóm
Briefcase
Ngành nghề
Giao thông, Vận tải & Phân phối - Kho

Mô tả công việc

- Tối ưu hóa hoạt động kho bằng cách quản lý và duy trì phần mềm WMS. 
- Hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để đảm bảo luồng hàng tồn kho liên tục, đáp ứng đơn hàng chính xác và quy trình kho hiệu quả.
- Triển khai Hệ thống Quản lý Kho (WMS)
- Hợp tác với các bên liên quan để hiểu rõ yêu cầu kinh doanh và thiết kế các giải pháp WMS phù hợp với mục tiêu tổ chức.
- Dẫn dắt hoặc hỗ trợ trong việc triển khai phần mềm WMS mới, đảm bảo tích hợp mượt mà với các hệ thống hiện tại.
- Tùy chỉnh và cấu hình WMS để đáp ứng các nhu cầu vận hành cụ thể.

* Bảo dưỡng và Nâng cấp Hệ thống:
- Thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo WMS hoạt động ở mức độ tối ưu.
- Cập nhật thông tin về các bản vá và phiên bản mới, và điều phối các bản nâng cấp hệ thống khi cần thiết.
- Khắc phục sự cố và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến WMS, hợp tác chặt chẽ với các nhóm IT và hỗ trợ.
- Đào tạo và Hỗ trợ Người dùng:
- Cung cấp đào tạo cho nhân viên kho về các chức năng của WMS, đảm bảo họ có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.
- Đóng vai trò làm điểm liên lạc cho các thắc mắc và vấn đề liên quan đến WMS, cung cấp hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.

* Quản lý Dữ liệu:
- Giám sát sự chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu trong WMS.
- Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để xác định các lĩnh vực cần cải tiến và tối ưu hóa.
- Tạo báo cáo và thông tin hỗ trợ quyết định.

* Tối ưu hóa Quy trình:
- Hợp tác với các nhóm vận hành để xác định các cơ hội cải tiến quy trình sử dụng WMS.
- Thực hiện các thay đổi và nâng cấp để làm mượt quy trình làm việc, giảm lỗi và tăng cường hiệu suất.

* Tích hợp và Hợp tác:
- Làm việc chặt chẽ với các nhóm IT để tích hợp WMS với các hệ thống kinh doanh khác (ERP, CRM, v.v.).
- Hợp tác với các bên liên quan, bao gồm logistics, mua sắm và dịch vụ khách hàng, để đảm bảo quy trình liên tục từ đầu đến cuối.

* Tuân thủ và Bảo mật:
- Đảm bảo rằng WMS tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành.
- Triển khai và giám sát các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong hệ thống.

Yêu cầu công việc

- Bằng cấp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản lý Chuỗi Cung ứng, hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.
- Có trên 3 năm kinh nghiệm trong các hệ thống logistics và sự quen thuộc với các quy trình logistics và chuỗi cung ứng. Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Quản lý Logistics bên thứ ba (3PL) là một lợi thế.
- Có Kinh nghiệm trong việc vận hành các ứng dụng quản lý đơn hàng của WMS và các hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Có kiến thức về phần mềm WMS, cấu hình và khắc phục sự cố.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.back-to-top iconicjob
Loading...